ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ร่วมกับคณะครูระดับชั้น ม.3 จัดกิจกรรม สวดมนต์ยาวเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนมัญจาศึกษาจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาคารเกียรติยศรวมใจ (โดม)


   
  เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 | เปิด 151 | โดย โรงเรียนมัญจาศึกษา
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู