เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
รายละเอียดกิจกรรม คลิก
วีดีโอโรงเรียน

 

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู569)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู664)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู663)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู739)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู865)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู874)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู853)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู884)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู798)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู881)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู826)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู912)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู850)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู853)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู876)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู980)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู969)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู956)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู956)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู981)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1031)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1009)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู1129)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู1101)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1130)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1128)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1162)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1186)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1220)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1030)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1052)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1009)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1169)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1172)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1081)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1107)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1159)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1152)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1174)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1155)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1067)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1039)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1029)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1030)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู984)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู930)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู775)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู799)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู638)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู583)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู563)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู281)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู231)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู234)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู234)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู195)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู195)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู178)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู184)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู196)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู225)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู166)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู236)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู260)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู229)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู229)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู240)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู211)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู236)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู221)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู337)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู970)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู403)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู512)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู457)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู408)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู491)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู486)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู507)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู498)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู494)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู400)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู330)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู402)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู335)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู417)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู426)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู331)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู346)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู420)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู403)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู384)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู396)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู394)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู317)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู476)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู400)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู403)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู422)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู362)
ทั้งหมด 215 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th