ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  วังมะด่านพิทยาคม สพม.  29 ธันวาคม 2565 19:28:15
2  โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม.  28 ธันวาคม 2565 18:43:03
3  โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม.  28 ธันวาคม 2565 11:52:47
4  ดอนทองวิทยา สพม.  28 ธันวาคม 2565 11:09:27
5  โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม.  28 ธันวาคม 2565 07:38:19
6  โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม.  20 ธันวาคม 2565 10:35:00
7  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.  7 ธันวาคม 2565 15:30:22
8  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม.  7 ธันวาคม 2565 13:56:01
9  โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม.  16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
10  โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม.  14 พฤศจิกายน 2565 22:19:07
11  โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม.  14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
12  สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
13  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 ตุลาคม 2565 11:55:33
14  โรงเรียนบ้านหนองคอง สพป.นครพนม เขต1 3 ตุลาคม 2565 11:18:50
15  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 30 กันยายน 2565 18:17:06
16  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต1 26 กันยายน 2565 08:15:44
17  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
18  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
19  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2565 17:40:37
20  โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 16:45:08
21  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2565 14:10:37
22  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
23  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
24  โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 12:16:15
25  บ้านโคกม่วงชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2565 08:36:15
26  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2565 22:59:30
27  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2565 15:26:38
28  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 14 กันยายน 2565 14:49:43
29  กุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 14 กันยายน 2565 14:36:45
30  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต3 14 กันยายน 2565 13:59:52
31  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
32  บ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 กันยายน 2565 15:17:43
33  บ้านปวนพุ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 13:17:38
34  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 12:38:57
35  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2565 09:20:20
36  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2565 21:20:45
37  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
38  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป.ขอนแก่น เขต2 12 กันยายน 2565 15:06:18
39  โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
40  โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
41  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
42  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เลย เขต2 9 กันยายน 2565 10:51:18
43  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2565 10:38:25
44  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 21:55:02
45  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต3 8 กันยายน 2565 16:09:08
46  โรงเรียนวัดหญ้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 8 กันยายน 2565 15:26:11
47  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 12:58:08
48  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:33:42
49  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:21:06
50  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 16:31:40
51  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:19:28
52  ชุมชนหนองหิน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:06:15
53  บ้านหนองขาม สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 13:17:25
54  โรงเรียนบ้านซำไฮ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 12:16:50
55  โรงเรียนบ้านผาขาว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:47:54
56  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:40:15
57  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:38:40
58  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:35:15
59  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:24:02
60  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:10:39
61  บ้านโนนกกข่า สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:06:06
62  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:05:24
63  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:48:36
64  โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:46:48
65  บ้านโคกมน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:21:26
66  โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป.พิษณุโลก เขต3 6 กันยายน 2565 14:06:28
67  โรงเรียนบ้านสระคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 กันยายน 2565 10:33:23
68  อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
69  บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป.สกลนคร เขต1 1 กันยายน 2565 13:39:32
70  โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 1 กันยายน 2565 09:40:55
71  บ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
72  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
73  บ้านนาชุม สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2565 12:32:57
74  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก เขต1 26 สิงหาคม 2565 13:04:02
75  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครราชสีมา เขต3 26 สิงหาคม 2565 12:53:04
76  บ้านหลุ่งตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต2 25 สิงหาคม 2565 10:43:05
77  โรงเรียนวัดท้องตม สพป.ชุมพร เขต2 24 สิงหาคม 2565 14:52:38
78  โรงเรียนบ้านแก้งโตน สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 สิงหาคม 2565 14:50:20
79  บ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 สิงหาคม 2565 13:43:18
80  สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สพป.ชุมพร เขต2 24 สิงหาคม 2565 13:36:30
81  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 สิงหาคม 2565 11:07:35
82  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.อุบลราชธานี เขต3 23 สิงหาคม 2565 19:20:52
83  โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
84  บ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
85  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:49:39
86  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
87  วัดเกาะ สพป.สุโขทัย เขต2 19 สิงหาคม 2565 16:08:44
88  บ้านหนองหว้าสุขใจ สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2565 11:44:09
89  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 สิงหาคม 2565 09:54:14
90  บ้านค้างใจ สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
91  วัดเขาปูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 16 สิงหาคม 2565 11:28:49
92  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 สิงหาคม 2565 14:00:07
93  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม.  15 สิงหาคม 2565 13:29:29
94  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 สิงหาคม 2565 13:14:22
95  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ยโสธร เขต2 13 สิงหาคม 2565 19:20:11
96  โรงเรียนวัดพะโค สพป.นครราชสีมา เขต2 13 สิงหาคม 2565 11:09:03
97  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ สพป.ขอนแก่น เขต4 13 สิงหาคม 2565 10:06:29
98  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 สิงหาคม 2565 09:49:34
99  พัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
100  ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 สิงหาคม 2565 09:57:24


ทั้งหมด 390 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th