โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,034
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,994
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,198
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,341
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,809
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,708
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,565
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
380
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
335
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
463
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
451
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
480
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
310
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,034
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 09:17:11
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านบึงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต4 8 สิงหาคม 2565 09:17:11
2  บ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2565 19:15:07
3  โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 4 สิงหาคม 2565 16:53:08
4  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป.ระยอง เขต1 22 กรกฎาคม 2565 14:51:24
5  ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 กรกฎาคม 2565 16:39:48
6  บ้านหนองขาม สพป.นครสวรรค์ เขต1 6 กรกฎาคม 2565 13:05:04
7  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กรกฎาคม 2565 11:13:32
8  โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ สพป.หนองคาย เขต2 30 มิถุนายน 2565 15:04:28
9  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 มิถุนายน 2565 09:35:39
10  โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2565 09:26:11
11  โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 29 มิถุนายน 2565 15:38:16
12  โรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2565 15:37:55
13  บ้านป่ากะพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 มิถุนายน 2565 15:26:40
15  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) สพป.สงขลา เขต2 28 มิถุนายน 2565 09:16:17
16  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 มิถุนายน 2565 16:48:12
17  โรงเรียนโคกสง่า สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 16:07:09
18  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 15:38:58
19  โรงเรีนนบ้านหนองหัวแรด สพป.นครราชสีมา เขต2 27 มิถุนายน 2565 13:01:11
20  วัดห้วยลำไย สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2565 10:07:35
21  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 มิถุนายน 2565 08:22:10
22  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 26 มิถุนายน 2565 21:32:13
23  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต7 25 มิถุนายน 2565 23:56:30
24  โรงเรียนบ้านโตนด สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 มิถุนายน 2565 22:18:17
25  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต4 25 มิถุนายน 2565 20:40:02
26  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 25 มิถุนายน 2565 18:33:51
27  บ้านโคกวัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2565 17:57:58
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 16:50:21
29  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
30  โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 25 มิถุนายน 2565 13:04:14
31  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 25 มิถุนายน 2565 11:40:08
32  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 11:26:36
33  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 25 มิถุนายน 2565 08:49:47
34  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ปนะชาประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 25 มิถุนายน 2565 08:42:07
35  โรงเรียนวิถีพุทธ(วัดควนกอ)(นครศรีธรรมราช) สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2565 08:14:00
36  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 23:15:58
37  โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 22:16:06
38  บ้านโก่ย สพป.อุดรธานี เขต1 24 มิถุนายน 2565 22:10:29
39  บ้านเปา สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
40  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มิถุนายน 2565 20:09:05
41   รร.บ้านโนนตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 19:27:31
42  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:42:24
43  บ้านคลองกุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:18:11
44  โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 16:01:27
45  สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 15:17:59
46  โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต2 24 มิถุนายน 2565 15:06:50
47  บ้านโนนเปือย สพป.ศรีสะเกษ เขต4 24 มิถุนายน 2565 14:48:51
48  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 14:44:55
49  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 มิถุนายน 2565 13:37:09
50  ชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 24 มิถุนายน 2565 13:14:21
51  ลานตาเมือง สพป.สุโขทัย เขต2 24 มิถุนายน 2565 13:03:15
52  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:58:31
53  โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 24 มิถุนายน 2565 11:56:45
54  โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 11:52:29
55  โรงเรียนวัดนางพระยา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:48:52
56  บ้านท่าเดื่อ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
57  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ สพป.ปทุมธานี เขต2 24 มิถุนายน 2565 10:45:58
58  บ้านบนควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 24 มิถุนายน 2565 10:07:14
59  บ้านห้วยเดื่อน้อย สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 09:52:31
60  โรงเรียน​วัด​ศรี​กัลยา​นุสรณ์​ สพป.นครสวรรค์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 16:53:05
61  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 15:12:13
62  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต2 23 มิถุนายน 2565 14:39:11
63  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา สพป.นครสวรรค์ เขต3 23 มิถุนายน 2565 10:58:06
64  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:12:45
65  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:09:52
66  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 มิถุนายน 2565 09:34:14
67  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:28:21
68  บ้านซำบ่าง สพป.เลย เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:23:59
69  วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) สพป.อ่างทอง เขต1 22 มิถุนายน 2565 15:25:38
70  บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:57:38
71  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
72  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 มิถุนายน 2565 13:52:39
73  บ้านเอกสร้างเรือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 12:59:58
74  โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 22 มิถุนายน 2565 12:20:44
75  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:01:22
76  บ้านวังก้นหวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:00:21
77  นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 10:33:52
78  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 22 มิถุนายน 2565 09:42:58
79  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
80  โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:14:31
81  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 08:39:14
82  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 00:46:49
83  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 20:41:22
84  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2565 20:05:07
85  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 17:53:52
86  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2565 16:34:45
87  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
88  บ้านเนินบ่อทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 15:43:24
89  โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 14:38:21
90  บ้านโคกก่องหนองแวง สพป.สกลนคร เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:46:15
91  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
92  บ้านตะกุดภิบาล สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:10:52
93  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 11:28:10
94  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
95  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:29:10
96  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 21 มิถุนายน 2565 10:18:09
97  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 10:17:43
98  ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 09:49:24
99  โรงเรียนบ้านนาพา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 09:34:05
100  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 21:44:15


ทั้งหมด 22,034 รายการ 1 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th