อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์

ทางโรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป.นม.1 ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนทุกวันศุกร์ และสวดมนต์
ได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี , นักเรียนทำกิจวัตรเวรประจำวัน, ครูปฏิบัติเวรหน้าโรงเรียนตอนเช้า 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นประจำ ด้วยกาย วาจา และใจ

เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2561 | อ่าน 210
เขียนโดย โรงเรียนอ่างห้วยยาง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2047
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1159
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3073
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 24
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 25
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
8/9/2561
เปิดอ่าน 127
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย
6/9/2561
เปิดอ่าน 62
 
การทำบุญวันธรรมสวนะ
5/9/2561
เปิดอ่าน 42
 
กิจกรรมคุณธรรม นำความรู้สู่เยาวชคนยางกู่
5/9/2561
เปิดอ่าน 44
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3/9/2561
เปิดอ่าน 32
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู