โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,904
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,192
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,484
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,549
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,878
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,789
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,623
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
405
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
351
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
499
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
134
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,904
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14:16:43
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สพป.พิจิตร เขต1 29 พฤษภาคม 2563 14:16:43
2  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
3  โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2563 09:57:44
4  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
5  โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
6  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 พฤษภาคม 2563 23:07:38
7  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
8  บ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
9  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
10  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
11  โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
12  บ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
13  บ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
14  บ้านเมืองหมี สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
15  โรงเรียนบ้นนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต1 20 พฤษภาคม 2563 23:34:35
16  บ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
17  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
18  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
19  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
20  บ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
21  โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48
22  โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 17:00:44
23  บ้านโคกกลาง(ลพบุรี) สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2563 06:26:53
24  บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
25  หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.  18 พฤษภาคม 2563 14:22:19
26  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ สพป.ราชบุรี เขต2 18 พฤษภาคม 2563 12:00:25
27  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
28  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 17 พฤษภาคม 2563 22:36:20
29  อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก เขต1 16 พฤษภาคม 2563 11:00:30
30  โรงเรียนบ้านวังยายมาก สพป.นครนายก เขต1 15 พฤษภาคม 2563 08:29:52
31  โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2563 16:31:24
32  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.  14 พฤษภาคม 2563 09:56:56
33  โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:29:49
34  สร้างนกทาวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:19:13
35  โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 13 พฤษภาคม 2563 17:58:29
36  ชุมชนบ้านสันมะค่า สพป.เชียงราย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 17:18:31
37  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
38   บ้านหนองยาว สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
39  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
40  โรงเรียนบ้านป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 15:21:32
41  อนุบาลอ่าวพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 12 พฤษภาคม 2563 11:26:50
42  ชุมชนวัดบ้านนร่อม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2563 09:29:55
43  โรงเรียนวัดจิกพนม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 พฤษภาคม 2563 20:05:30
44  โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต6 8 พฤษภาคม 2563 15:01:35
45  โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
46  ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต1 7 พฤษภาคม 2563 15:42:50
47  โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต2 7 พฤษภาคม 2563 14:37:10
48  บ้านท่าวิเศษ สพป.สุโขทัย เขต2 7 พฤษภาคม 2563 10:14:55
49  บ้านหนองสะโน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 14:37:19
50  โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 11:00:30
51  ชุมชนบ้านปากเสียว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2563 23:19:48
52  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 21:10:20
53  โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 14:19:57
54  โรงเรียนบ้านซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต1 5 พฤษภาคม 2563 13:56:02
55  โรงเรียนรัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที๙๒) สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 12:35:42
56  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 พฤษภาคม 2563 11:08:14
57  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สพป.ชลบุรี เขต3 5 พฤษภาคม 2563 10:01:16
58  โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 21:04:36
59  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 4 พฤษภาคม 2563 15:09:35
60  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 4 พฤษภาคม 2563 14:30:59
61  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
62  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
63  โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 พฤษภาคม 2563 13:31:30
64  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 21:31:22
65  โรงเรียนวัดดอนสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
66  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 14:39:16
67  โรงเรียนบ้านนาสาร สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 3 พฤษภาคม 2563 13:29:43
68  โรงเรียนวิถีพุทธ(เพชรบูรณ์) สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2563 13:04:20
69  โรงเรียนนาวิทยา สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2563 12:07:22
70  โรงเรียนบ้านวังข่อย (นครสวรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 พฤษภาคม 2563 11:31:29
71  โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.สงขลา เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:47:01
72  โรงเรียนบ้านซ่าน สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
73  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 08:42:00
74  โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต2 2 พฤษภาคม 2563 19:28:23
75  โรงเรียนน้ำผุด สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 พฤษภาคม 2563 10:49:51
76  โรงเรียนบ้านวังคมคาย สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 พฤษภาคม 2563 20:04:24
77  โรงเรียนบ้านดอนสน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2563 12:55:43
78  ชุมชนบ้านโจดสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 พฤษภาคม 2563 10:17:36
79  โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต1 30 เมษายน 2563 16:09:39
80  โรงเรียนบ้านแก้ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 เมษายน 2563 16:05:23
81  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป.ระนอง เขต1 30 เมษายน 2563 11:55:28
82  โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 29 เมษายน 2563 13:02:20
83  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 เมษายน 2563 09:45:26
84  โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 28 เมษายน 2563 18:03:53
85  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 เมษายน 2563 13:26:21
86  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 เมษายน 2563 12:20:07
87  เชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 12:17:51
88  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 08:51:19
89  โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.ยะลา เขต3 26 เมษายน 2563 09:06:45
90  บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร เขต1 25 เมษายน 2563 10:37:37
91  วัดสันติวัฒนาราม สพป.นครนายก เขต1 24 เมษายน 2563 15:54:57
92  บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) สพป.สุโขทัย เขต2 24 เมษายน 2563 10:35:33
93  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 เมษายน 2563 21:19:27
94  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 23 เมษายน 2563 14:45:36
95  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ สพป.สุโขทัย เขต2 23 เมษายน 2563 14:20:02
96  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์(สุราษฎร์ธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 เมษายน 2563 10:33:07
97  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 เมษายน 2563 23:05:15
98  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 21:31:08
99  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 18:19:45
100  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 15:15:08


ทั้งหมด 21,904 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th