การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ชุนชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
2   โรงเรียนบ้านสิบสอง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2562 09:43:55
3   สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 8 สิงหาคม 2562 10:39:48
4   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 2 สิงหาคม 2562 11:57:17
5   โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 24 กรกฎาคม 2562 11:19:46
6   โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 กรกฎาคม 2562 15:39:55
7   ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 3 กรกฎาคม 2562 09:19:34
8   โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 19 มิถุนายน 2562 10:37:11
9   บ้านห้วยหมอเฒ่า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 17 มิถุนายน 2562 11:26:01
10   บ้านม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:33:19
11   ด่านแม่คำมัน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:35:26
12   บ้านห้วยปมฝาด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
13   โรงเรียนบ้านห้วยแหน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
14   โรงเรียนบ้านป่ายางมน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
15   อนุบาลวังดิน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
16   โรงเรียนวรนคร
น่าน
สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2562 10:22:41
17   อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
18   โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 5 มิถุนายน 2562 15:07:53
19   โรงเรียนบ้านน้ำมิน
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 31 พฤษภาคม 2562 13:46:47
20   โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 31 พฤษภาคม 2562 10:10:35
21   โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 28 พฤษภาคม 2562 20:04:45
22   โรงเรียนบ้านสันติสุข
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 28 พฤษภาคม 2562 14:16:00
23   โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 พฤษภาคม 2562 11:11:52
24   โรงเรียนบ้านปาง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 23 พฤษภาคม 2562 15:21:24
25   แม่อ้อนอก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
26   บ้านเเม่เกาะ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:50:49
27   ชุมชนบ้านป่าไผ่
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
28   ราชานุบาล
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
29   วัดป่าแดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 14 กันยายน 2561 22:17:02
30   โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
31   โรงเรียนสองแคววิทยาคม
เชียงใหม่
สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 3 กันยายน 2561 09:23:33
32   โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ลำปาง
สพม.เขต 35 ลำปาง 3 สิงหาคม 2561 14:57:46
33   บ้านสันมะนะ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
34   โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
35   โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:58:02
36   โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 16:15:25
37   โรงเรียนวัดห้วยทราย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:34
38   โรงเรียนทาเหนือวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 08:15:40
39   โรงเรียนบ้านออนหลวย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 18:21:15
40   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 17:25:19
41   โรงเรียนวัดดอนจั่น
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 15:49:38
42   โรงเรียนวัดล้านตอง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 11:03:14
43   โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.เขต 39 พิษณุโลก 9 มิถุนายน 2561 16:59:23
44   โรงเรียนบ้านปันง้าว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 6 มิถุนายน 2561 09:49:23
45   โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
เชียงใหม่
สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 2 มิถุนายน 2561 15:39:36
46   โรงเรียนบ้านสันนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 30 พฤษภาคม 2561 08:32:13
47   โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
48   โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 พฤษภาคม 2561 16:00:07
49   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤษภาคม 2561 10:31:58
50   โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร 8
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 พฤษภาคม 2561 15:34:36


ทั้งหมด 2,355 รายการ 1 / 48
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู