โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,853
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,093
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,381
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,462
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,854
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,756
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,595
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
395
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
345
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
485
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
487
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,853
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
2  โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤศจิกายน 2563 17:43:56
3  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 พฤศจิกายน 2563 12:03:38
4  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 พฤศจิกายน 2563 15:24:28
5  โรงเรียนบ้านแวด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 พฤศจิกายน 2563 12:21:49
6  โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 19 พฤศจิกายน 2563 14:29:04
7  โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 พฤศจิกายน 2563 22:15:22
8  บ้านสวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤศจิกายน 2563 14:50:45
9  บ้านโนนสะอาด สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 14:24:56
10  บ้านธาตู สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 10:12:15
11  บ้านสบยาง สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
12  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 8 ตุลาคม 2563 13:00:26
13  เนินลาดวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
14  โรงเรียนบ้านน้ำหิน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
15  บ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:28:33
16  โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
17  โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
18  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
19  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน) สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
20  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
21  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 23 กันยายน 2563 18:20:47
22  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต2 23 กันยายน 2563 10:58:17
23  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2563 13:34:21
24  ภัทรพิทยาจารย์ สพม.เขต 7 นครนายก 18 กันยายน 2563 16:06:29
25  โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
26  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
27  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:08:08
28  โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
29  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
30  โรงเรียนบ้านไสนายขัน สพป.พัทลุง เขต2 15 กันยายน 2563 21:07:08
31  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
32  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม.เขต 7 นครนายก 15 กันยายน 2563 19:47:17
33  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
34  โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
35  ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 17:26:57
36  บ้านแม่กวางใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
37  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 16:24:53
38  โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
39  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 15:55:58
40  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 15:50:38
41  วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
42  โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04
43  บ้านอาชานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
44  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี 15 กันยายน 2563 13:15:38
45  หนองไอภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
46  โยธินบูรณะ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 13:02:13
47  โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2563 11:41:32
48  โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป.นครราชสีมา เขต5 15 กันยายน 2563 11:28:03
49  บ้านน้ำแก่นเหนือ สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
50  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สพป.นครพนม เขต2 15 กันยายน 2563 10:46:18
51  บ้านเวฬุวัน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 09:42:06
52  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 09:34:31
53  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
54  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 กันยายน 2563 20:34:05
55  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:23:19
56  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:05:10
57  โรงเรียนบ้านแม่และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 17:27:35
58  โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2563 17:10:22
59  บ้านแม่สะกึ๊ด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:51:41
60  โรงเรียนบ้านดงกู่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:38:35
61  สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2563 16:32:06
62  บ้านแม่ปอถ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:12:31
63  อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:11:49
64  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
65  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.อุทัยธานี เขต1 14 กันยายน 2563 15:29:57
66  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
67  โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 15:14:41
68  บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 14:33:21
69  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
70  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 13:18:06
71  โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:59:12
72  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:52:52
73  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:25:55
74  บ้านจอซิเดอเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:17:22
75  โรงเรียนอุบลรัจนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2563 12:05:02
76  บ้านห้วยฮากไม่เหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 11:15:05
77  บ้านห้วยเดื่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:57:50
78  บ้านแม่สุ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:56:49
79  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:06:08
80  โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:03:12
81  วัดโคกล่าม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 09:39:46
82  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 09:35:49
83  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:55:11
84  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กันยายน 2563 08:36:19
85  โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:19:13
86  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 12:13:20
87  วัดบ้านโคกซาด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
88  โรงเรียนบ้านกะริคี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 11:10:20
89  โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 08:01:23
90  โรงเรียนบ้านเสาหิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:37:46
91  บ้านห้วยวอก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:35:28
92  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 14:57:12
93  โรงเรียนบ้านหนองเพิก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
94  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
95  มักกะสันพิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 กันยายน 2563 17:37:30
96  โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 กันยายน 2563 15:36:49
97  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
98  วัดธารน้ำฉา สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กันยายน 2563 10:53:25
99  บ้านกอมูเดอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 11 กันยายน 2563 10:46:45
100  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 กันยายน 2563 15:40:57


ทั้งหมด 21,853 รายการ 1 / 219
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th