ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2565 13:06:41
202  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2565 12:04:09
203  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 20 มิถุนายน 2565 10:36:02
204  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 10:27:06
205  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:58:46
206  นาค้อวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:40:37
207  โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:33:37
208  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:24:16
209  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป.เลย เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:19:37
210  โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:14:03
211  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต6 20 มิถุนายน 2565 09:06:36
212  โรงเรียนบ้านห้วยปิง สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
213  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มิถุนายน 2565 15:31:37
214  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 มิถุนายน 2565 12:35:51
215  โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต1 17 มิถุนายน 2565 15:21:56
216  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:31
217  บ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:20
218  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:16:12
219  โรงเรียบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต4 17 มิถุนายน 2565 13:42:46
220  โรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2565 12:46:53
221  โรงเรียนวัดหลักช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มิถุนายน 2565 11:12:14
222  บ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 มิถุนายน 2565 10:16:48
223  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต3 17 มิถุนายน 2565 09:36:41
224  โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง เขต1 16 มิถุนายน 2565 19:24:58
225  วัดดอนยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มิถุนายน 2565 15:06:39
226  โรงเรียนบ้านบูรพา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2565 14:56:43
227  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม.  16 มิถุนายน 2565 14:42:10
228  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
229  โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 มิถุนายน 2565 21:37:17
230  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
231  โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 14:42:01
232  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2565 13:54:50
233  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
234  โรงเรียนวัดหนองดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 13:35:10
235  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:26:50
236  บ้านปากน้ำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:14:48
237  โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
238  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม.  15 มิถุนายน 2565 09:16:25
239  โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:55:32
240  วัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 08:52:10
241  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:30:12
242  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
243  โรงเรียนบ้านหนองนอ สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 22:57:21
244  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 มิถุนายน 2565 20:33:41
245  โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2565 14:50:54
246  บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
247  โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.  14 มิถุนายน 2565 14:00:25
248  โรงเรียนน้ำคำพิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:52:40
249  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:22:20
250  โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม.  14 มิถุนายน 2565 13:15:28
251  โรงเรียนบ้านห้วยผุก สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 12:55:25
252  บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สพป.ขอนแก่น เขต5 14 มิถุนายน 2565 12:28:49
253  โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 11:38:31
254  บ้านสระซาง สพป.นครราชสีมา เขต2 14 มิถุนายน 2565 10:12:20
255  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
256  โรงเรียนวัดวังวน สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03
257  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 21:49:09
258  บ้านไสยูงปัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 21:05:40
259  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 21:01:45
260  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน สพป.เลย เขต2 13 มิถุนายน 2565 16:06:41
261  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 15:39:03
262  โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
263  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
264  บ้านห้วยกวางจริง สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
265  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 10:25:52
266  หนองเรือวิทยา สพม.  13 มิถุนายน 2565 10:14:43
267  บ้านแขม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:52:01
268  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:49:19
269  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:37:26
270  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 09:08:30
271  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 08:31:46
272  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2565 12:42:25
273  บ้านทะเลสองห้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 10:16:16
274  โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 09:28:26
275  ละอายพิทยานุสรณ์ สพม.  9 มิถุนายน 2565 07:01:13
276  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘(บ้านสำนักทอง) สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2565 23:07:31
277  นวมราชานุสรณ์ สพม.  8 มิถุนายน 2565 15:01:17
278  โรงเรียนบ้านบางเก่า สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
279  โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป.เลย เขต2 8 มิถุนายน 2565 11:34:02
280  โรงเรียนบ้านตะโกรี สพป.บุรีรัมย์ เขต2 8 มิถุนายน 2565 08:45:56
281  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 15:05:43
282  โรงเรียนวัดบางเตยนอก สพป.ปทุมธานี เขต1 7 มิถุนายน 2565 13:57:19
283  โรงเรียนบ้านซำพร้าว สพป.เลย เขต2 7 มิถุนายน 2565 13:43:11
284  โรงเรียนฉวาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 10:47:46
285  บ้านหนองจันทน์ สพป.บึงกาฬ เขต1 7 มิถุนายน 2565 10:09:30
286  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.  6 มิถุนายน 2565 15:55:46
287  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:48:51
288  โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:12:35
289  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 10:31:04
290  โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 มิถุนายน 2565 09:27:26
291  บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ เขต1 6 มิถุนายน 2565 08:44:13
292  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เลย เขต2 5 มิถุนายน 2565 13:15:23
293  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2565 14:22:00
294  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เลย เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:33:08
295  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:25:24
296  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มิถุนายน 2565 12:43:25
297  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต1 1 มิถุนายน 2565 15:17:25
298  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม.  1 มิถุนายน 2565 15:07:36
299  โรงเรียนนนทบุรี323131 สพม.  1 มิถุนายน 2565 10:20:28
300  โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 พฤษภาคม 2565 20:22:40


ทั้งหมด 390 รายการ 3 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th