กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด

กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 
ได้จัดรูปแบบกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน โดยแต่ละฐานจะมีการนำเสนอโทษของยาเสพติดแบบต่างๆ ที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์
และโทษตามกฏหมาย เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงภัยจากสิ่งเสพติด เกิดความละอายและเกรงกลัวต่อผลที่จะตามมา เป็นการปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง
ให้กับนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมทั้งสิ้นจำนวน 128 คน

ร่วมสรุปกิจกรรม โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มเป็นผู้นำเสนอ
   
  เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2561 | เปิด 19 | โดย โรงเรียนบ้านหนองจิก
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู