ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบุญสารทเดือนสิบ

กลุ่มอาสายุวชนคุณธรรม ร่วมกับงานโรงเรียนวิถีพุทธ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบุญสารทเดือนสิบ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10  เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ และเป็นการสืบสานประเพณีสารทไทย ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นบริเวณหอประชุมเป้นไท โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมถ์ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมารับบาตร และเชิญชวนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปี่ที่6 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบุญสารทเดือนสิบ โดยการนำขอท่านผู้อำนวยการบรรเทิง คำทอง และคณะครู นักเ้รียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

   
  เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2560 | เปิด 33 | โดย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู