โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,051
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,177
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,482
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,878
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,621
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
405
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
350
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
498
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
309
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,051
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดหนองนา สพป.ลพบุรี เขต2 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
2  ฤทธิณรงค์รอน สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563 21:08:56
3  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2563 18:18:50
4  โรงเรียนดอนยางวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563 15:29:26
5  บ้านหนองขาม สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
6  โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ขอนแก่น เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:47:16
7  วัดพระพรหม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:17:39
8  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2563 13:22:47
9  วัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 12:27:02
10  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต4 7 สิงหาคม 2563 11:26:15
11  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 11:05:34
12  โรงเรียนวัดสอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 10:57:04
13  โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 09:50:52
14  วัดราษฎร์เจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 09:38:33
15  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง สพป.ยโสธร เขต2 6 สิงหาคม 2563 14:40:46
16  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
17  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต3 5 สิงหาคม 2563 15:44:32
18  โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์อุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 14:01:46
19  บ้านหนองขามประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 5 สิงหาคม 2563 12:50:27
20  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 สิงหาคม 2563 10:08:40
21  โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 09:27:05
22  โรงเรียนศรียาภัย สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 สิงหาคม 2563 08:45:26
23  โรงเรียนวัดป่าถ่อน สพป.สุโขทัย เขต2 4 สิงหาคม 2563 14:56:44
24  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต2 4 สิงหาคม 2563 08:50:44
25  โรงเรียนวัดบ้านงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2563 11:04:27
26  บ้านหนองหิน สพป.สุรินทร์ เขต2 3 สิงหาคม 2563 10:49:54
27  บ้านนาวอง สพป.สุรินทร์ เขต2 3 สิงหาคม 2563 10:22:27
28  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 31 กรกฎาคม 2563 12:10:05
29  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู ๒๕๐๓) สพป.สุรินทร์ เขต2 31 กรกฎาคม 2563 10:01:24
30  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต4 31 กรกฎาคม 2563 00:04:43
31  โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 14:45:21
32  โรงเรียนห้วยพลู สพป.พิษณุโลก เขต2 30 กรกฎาคม 2563 12:53:08
33  บ้านหนองแหน สพป.พิษณุโลก เขต2 30 กรกฎาคม 2563 10:55:57
34  บ้านกาพระ สพป.สุรินทร์ เขต2 30 กรกฎาคม 2563 10:36:06
35  บ้านม่วงหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต2 30 กรกฎาคม 2563 10:24:08
36  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 09:34:41
37  บ้านขาม สพป.สุรินทร์ เขต2 29 กรกฎาคม 2563 15:42:01
38  โพนทองพิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต2 29 กรกฎาคม 2563 14:52:44
39  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 14:17:47
40  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:57:02
41  บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:27:55
42  บ้านหาญฮี สพป.สุรินทร์ เขต2 29 กรกฎาคม 2563 09:46:27
43  โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป.สุรินทร์ เขต2 26 กรกฎาคม 2563 13:42:14
44  บ้านอาจญา สพป.สุรินทร์ เขต2 26 กรกฎาคม 2563 11:50:19
45  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 18:02:01
46  โรงเรียนไตรคามวืทยา สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 12:56:46
47  อนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:39:52
48  โรงเรียนบ้านอาเลา สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:37:25
49  บ้านยาง สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:21:19
50   โรงเรียนบ้านม่วงหมาก สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:18:26
51  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บำรุง” สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:15:52
52  โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:13:29
53  ไทยรัฐวิทยา ๑๕ ( บ้านโส้ม ) สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:11:41
54  โรงเรียนบ้านจาน สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:08:57
55  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:07:06
56  บ้านเบิด สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:06:56
57  โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:03:08
58  บ้านโนนเปือย สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:01:58
59  โรงเรียนบ้านนานวน สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 11:01:06
60  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:59:43
61  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:59:18
62  โรงเรียนบ้านสะทืด สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:59:12
63  บ้านหนองผือ สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:57:45
64  โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:57:25
65  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:56:58
66  บ้านคำผง สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:56:27
67  บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:54:54
68  โรงเรียนบ้านนายม (นิยมศึกษาวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:54:30
69  โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:52:54
70  บ้านผำ สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:52:21
71  โรงเรียนบ้านโนนเซียง สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:50:43
72  บ้านน้ำคำ สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:50:22
73  บ้านช่องยางชุม สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:49:49
74  รัตนวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:45:34
75  โรงเรียนบ้านสร้างบก สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:44:09
76  โรงเรียนบ้านสำโรงปนะชารัฐ สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:43:59
77  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:42:10
78  บ้านนาอุดม สพป.สุรินทร์ เขต2 25 กรกฎาคม 2563 10:40:22
79  โรงเรียนบ้านบุผาง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 13:24:06
80  บ้านนาโพธิ์ (ครุราษฏร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 24 กรกฎาคม 2563 13:07:50
81  สระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 13:01:29
82  บ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:58:27
83  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:34:44
84  บ้านแม่สะเต สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:34:38
85  บ้านสวนหม่อน สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 12:01:17
86  โพนขวาว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 11:39:50
87  บ้านศรีณรงค์ สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 11:07:19
88  บ้านหนองบึง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 11:05:13
89  โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 11:04:46
90  โรงเรียนบ้านนานวล สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:57:52
91  บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:48:38
92  บ้านขามโพนทัน สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:47:34
93  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:46:10
94  บ้านตระมูง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:45:48
95  บ้านโนนสัง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:45:39
96  บ้านพิงพวย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:42:42
97  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:40:49
98  บ้านทิพย์นวด สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:37:48
99  โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:35:46
100  โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:33:07


ทั้งหมด 22,051 รายการ 1 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th