ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 21 มิถุนายน 2565 10:18:09
202  โรงเรียนบ้านนาพา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 09:34:05
203  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 21:44:15
204  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 15:46:05
205  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป.อุดรธานี เขต3 20 มิถุนายน 2565 15:00:40
206  บ้านไสเตาอ้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 14:35:09
207  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2565 14:14:38
208  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 13:31:08
209  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2565 13:06:41
210  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2565 12:04:09
211  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 20 มิถุนายน 2565 10:36:02
212  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 10:27:06
213  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:58:46
214  นาค้อวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:40:37
215  โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:33:37
216  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:24:16
217  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป.เลย เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:19:37
218  โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:14:03
219  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต6 20 มิถุนายน 2565 09:06:36
220  โรงเรียนบ้านห้วยปิง สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
221  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มิถุนายน 2565 15:31:37
222  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 มิถุนายน 2565 12:35:51
223  บ้านห้วยไคร้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 20:26:49
224  โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต1 17 มิถุนายน 2565 15:21:56
225  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:31
226  บ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:20
227  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:16:12
228  โรงเรียบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต4 17 มิถุนายน 2565 13:42:46
229  โรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2565 12:46:53
230  โรงเรียนวัดหลักช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มิถุนายน 2565 11:12:14
231  บ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 มิถุนายน 2565 10:16:48
232  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต3 17 มิถุนายน 2565 09:36:41
233  โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง เขต1 16 มิถุนายน 2565 19:24:58
234  วัดดอนยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มิถุนายน 2565 15:06:39
235  โรงเรียนบ้านบูรพา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2565 14:56:43
236  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม.  16 มิถุนายน 2565 14:42:10
237  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
238  โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 มิถุนายน 2565 21:37:17
239  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
240  โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 14:42:01
241  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2565 13:54:50
242  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
243  โรงเรียนวัดหนองดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 13:35:10
244  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:26:50
245  บ้านปากน้ำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:14:48
246  โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
247  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม.  15 มิถุนายน 2565 09:16:25
248  โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:55:32
249  วัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 08:52:10
250  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:30:12
251  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
252  โรงเรียนบ้านหนองนอ สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 22:57:21
253  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 มิถุนายน 2565 20:33:41
254  สว่างอารมณ์วิทยามคม สพม.  14 มิถุนายน 2565 17:05:56
255  โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2565 14:50:54
256  บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
257  โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม.  14 มิถุนายน 2565 14:00:25
258  โรงเรียนน้ำคำพิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:52:40
259  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:22:20
260  โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม.  14 มิถุนายน 2565 13:15:28
261  โรงเรียนบ้านห้วยผุก สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 12:55:25
262  บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สพป.ขอนแก่น เขต5 14 มิถุนายน 2565 12:28:49
263  โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 11:38:31
264  บ้านสระซาง สพป.นครราชสีมา เขต2 14 มิถุนายน 2565 10:12:20
265  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
266  โรงเรียนวัดวังวน สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03
267  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2565 09:09:33
268  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 21:49:09
269  บ้านไสยูงปัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 21:05:40
270  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 21:01:45
271  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน สพป.เลย เขต2 13 มิถุนายน 2565 16:06:41
272  ปิยพงษ์ สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 15:39:03
273  โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
274  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
275  บ้านห้วยกวางจริง สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
276  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 10:25:52
277  หนองเรือวิทยา สพม.  13 มิถุนายน 2565 10:14:43
278  บ้านแขม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:52:01
279  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:49:19
280  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:37:26
281  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 09:08:30
282  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 08:31:46
283  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2565 12:42:25
284  บ้านทะเลสองห้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 10:16:16
285  โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 09:28:26
286  ละอายพิทยานุสรณ์ สพม.  9 มิถุนายน 2565 07:01:13
287  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘(บ้านสำนักทอง) สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2565 23:07:31
288  นวมราชานุสรณ์ สพม.  8 มิถุนายน 2565 15:01:17
289  โรงเรียนบ้านบางเก่า สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
290  โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป.เลย เขต2 8 มิถุนายน 2565 11:34:02
291  โรงเรียนบ้านตะโกรี สพป.บุรีรัมย์ เขต2 8 มิถุนายน 2565 08:45:56
292  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 15:05:43
293  โรงเรียนวัดบางเตยนอก สพป.ปทุมธานี เขต1 7 มิถุนายน 2565 13:57:19
294  โรงเรียนบ้านซำพร้าว สพป.เลย เขต2 7 มิถุนายน 2565 13:43:11
295  โรงเรียนฉวาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 10:47:46
296  บ้านหนองจันทน์ สพป.บึงกาฬ เขต1 7 มิถุนายน 2565 10:09:30
297  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม.  6 มิถุนายน 2565 15:55:46
298  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:48:51
299  โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:12:35
300  ท่าชัยวิทยา สพม.  6 มิถุนายน 2565 10:54:33


ทั้งหมด 403 รายการ 3 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th