ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
301  โรงเรียนทดสอบนนทบุรี02 สพม.  31 พฤษภาคม 2565 16:31:37
302  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 พฤษภาคม 2565 11:59:49
303  บ้านน้ำริน(พิษณุโลก) สพป.พิษณุโลก เขต2 30 พฤษภาคม 2565 15:07:28
304  โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม.  30 พฤษภาคม 2565 14:52:39
305  โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.  30 พฤษภาคม 2565 13:21:18
306  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.พิษณุโลก เขต3 30 พฤษภาคม 2565 11:01:06
307  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต2 30 พฤษภาคม 2565 10:23:23
308  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 พฤษภาคม 2565 10:00:34
309  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 พฤษภาคม 2565 23:42:02
310  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 28 พฤษภาคม 2565 08:30:49
311  โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป.เลย เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:40:16
312  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป.พิษณุโลก เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:14:01
313  โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม.  26 พฤษภาคม 2565 14:35:07
314  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49(บ้านวงเวียน)​ สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 22:48:10
315  โรงเรียนบ้านชำตก สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:35:28
316  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:15:00
317  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 11:25:01
318  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม.  25 พฤษภาคม 2565 09:10:23
319  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป.พิษณุโลก เขต3 24 พฤษภาคม 2565 13:49:58
320  โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.  24 พฤษภาคม 2565 13:42:48
321  บ้านโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต2 24 พฤษภาคม 2565 13:39:49
322  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 16:22:00
323  บ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต6 23 พฤษภาคม 2565 11:02:18
324  บ้านห้วยกาบเปลือย สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 08:27:40
325  โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป.เลย เขต2 21 พฤษภาคม 2565 18:44:05
326  โรงเรียนบ้านบางเนียง สพป.พังงา เขต1 21 พฤษภาคม 2565 08:39:14
327  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 20 พฤษภาคม 2565 11:06:35
328  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2565 19:58:05
329  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป.เลย เขต2 19 พฤษภาคม 2565 16:58:32
330  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป.นครราชสีมา เขต2 19 พฤษภาคม 2565 13:17:02
331  โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป.ขอนแก่น เขต4 18 พฤษภาคม 2565 06:36:32
332  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 14:48:33
333  โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 12:27:56
334  โรงเรียนวัดนางประหลาด สพป.ตรัง เขต1 17 พฤษภาคม 2565 08:48:26
335  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2565 11:30:26
336  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป.เลย เขต2 15 พฤษภาคม 2565 13:26:22
337  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต1 14 พฤษภาคม 2565 12:16:10
338  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.นครราชสีมา เขต6 13 พฤษภาคม 2565 15:48:51
339  โรงเรียนบ้านผาสามยอด สพป.เลย เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:27:29
340  โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:03:12
341  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม.  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
342  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 16:15:06
343  โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 12:07:07
344  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2565 16:59:29
345  โรงเรียนบ้านพองหนีบ สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 14:09:08
346  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 13:18:33
347  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 9 พฤษภาคม 2565 11:27:14
348  พรรณราชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 พฤษภาคม 2565 10:47:59
349  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงา เขต1 8 พฤษภาคม 2565 07:32:52
350  โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2565 13:40:46
351  บ้านวังกกเดื่อ สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 20:47:51
352  บ้านโพนทอง สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 17:15:35
353  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 15:51:46
354  โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:43:32
355  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:06:01
356  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 10:14:37
357  โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:08:23
358  บ้านโนนกกจาน สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:06:46
359  โกสัมพีวิทยา สพม.  5 พฤษภาคม 2565 16:19:34
360  โรงเรียนบ้านโพนค้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 พฤษภาคม 2565 13:17:19
361  วัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 เมษายน 2565 13:58:49
362  โรงเรียนวัดปากระวะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 เมษายน 2565 15:21:03
363  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร(พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 เมษายน 2565 11:38:39
364  โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร สพม.  6 เมษายน 2565 10:10:52
365  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
366  โรงเรียนพานทอง สพม.  24 มีนาคม 2565 19:49:20
367  วัดสมุทรธาราม สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
368  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 24 มีนาคม 2565 09:45:35
369  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต2 24 มีนาคม 2565 08:46:49
370  บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
371  บ้านตุงลุงเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มีนาคม 2565 15:56:35
372  วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
373  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 10:09:24
374  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 09:59:15
375  วัดสมุทรโคดม สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
376  บ้านน้ำสอด สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
377  บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
378  บ้านอ่างศิลา สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
379  บ้านสะเกิน สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
380  บ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04
381  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต1 8 มีนาคม 2565 20:03:18
382  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 มีนาคม 2565 10:07:52
383  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 มีนาคม 2565 09:28:51
384  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2565 10:33:10
385  บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2565 16:16:48
386  บ้านกอตง สพป.กระบี่ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 08:07:15
387  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 01:04:02
388  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2565 17:44:48
389  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครราชสีมา เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2565 13:48:57
390  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต2 4 มกราคม 2565 10:05:18


ทั้งหมด 390 รายการ 4 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th