ใบสมัคร “เครือข่ายขับเคลื่อนวิถีพุทธ (คขวพ.)

ส่งใบสมัคร  “เครือข่ายขับเคลื่อนวิถีพุทธ (คขวพ.) มาได้ที่
เครือข่ายขับเคลื่อนวิถีพุทธ (คขวพ.)
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม อาคารหอฉัน ชั้น 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร   อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (212.55 kb)

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 801
เขียนโดย เครือข่ายขับเคลื่อนวิถีพุทธ

       
 
 
  อ่าน ข่าวกิจกรรม อื่นๆ
 
ขอเชิญผู้บริหาร-ครูโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครอบรมตามหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
สมัครเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2560
21/3/2560
เปิดอ่าน 488
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 899
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู