ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
301  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 10:31:04
302  โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 มิถุนายน 2565 09:27:26
303  บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ เขต1 6 มิถุนายน 2565 08:44:13
304  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เลย เขต2 5 มิถุนายน 2565 13:15:23
305  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2565 14:22:00
306  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เลย เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:33:08
307  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:25:24
308  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มิถุนายน 2565 12:43:25
309  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต1 1 มิถุนายน 2565 15:17:25
310  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.  1 มิถุนายน 2565 15:07:36
311  โรงเรียนนนทบุรี323131 สพม.  1 มิถุนายน 2565 10:20:28
312  โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 พฤษภาคม 2565 20:22:40
313  โรงเรียนทดสอบนนทบุรี02 สพม.  31 พฤษภาคม 2565 16:31:37
314  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 พฤษภาคม 2565 11:59:49
315  บ้านน้ำริน(พิษณุโลก) สพป.พิษณุโลก เขต2 30 พฤษภาคม 2565 15:07:28
316  โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม.  30 พฤษภาคม 2565 14:52:39
317  โรงเรียนพระบางวิทยา สพม.  30 พฤษภาคม 2565 13:21:18
318  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.พิษณุโลก เขต3 30 พฤษภาคม 2565 11:01:06
319  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต2 30 พฤษภาคม 2565 10:23:23
320  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 พฤษภาคม 2565 10:00:34
321  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 พฤษภาคม 2565 23:42:02
322  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 28 พฤษภาคม 2565 08:30:49
323  โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป.เลย เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:40:16
324  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป.พิษณุโลก เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:14:01
325  โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม.  26 พฤษภาคม 2565 14:35:07
326  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49(บ้านวงเวียน)​ สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 22:48:10
327  โรงเรียนบ้านชำตก สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:35:28
328  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:15:00
329  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 11:25:01
330  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สพม.  25 พฤษภาคม 2565 09:10:23
331  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ สพป.พิษณุโลก เขต3 24 พฤษภาคม 2565 13:49:58
332  โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.  24 พฤษภาคม 2565 13:42:48
333  บ้านโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต2 24 พฤษภาคม 2565 13:39:49
334  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 16:22:00
335  บ้านขุนกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต6 23 พฤษภาคม 2565 11:02:18
336  บ้านห้วยกาบเปลือย สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 08:27:40
337  โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป.เลย เขต2 21 พฤษภาคม 2565 18:44:05
338  โรงเรียนบ้านบางเนียง สพป.พังงา เขต1 21 พฤษภาคม 2565 08:39:14
339  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.  20 พฤษภาคม 2565 14:51:45
340  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 20 พฤษภาคม 2565 11:06:35
341  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2565 19:58:05
342  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป.เลย เขต2 19 พฤษภาคม 2565 16:58:32
343  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป.นครราชสีมา เขต2 19 พฤษภาคม 2565 13:17:02
344  โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป.ขอนแก่น เขต4 18 พฤษภาคม 2565 06:36:32
345  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 14:48:33
346  โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 12:27:56
347  โรงเรียนวัดนางประหลาด สพป.ตรัง เขต1 17 พฤษภาคม 2565 08:48:26
348  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2565 11:30:26
349  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป.เลย เขต2 15 พฤษภาคม 2565 13:26:22
350  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต1 14 พฤษภาคม 2565 12:16:10
351  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.นครราชสีมา เขต6 13 พฤษภาคม 2565 15:48:51
352  โรงเรียนบ้านผาสามยอด สพป.เลย เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:27:29
353  โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:03:12
354  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม.  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
355  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 16:15:06
356  โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 12:07:07
357  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2565 16:59:29
358  โรงเรียนบ้านพองหนีบ สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 14:09:08
359  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 13:18:33
360  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 9 พฤษภาคม 2565 11:27:14
361  พรรณราชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 พฤษภาคม 2565 10:47:59
362  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงา เขต1 8 พฤษภาคม 2565 07:32:52
363  โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2565 13:40:46
364  บ้านวังกกเดื่อ สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 20:47:51
365  บ้านโพนทอง สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 17:15:35
366  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 15:51:46
367  โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:43:32
368  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:06:01
369  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 10:14:37
370  โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:08:23
371  บ้านโนนกกจาน สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:06:46
372  โกสัมพีวิทยา สพม.  5 พฤษภาคม 2565 16:19:34
373  โรงเรียนบ้านโพนค้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 พฤษภาคม 2565 13:17:19
374  วัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 เมษายน 2565 13:58:49
375  โรงเรียนวัดปากระวะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 เมษายน 2565 15:21:03
376  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร(พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 เมษายน 2565 11:38:39
377  โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร สพม.  6 เมษายน 2565 10:10:52
378  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
379  โรงเรียนพานทอง สพม.  24 มีนาคม 2565 19:49:20
380  วัดสมุทรธาราม สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
381  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 24 มีนาคม 2565 09:45:35
382  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต2 24 มีนาคม 2565 08:46:49
383  บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
384  บ้านตุงลุงเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มีนาคม 2565 15:56:35
385  วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
386  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 10:09:24
387  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 09:59:15
388  วัดสมุทรโคดม สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
389  บ้านน้ำสอด สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
390  บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
391  บ้านอ่างศิลา สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
392  บ้านสะเกิน สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
393  บ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04
394  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต1 8 มีนาคม 2565 20:03:18
395  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 มีนาคม 2565 10:07:52
396  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 มีนาคม 2565 09:28:51
397  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2565 10:33:10
398  บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2565 16:16:48
399  บ้านกอตง สพป.กระบี่ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 08:07:15
400  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 01:04:02


ทั้งหมด 403 รายการ 4 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th