ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  วัดวงฆ้อง (ราษฎณ์สุริยศึกษา) สพป.นครสวรรค์ เขต2 8 สิงหาคม 2565 20:33:38
102  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม.  8 สิงหาคม 2565 17:01:01
103  โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.อุบลราชธานี เขต4 8 สิงหาคม 2565 13:20:30
104  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต7 8 สิงหาคม 2565 11:40:56
105  บ้านบึงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต4 8 สิงหาคม 2565 09:17:11
106  บ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2565 19:15:07
107  โรงเรียนนาจานศึกษา สพม.  4 สิงหาคม 2565 16:53:08
108  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป.ระยอง เขต1 22 กรกฎาคม 2565 14:51:24
109  ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 กรกฎาคม 2565 16:39:48
110  บ้านหนองขาม สพป.นครสวรรค์ เขต3 6 กรกฎาคม 2565 13:05:04
111  โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2565 09:26:11
112  โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.  29 มิถุนายน 2565 15:38:16
113  โรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2565 15:37:55
114  บ้านป่ากะพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
115  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 มิถุนายน 2565 15:26:40
116  โรงเรียนโคกสง่า สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 16:07:09
117  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 15:38:58
118  โรงเรีนนบ้านหนองหัวแรด สพป.นครราชสีมา เขต2 27 มิถุนายน 2565 13:01:11
119  วัดห้วยลำไย สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2565 10:07:35
120  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 มิถุนายน 2565 08:22:10
121  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 26 มิถุนายน 2565 21:32:13
122  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต7 25 มิถุนายน 2565 23:56:30
123  โรงเรียนบ้านโตนด สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 มิถุนายน 2565 22:18:17
124  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต4 25 มิถุนายน 2565 20:40:02
125  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 25 มิถุนายน 2565 18:33:51
126  บ้านโคกวัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2565 17:57:58
127  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 16:50:21
128  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
129  โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม.  25 มิถุนายน 2565 13:04:14
130  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 25 มิถุนายน 2565 11:40:08
131  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 11:26:36
132  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 25 มิถุนายน 2565 08:49:47
133  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 23:15:58
134  โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 22:16:06
135  บ้านโก่ย สพป.อุดรธานี เขต1 24 มิถุนายน 2565 22:10:29
136  บ้านเปา สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
137  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มิถุนายน 2565 20:09:05
138   รร.บ้านโนนตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 19:27:31
139  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:42:24
140  บ้านคลองกุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:18:11
141  โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 16:01:27
142  สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 15:17:59
143  โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต2 24 มิถุนายน 2565 15:06:50
144  บ้านโนนเปือย สพป.ศรีสะเกษ เขต4 24 มิถุนายน 2565 14:48:51
145  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 14:44:55
146  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 มิถุนายน 2565 13:37:09
147  ชะอวดวิทยาคาร สพม.  24 มิถุนายน 2565 13:14:21
148  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง สพป.สุโขทัย เขต2 24 มิถุนายน 2565 13:03:15
149  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:58:31
150  โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สพม.  24 มิถุนายน 2565 11:56:45
151  โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 11:52:29
152  โรงเรียนวัดนางพระยา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:48:52
153  บ้านท่าเดื่อ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
154  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ สพป.ปทุมธานี เขต2 24 มิถุนายน 2565 10:45:58
155  บ้านบนควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 24 มิถุนายน 2565 10:07:14
156  บ้านห้วยเดื่อน้อย สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 09:52:31
157  โรงเรียน​วัด​ศรี​กัลยา​นุสรณ์​ สพป.นครสวรรค์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 16:53:05
158  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 15:12:13
159  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต2 23 มิถุนายน 2565 14:39:11
160  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา สพป.นครสวรรค์ เขต3 23 มิถุนายน 2565 10:58:06
161  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:12:45
162  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:09:52
163  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 มิถุนายน 2565 09:34:14
164  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:28:21
165  บ้านซำบ่าง สพป.เลย เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:23:59
166  วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) สพป.อ่างทอง เขต1 22 มิถุนายน 2565 15:25:38
167  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:57:38
168  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
169  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 มิถุนายน 2565 13:52:39
170  บ้านเอกสร้างเรือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 12:59:58
171  โรงเรียนภูเขียว สพม.  22 มิถุนายน 2565 12:20:44
172  โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:01:22
173  บ้านวังก้นหวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:00:21
174  นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 10:33:52
175  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม.  22 มิถุนายน 2565 09:42:58
176  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
177  โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:14:31
178  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 08:39:14
179  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 00:46:49
180  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 20:41:22
181  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2565 20:05:07
182  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 17:53:52
183  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2565 16:34:45
184  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
185  บ้านเนินบ่อทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 15:43:24
186  โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 14:38:21
187  บ้านโคกก่องหนองแวง สพป.สกลนคร เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:46:15
188  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
189  บ้านตะกุดภิบาล สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:10:52
190  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 11:28:10
191  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
192  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:29:10
193  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 21 มิถุนายน 2565 10:18:09
194  โรงเรียนบ้านนาพา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 09:34:05
195  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 21:44:15
196  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 15:46:05
197  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป.อุดรธานี เขต3 20 มิถุนายน 2565 15:00:40
198  บ้านไสเตาอ้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 14:35:09
199  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2565 14:14:38
200  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 13:31:08


ทั้งหมด 390 รายการ 2 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th