โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,806
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,193
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,493
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,551
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,879
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,791
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,623
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
405
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
351
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
500
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
20
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,806
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 12:27:28
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 4 เมษายน 2563 12:27:28
2  โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2563 20:29:17
3  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มีนาคม 2563 10:44:51
4  โรงเรียนวัดมหาจุฬา สพม.  24 มีนาคม 2563 13:30:17
5  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 มีนาคม 2563 11:58:15
6  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป.นครราชสีมา เขต3 22 มีนาคม 2563 11:21:18
7  บ้านคำเม็ก สพป.สกลนคร เขต2 16 มีนาคม 2563 21:51:37
8  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
9  โรงเรียนวัดโคกกะถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มีนาคม 2563 12:21:16
10  ร่มเกล้า สกลนคร สพม.  13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
11  บ้านหนองบัวนาค สพป.นครราชสีมา เขต7 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:43:18
12  บ้านไทรงาม สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 มกราคม 2563 13:31:13
13  โรงเรียนบ้านทันสมัย สพป.นครพนม เขต1 14 มกราคม 2563 15:21:49
14  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 10 มกราคม 2563 14:08:31
15  มรุกขนคร สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 14:22:25
16  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 10:14:20
17  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 18:10:39
18  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:48:56
19  โรงเรียนบ้านสร้างหิน สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:45:44
20  โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:04:16
21  โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 12 ธันวาคม 2562 10:06:13
22  โรงเรียนบ้านจ้อง สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
23  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม.เขต 25 ขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
24  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 27 พฤศจิกายน 2562 12:36:02
25  ท่านางแนววิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 30 ตุลาคม 2562 13:24:58
26  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
27  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
28  วัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
29  ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต3 19 กันยายน 2562 05:27:46
30  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง สพป.ยโสธร เขต2 16 กันยายน 2562 00:00:27
31  บ้านนาประดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 กันยายน 2562 21:55:57
32  อัมพรจินตกานนท์ สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2562 21:26:38
33  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2562 21:25:00
34  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
35  โรงเรียนบ้านดงสวาง สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2562 16:33:17
36  โพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
37  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2562 13:45:46
38  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 15 กันยายน 2562 11:58:57
39  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2562 21:07:28
40  บ้านจำปา สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 16:12:59
41  บ้านยางชุมใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 กันยายน 2562 13:41:26
42  ชุนชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
43  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต1 13 กันยายน 2562 13:14:13
44  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 12:38:06
45  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 กันยายน 2562 10:33:43
46  ตานีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 12 กันยายน 2562 18:03:17
47  โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป.ปทุมธานี เขต1 12 กันยายน 2562 01:41:26
48  บ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์" สพป.พิจิตร เขต2 11 กันยายน 2562 16:25:44
49  บ้านน้ำขียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 11 กันยายน 2562 13:23:49
50  โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต4 8 กันยายน 2562 15:44:44
51  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 กันยายน 2562 12:35:55
52  โรงเรียนบ้านนาวังแหน สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 กันยายน 2562 16:55:10
53  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กันยายน 2562 19:51:42
54  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป.นครราชสีมา เขต7 6 กันยายน 2562 14:23:37
55  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 6 กันยายน 2562 11:40:14
56  โรงเรียนบ้านปากโตน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 6 กันยายน 2562 09:07:47
57  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 5 กันยายน 2562 09:53:08
58  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครพนม เขต1 4 กันยายน 2562 10:49:15
59  บ้านมะเดิ่อหวาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 กันยายน 2562 21:43:10
60  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 กันยายน 2562 15:33:28
61  บ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
62  บ้านบ่อน้ำร้อน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 กันยายน 2562 07:55:33
63  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต7 2 กันยายน 2562 15:21:56
64  วัดบัวหลวง สพป.ปทุมธานี เขต1 30 สิงหาคม 2562 16:00:46
65  โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 17:46:45
66  โรงเรียนบ้านดงดารา สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
67  อุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:49:53
68  บ้านคำพอก สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:10:12
69  โรงเรียนบ้านช้าง สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59
70  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 08:57:04
71  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2562 14:06:00
72  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 18:58:58
73  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:59:32
74  บ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:36:22
75  บ้านขอนกองโพนทอง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:10:25
76  หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 11:50:16
77  บ้านนาทุ่งมั่ง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 10:57:43
78  บ้านเนินสะอาด สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 09:53:42
79  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต1 24 สิงหาคม 2562 11:41:40
80  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ สพป.พัทลุง เขต2 23 สิงหาคม 2562 16:06:43
81  ลิ้นจี่อุทิศ สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2562 15:12:42
82  บ้านหนองผักแว่น สพป.ชัยภูมิ เขต3 23 สิงหาคม 2562 14:07:31
83  บ้านหนองมะเกลือ สพป.สุโขทัย เขต1 23 สิงหาคม 2562 13:46:51
84  โรงเรียนสาขาบ้านตะพิเดอ สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
85  โรงเรียนบ้านป่าดู่ สพป.ขอนแก่น เขต2 21 สิงหาคม 2562 18:07:09
86  โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 15:37:28
87  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 13:12:46
88  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 11:11:04
89  ศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 10:33:50
90  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:28:05
91  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ปราจีนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:07:32
92  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 16 สิงหาคม 2562 12:54:51
93  โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 16:03:16
94  โรงเรียนวัดดงไชยมัน สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 15:46:32
95  โรงเรียนบ้านนาฮัง สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 14:07:04
96  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 11:31:07
97  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 09:46:04
98  บ้านคำบอน สพป.อุดรธานี เขต3 14 สิงหาคม 2562 16:05:17
99  โรงเรียนบ้านสิบสอง สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2562 09:43:55
100  บ้านดอนนางคำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 สิงหาคม 2562 16:15:26


ทั้งหมด 21,806 รายการ 1 / 219
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th