ฟังธรรมนำชีวิต เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานโรงเรียนวิถีพุทธ และฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม ฟังธรรมนำชีวิต เทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก
โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า จาก วัดชัยชนะพล ได้มาแสดงธรรมมหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ในวันที่  8 กันยายน 2560

   
  เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2560 | เปิด 33 | โดย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู