โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,124
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,055
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,321
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,429
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,840
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,581
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
388
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
339
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
459
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
504
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
2
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,124
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 12:26:45
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มกราคม 2565 12:26:45
2  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต2 4 มกราคม 2565 10:05:18
3  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป.ขอนแก่น เขต4 27 ธันวาคม 2564 19:10:55
4  โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
5  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 ธันวาคม 2564 15:21:28
6  โรงบ้านสันหลวง สพป.เชียงราย เขต3 8 ธันวาคม 2564 10:26:04
7  โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
8  บ้านใหม่ สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
9  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
10  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
11  โรงเรียนบ้านก้อ สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04
12  โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 11:00:13
13  โรงเรียนบ้านเรือง สพป.น่าน เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 15:10:12
14  วัดชลธาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 11:31:36
15  อนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต1 22 ตุลาคม 2564 14:15:29
16  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:32:20
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่วง) สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
18  โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
19  โรงเรียนบ้านโนนจำปา สพป.สุรินทร์ เขต1 11 ตุลาคม 2564 09:27:26
20  โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43
21  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 ตุลาคม 2564 14:44:31
22  บ้านม่วงเนิ้ง สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:49:40
23  บ้านอ่ายนาผา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:28:17
24  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป.สุรินทร์ เขต2 1 ตุลาคม 2564 11:21:29
25  โรงเรียนบ้านพะเยา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 10:27:30
26  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 14:25:52
27  บ้านน้ำตวง สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 13:34:47
28  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
29  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
30  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
31  บ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 14:04:40
32  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 13:37:10
33  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 11:03:26
34  โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 10:29:28
35  โรงเรียนบ้านเชียงของ สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10
36  ชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก เขต1 16 กันยายน 2564 13:11:01
37  บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ สพป.อุดรธานี เขต2 15 กันยายน 2564 07:28:38
38  บ้านเป้า สพป.น่าน เขต1 14 กันยายน 2564 13:42:54
39  บ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต2 13 กันยายน 2564 12:36:37
40  บ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
41  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 12 กันยายน 2564 20:02:54
42  โรงเรียนบ้านนาผา สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 14:00:56
43  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม.  10 กันยายน 2564 13:53:08
44  บ้านหนองคูขาม สพม.  10 กันยายน 2564 12:37:41
45  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2564 12:35:04
46  บ้านหนองคูขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
47  บ้านเชิงดอย สพป.สกลนคร เขต1 10 กันยายน 2564 12:00:20
48  บ้านม่วงใหม่ น้ำลัดสบแก่น(เรียนรวม) สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 10:58:16
49  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 16:00:07
50  โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 14:13:14
51  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านพี้ใต้) สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 13:03:02
52  โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 11:25:22
53  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป.น่าน เขต1 7 กันยายน 2564 12:54:40
54  บ้านฝาผนัง สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 16:02:25
55  โรงเรียนบ้านแขว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
56  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 10:36:23
57  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป.น่าน เขต1 3 กันยายน 2564 14:40:28
58  โรงเรียนบ้านพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
59  บ้านขุนฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2564 13:47:03
60  โรงเรียนบ้านโคกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
61  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
62  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 15:18:16
63  โรงเรียนกลางคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 กันยายน 2564 11:30:11
64  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 11:03:30
65  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
66  โรงเรียนบ้านประคำ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 10:15:34
67  โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 20:51:23
68  วัดบ้านไร่ สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 17:53:53
69  บ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 16:58:47
70  วัดบ้านหนองหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:05:58
71  ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:03:44
72  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 14:57:32
73  โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:50:22
74  ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต1 1 กันยายน 2564 14:42:57
75  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:37:08
76  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:15:38
77  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:35:49
78  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:02:00
79  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:49:04
80  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:19:29
81  โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:07:57
82  บ้านตะคร้อโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 11:59:34
83  โรงเรียนวิถีพุทธบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต1 1 กันยายน 2564 11:19:38
84  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
85  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
86  โรงเรียนบ้านโสน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 16:28:58
87  โรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
88  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
89  บ้านตาดม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
90  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20
91  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:36:24
92  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:34:43
93  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:29:26
94  บ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:50:14
95  โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:49:02
96  วัดภูนก สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
97  กลางคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 สิงหาคม 2564 12:57:30
98  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.นครราชสีมา เขต1 31 สิงหาคม 2564 12:45:47
99  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:37:32
100  โรงเรียนบ้านตะเภา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:07:51


ทั้งหมด 22,124 รายการ 1 / 222
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th