โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,993
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,913
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,075
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,248
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,775
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,681
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
467
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
390
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
228
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2567
74
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,993
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 17:28:55
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  ซับใหญ่วิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 มิถุนายน 2567 17:28:55
2  โรงเรียนประชาสามัคคี(บ้านหนองมะนาว) สพป.อุบลราชธานี เขต1 17 มิถุนายน 2567 15:18:58
3  บ้านปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 มิถุนายน 2567 14:23:23
4  โรงเรียนบ้านวังพรม สพป.พิษณุโลก เขต2 17 มิถุนายน 2567 14:15:28
5  ดอนกลอยโนนชาด(พิลาสอุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2567 13:05:14
6   โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต2 17 มิถุนายน 2567 12:32:02
7  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2567 11:34:23
8  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 17 มิถุนายน 2567 10:30:55
9  ช้างกลางประชานุกูล สพม. นครศรีธรรมราช 17 มิถุนายน 2567 10:12:32
10  โรงเรียนบ้านช้างคลอด สพป.สงขลา เขต3 17 มิถุนายน 2567 07:20:53
11  บ้านสร้างโหง่น สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2567 16:43:25
12  วัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2567 09:45:29
13  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2567 17:03:43
14  บ้านลำภูรา สพป.ตรัง เขต2 14 มิถุนายน 2567 14:09:59
15  โรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต1 14 มิถุนายน 2567 13:49:26
16  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 14 มิถุนายน 2567 13:41:55
17  บ้านผักขะ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 มิถุนายน 2567 13:18:50
18  โรงเรียนบ้านโพนสูงดอนธงชัย สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2567 11:21:01
19  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.ยโสธร เขต2 14 มิถุนายน 2567 10:30:09
20  โรงเรียนมหาศาสนาวิทยาลัย สพม. นครพนม 14 มิถุนายน 2567 09:54:05
21  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต3 14 มิถุนายน 2567 09:27:51
22  บ้านปากหยา สพป.กระบี่ เขต1 13 มิถุนายน 2567 10:43:43
23  ทดสอบประเมิน สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 13 มิถุนายน 2567 10:42:41
24  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต4 13 มิถุนายน 2567 10:14:57
25  โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต1 12 มิถุนายน 2567 15:28:49
26  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 12 มิถุนายน 2567 14:37:45
27  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 มิถุนายน 2567 14:20:31
28  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) สพป.เชียงราย เขต3 12 มิถุนายน 2567 10:15:35
29  โรงเรียนบ้านบางเตย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 มิถุนายน 2567 14:34:48
30  โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป.ยโสธร เขต2 11 มิถุนายน 2567 13:55:08
31  โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป.น่าน เขต2 11 มิถุนายน 2567 12:12:29
32  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง สพป.ตาก เขต1 11 มิถุนายน 2567 11:33:24
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) สพป.เชียงใหม่ เขต3 11 มิถุนายน 2567 11:18:12
34  บ้านโนนหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2567 11:12:25
35  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 10 มิถุนายน 2567 15:45:47
36  ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. นครราชสีมา 10 มิถุนายน 2567 14:26:50
37  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2) สพป.เชียงราย เขต4 10 มิถุนายน 2567 14:26:25
38  ชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต2 10 มิถุนายน 2567 14:10:04
39  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 มิถุนายน 2567 14:08:18
40  โรงเรียนบ้านนางหลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 10 มิถุนายน 2567 13:22:59
41  โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต6 10 มิถุนายน 2567 09:25:38
42  โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 8 มิถุนายน 2567 22:06:10
43  บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.อุทัยธานี เขต1 7 มิถุนายน 2567 20:29:38
44  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป.พิษณุโลก เขต3 7 มิถุนายน 2567 16:02:49
45  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.อุทัยธานี เขต2 7 มิถุนายน 2567 13:14:52
46  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 6 มิถุนายน 2567 14:50:33
47  โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม สพม. พระนครศรีอยุธยา 6 มิถุนายน 2567 09:12:54
48  สระแก้วรัตนวิทย์ สพม. นครศรีธรรมราช 4 มิถุนายน 2567 22:17:37
49  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต1 30 พฤษภาคม 2567 11:15:24
50  โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) สพป.ลพบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2567 15:42:14
51  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 25 พฤษภาคม 2567 12:00:33
52  บ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต3 23 พฤษภาคม 2567 13:12:14
53  บ้านไร่พัฒนา สพป.ลพบุรี เขต2 22 พฤษภาคม 2567 09:59:40
54  วัดคูหาใน(พระครูยอดอุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต2 20 พฤษภาคม 2567 15:10:15
55  โรงเรียนวัดพังม่วง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 20 พฤษภาคม 2567 12:59:49
56  โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) สพป.อ่างทอง เขต1 18 พฤษภาคม 2567 18:20:45
57  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม สพป.น่าน เขต1 18 พฤษภาคม 2567 15:25:50
58  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 พฤษภาคม 2567 21:54:50
59  โรงเรียนสมสรร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2567 20:59:27
60  บ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2567 20:53:25
61  โรงเรียนบ้านเกาะปราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2567 11:27:34
62  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป.ขอนแก่น เขต2 3 เมษายน 2567 16:58:30
63  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต2 31 มีนาคม 2567 09:55:57
64  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มีนาคม 2567 13:23:49
65  โรงเรียนบ้านคุระ สพป.พังงา เขต1 27 มีนาคม 2567 22:37:02
66  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 20 มีนาคม 2567 15:03:41
67  โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต2 20 มีนาคม 2567 11:39:57
68  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต2 20 มีนาคม 2567 10:45:29
69  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 มีนาคม 2567 12:24:34
70  โรงเรียนบ้านหัน สพป.ขอนแก่น เขต5 8 มีนาคม 2567 15:30:22
71  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 3 มีนาคม 2567 12:45:44
72  ลำน้ำพอง สพม. ขอนแก่น 22 กุมภาพันธ์ 2567 22:13:47
73  โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 19 กุมภาพันธ์ 2567 20:00:36
74  โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 กุมภาพันธ์ 2567 12:26:36
75  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 17 สิงหาคม 2566 12:22:36
76  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. สระบุรี 3 สิงหาคม 2566 09:24:44
77  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต2 19 กรกฎาคม 2566 12:46:51
78  บ้านลำโป่งเพชร สพป.ลพบุรี เขต2 18 กรกฎาคม 2566 14:34:33
79  บ้านแม่บอน สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
80  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ สพป.พังงา เขต1 10 กรกฎาคม 2566 21:40:00
81  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน (นครพนม) สพป.นครพนม เขต2 10 กรกฎาคม 2566 09:22:14
82  โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สงขลา สตูล 6 กรกฎาคม 2566 14:07:02
83  โรงเรียนบ้านน้ำพิ สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
84  โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กรกฎาคม 2566 11:21:38
85  วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก เขต1 4 กรกฎาคม 2566 10:25:32
86  ไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) สพป.นครนายก เขต1 3 กรกฎาคม 2566 13:22:08
87  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต1 3 กรกฎาคม 2566 10:59:47
88  โรงเรียนวัดควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 3 กรกฎาคม 2566 09:21:45
89  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต2 1 กรกฎาคม 2566 17:46:22
90  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 1 กรกฎาคม 2566 15:36:02
91  โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 1 กรกฎาคม 2566 11:47:30
92  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 1 กรกฎาคม 2566 09:57:03
93  พูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 30 มิถุนายน 2566 22:44:42
94  โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 21:47:47
95  โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก เขต1 30 มิถุนายน 2566 21:41:17
96  วัดคงคาเจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 17:54:30
97  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป.ขอนแก่น เขต4 30 มิถุนายน 2566 17:48:08
98  บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต2 30 มิถุนายน 2566 16:11:06
99  โมโกรวิทยาคม สพม. ตาก 30 มิถุนายน 2566 13:54:49
100  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 13:12:11


ทั้งหมด 21,993 รายการ 1 / 220
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th