นักเรียนศึกษาดูงานและเรียนรู้ในเรื่องคุณธรรม

ผู้บริหาร คณะครูนำนักเรียนศึกษาดูงานและเรียนรู้ยย เข้าชมนิทรรศการงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือยย เรื่องคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”และภูมิปัญญาท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

   
  เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2562 | เปิด 70 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู