ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2561

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนืเทศให้กับนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2561

   
  เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2562 | เปิด 46 | โดย โรงเรียนบ้านท่ากกแดง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู