โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,022
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,078
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,351
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,452
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,847
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,749
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,589
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
392
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
343
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
482
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
480
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
259
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,022
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 17:10:13
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านลิพอน สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 17:10:13
2  โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป.ชัยนาท เขต1 23 มิถุนายน 2564 16:48:09
3  ชุมชนบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต2 23 มิถุนายน 2564 16:40:22
4  โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.นครราชสีมา เขต1 23 มิถุนายน 2564 16:12:35
5  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 14:58:16
6  วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 14:47:32
7  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 13:57:30
8  หนองโนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 13:25:23
9  หนองโนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 13:14:28
10  โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:59:15
11  โรงเรียนห้วยหินลาด สพป.สกลนคร เขต3 23 มิถุนายน 2564 12:55:43
12  โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษอุปถัมภ์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:30:22
13  ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 11:15:07
14  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 10:28:47
15  โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 10:24:48
16  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป.นครราชสีมา เขต6 23 มิถุนายน 2564 10:22:34
17  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:45:42
18  โรงเรียนยางคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:18:26
19  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:13:54
20  โรงเรียนวิถึพุทธ (โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต6 23 มิถุนายน 2564 09:06:28
21  บ้านโป่งแดง สพป.ลำพูน เขต1 23 มิถุนายน 2564 05:52:55
22  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 22 มิถุนายน 2564 17:30:20
23  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต1 22 มิถุนายน 2564 14:35:14
24  โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 13:56:51
25  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มิถุนายน 2564 13:24:05
26  โรงเรียนบ้านอดนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต1 22 มิถุนายน 2564 12:23:39
27  บ้านนกเหาะ สพป.นครพนม เขต1 22 มิถุนายน 2564 12:19:31
28  ชุมชนวัดไก่เตี้ย สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:49:12
29  บ้านคุ้งตะเภา(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:34:16
30  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:25:39
31  โรงเรียนบ้านหนองเเสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:20:58
32  วัดพญาปันแดน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 09:05:22
33  โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 16:48:22
34  บ้านดอนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 21 มิถุนายน 2564 15:54:30
35  บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 15:09:28
36  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.  21 มิถุนายน 2564 14:58:55
37  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป.หนองคาย เขต2 21 มิถุนายน 2564 14:51:19
38  ประพนธ์-อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) สพป.เชียงใหม่ เขต3 21 มิถุนายน 2564 12:08:32
39  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สพป.เชียงราย เขต4 21 มิถุนายน 2564 09:39:05
40  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2564 09:07:56
41  บ้านวังแสง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต2 19 มิถุนายน 2564 15:26:47
42  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.เขต 35 ลำปาง 18 มิถุนายน 2564 16:06:01
43  โรงเรียนเพียงหลวง16 สพป.เชียงราย เขต4 18 มิถุนายน 2564 14:28:57
44  นิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:19:55
45  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:18:43
46  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 มิถุนายน 2564 10:51:08
47  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 สพป.พัทลุง เขต2 17 มิถุนายน 2564 10:41:27
48  โรงเรียนบ้านโนนสา สพป.บึงกาฬ เขต1 16 มิถุนายน 2564 15:18:46
49  โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 มิถุนายน 2564 14:36:00
50  บ้านเปือย สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2564 11:38:01
51  บ้านยางวังกางฮุง สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2564 11:33:35
52  ชุมชน​บ้านหนองงาแซง สพป.อุทัยธานี เขต1 16 มิถุนายน 2564 10:44:56
53  โรงเรียนวัดสวนขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2564 22:01:22
54  โรงเรียนวัดท่าพญา สพป.ตรัง เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:36:06
55  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:17:56
56  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา สพป.สกลนคร เขต1 15 มิถุนายน 2564 14:41:11
57  บ้านสวนสวรรค์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 มิถุนายน 2564 09:56:43
58  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.ลำพูน เขต2 15 มิถุนายน 2564 09:35:01
59  บ้าน กม.ห้า สพป.ชลบุรี เขต3 14 มิถุนายน 2564 20:28:45
60  ท้าวสุรนารี(๒๕๒๑) สพป.นครราชสีมา เขต3 14 มิถุนายน 2564 17:08:45
61  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2564 13:04:27
62  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 มิถุนายน 2564 12:20:00
63  โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2564 12:14:44
64  โรงเรียนปากพนัง สพม.เขต 35 ลำปาง 11 มิถุนายน 2564 16:36:08
65  โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต2 11 มิถุนายน 2564 10:33:18
66  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 11 มิถุนายน 2564 10:08:37
67  โรงเรียนบ้านแท่นพระ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 19:40:20
68  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 17:45:34
69  โรงเรียนวัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2564 16:48:50
70  บ้านแป้นพิทยาคม สพม.เขต 35 ลำปาง 10 มิถุนายน 2564 15:31:19
71  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สาขาดงซำ สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 15:10:29
72  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 14:38:50
73  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
74  โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:05:49
75  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 11:22:15
76  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป.สงขลา เขต3 10 มิถุนายน 2564 11:00:02
77  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 35 ลำปาง 9 มิถุนายน 2564 19:56:53
78  โรงเรียนบ้านง้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 9 มิถุนายน 2564 17:53:03
79  โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์) สพป.พัทลุง เขต2 9 มิถุนายน 2564 11:32:37
80  ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2564 10:24:24
81  โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 8 มิถุนายน 2564 17:25:26
82  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
83  โรงเรียนบ้านคอกช้าง(สุราษฎรฺธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2564 10:38:47
84  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 7 มิถุนายน 2564 11:44:33
85  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป.สกลนคร เขต3 7 มิถุนายน 2564 09:26:35
86  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 25 ขอนแก่น 4 มิถุนายน 2564 16:37:08
87  นิคมสร้างตนเอง2 สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 มิถุนายน 2564 10:31:53
88  โรงเรียนวัดควนเพ็ง สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2564 09:47:32
89  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 4 มิถุนายน 2564 08:44:30
90  บ้านเสลาสุขเกษม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 มิถุนายน 2564 14:48:26
91  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต2 2 มิถุนายน 2564 15:49:37
92  คีรีราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 1 มิถุนายน 2564 21:07:27
93  โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป.ลำพูน เขต2 1 มิถุนายน 2564 16:03:56
94  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 1 มิถุนายน 2564 11:00:02
95  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 1 มิถุนายน 2564 10:42:33
96  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 พฤษภาคม 2564 15:27:05
97  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
98  บ้านกระนวนซำสูง สพป.ขอนแก่น เขต4 28 พฤษภาคม 2564 11:42:57
99  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 พฤษภาคม 2564 10:09:54
100  โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2564 21:44:25


ทั้งหมด 22,022 รายการ 1 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th