อบรมคุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์

ทางโรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป.นม.1 ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนทุกวันศุกร์ และสวดมนต์
ได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี , นักเรียนทำกิจวัตรเวรประจำวัน, ครูปฏิบัติเวรหน้าโรงเรียนตอนเช้า 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นประจำ ด้วยกาย วาจา และใจ

เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2561 | อ่าน 130
เขียนโดย โรงเรียนอ่างห้วยยาง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 1338
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 975
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 2754
 
จดหมายข่าวโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ฉบับที่ ๑
4/7/2561
เปิดอ่าน 27
 
สวนมนต์ในชั่วโมงสุขจริงหนอ
3/7/2561
เปิดอ่าน 36
 
เดินจงกรม
28/6/2561
เปิดอ่าน 48
 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ วันพระที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
28/6/2561
เปิดอ่าน 63
 
ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีษะเกษ
15/6/2561
เปิดอ่าน 80
 
ทำบุญตักบาตรวันพระ
15/6/2561
เปิดอ่าน 98
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
14/6/2561
เปิดอ่าน 95
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู