ทำบุญตักบาตร ประจำทุกวันพระ (31 กรกฎาคม 2562)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านงิ้ว ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวณะ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคนายกน้อย ปฏิบัติศาสนพิธีย 

   
  เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2562 | เปิด 7 | โดย โรงเรียนบ้านงิ้ว
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู