วีดีโอโรงเรียน

 

รับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดยั้งเมิน
(9 กรกฎาคม 2563)

(เปิดดู19)

วิดีโอประกวดสวดมนต์ ปี2562
(6 มิถุนายน 2563)

(เปิดดู44)

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู55)

สวดมนต์แปล
(7 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู62)

" เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก "
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู59)

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู63)

ร้านค้าสหกรณ์ ปันผลกำไรให้กับสมาชิก
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู49)

การศึกษาดูงาน ศรร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู48)

สถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู57)

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู50)

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู33)

" ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน " ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู38)

ผ้าป่าวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู36)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู36)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสว่างธรรม เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู36)

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู33)

โครงงานคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมเลยพาเลซ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู37)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู28)

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มหนองหาน 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู43)

งานบุญกฐิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู34)

อบรมเรื่องความพอเพียง ความประหยัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู30)

การมอบทุนและสิ่งของ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู30)

เพลงคุณธรรม ป.1-3 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู23)

การช่วยเหลือเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู29)

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู647)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู768)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู763)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู937)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู941)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู972)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู932)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู986)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1086)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู1183)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู890)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู996)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู902)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู907)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู928)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู1056)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู1070)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู1149)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู1021)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู1071)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1092)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1059)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู1180)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู1156)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1177)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1197)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1200)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1234)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1319)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1079)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1099)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1061)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1223)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1250)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1119)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1156)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1198)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1201)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1232)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1210)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1131)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1085)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1074)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1077)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1029)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู976)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู817)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู834)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู675)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู617)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู604)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู310)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู273)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู282)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู275)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู235)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู224)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู221)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู231)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู250)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู279)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู215)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู276)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู301)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู270)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู284)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู282)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู273)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู298)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู258)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู387)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู1182)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู479)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู575)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู539)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู448)
ทั้งหมด 238 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th