อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์

ทางโรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป.นม.1 ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนทุกวันศุกร์ และสวดมนต์
ได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี , นักเรียนทำกิจวัตรเวรประจำวัน, ครูปฏิบัติเวรหน้าโรงเรียนตอนเช้า 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นประจำ ด้วยกาย วาจา และใจ

เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2561 | อ่าน 516
เขียนโดย โรงเรียนอ่างห้วยยาง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/6/2561
เปิดอ่าน 1092
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/7/2562
เปิดอ่าน 859
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/7/2562
เปิดอ่าน 896
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 1110
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 1233
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 1084
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1831
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 3891
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 2703
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 5113
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู