เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
รายละเอียดกิจกรรม คลิก
วีดีโอโรงเรียน
 
แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
https://youtu.be/RHxDjh7fgi8
เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 1150
โดย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา

(เปิดดู548)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

(เปิดดู649)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน

(เปิดดู647)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน

(เปิดดู710)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล

(เปิดดู852)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล

(เปิดดู858)

วันเข้าพรรษา

(เปิดดู833)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562

(เปิดดู868)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ

(เปิดดู787)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์

(เปิดดู854)

ถวายเทียนพรรษา

(เปิดดู815)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ

(เปิดดู892)

มารยาทไทย

(เปิดดู841)

มารยาทไทย

(เปิดดู846)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

(เปิดดู866)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์

(เปิดดู957)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา

(เปิดดู960)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม

(เปิดดู948)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

(เปิดดู944)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

(เปิดดู973)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th