วีดีโอโรงเรียน

 

นั่งสมาธิ พัฒนาปัญญาทุกๆ วัน
(1 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู12)

ครูพระสอนศีลธรรม
(1 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู13)

ทำบุญตักบาตรวันเด็ก
(21 เมษายน 2566)

(เปิดดู139)

นักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพระ
(23 ธันวาคม 2565)

(เปิดดู1087)

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ
(10 พฤศจิกายน 2565)

(เปิดดู1317)

12 A วิถีพุทธ
(6 พฤศจิกายน 2565)

(เปิดดู1380)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย
(15 กันยายน 2565)

(เปิดดู1746)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์
(14 กันยายน 2565)

(เปิดดู1744)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน
(14 กันยายน 2565)

(เปิดดู1715)

โรงเรียนคุณธรรม
(14 กันยายน 2565)

(เปิดดู1774)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ
(13 กันยายน 2565)

(เปิดดู1713)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(13 กันยายน 2565)

(เปิดดู1633)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10
(11 กันยายน 2565)

(เปิดดู1611)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"
(7 กันยายน 2565)

(เปิดดู1619)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1390)

ทอดผ้าป่าการศึกษาและรับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษารร.วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1319)

กิจกรรมทำบุญแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1328)

โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1311)

กิจกรรมวันมาฆบูชา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1341)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1317)

กิจกรรม เลิกเพื่อคนที่ใช่
(4 กันยายน 2565)

(เปิดดู1342)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู1327)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู1316)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู731)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู576)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู578)

กิจกรรมบริาหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุม
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู447)

กิจกรรมโฮมรูม
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู452)

กิจกรรมชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธง
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู434)

กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู390)

กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม(ครู)
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู401)

กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม(นักเรียน)
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู405)

กิจกรรมจิตอาสา
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู387)

กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียนบ่าย
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู399)

กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียนเช้าทั้งครูและนักเรียน
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู360)

กิจกรรมสวดมนต์แปล
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู365)

https://www.youtube.com/watch?v=33TRLPxBlJA&t=58s
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู365)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู361)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู369)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู361)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู366)

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู364)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู392)

นักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวันทุกสับดาห์
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู337)

นักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวันทุกสับดาห์
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู349)

การเล่านิทานคุณธรรม (5/สิงหาคม/2565)
(30 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู390)

ทำบุญที่วัด
(27 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู447)

สวดมนต์แปลและนั่งสมาธิ
(27 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู424)

เลิกเหล้าเข้าพรรษา
(25 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู464)

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง ฮัลโหลเทโลโฟน
(25 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู455)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(25 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู460)

กิจกรรมค่ายคนดีของแผ่นดิน
(24 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู483)

หนังสั้นคุณธรรม
(23 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู465)

ส่งเสริมวิธีพุทธในชุมชน
(22 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู495)

คณธรรม
(22 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู433)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 : โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป.อบ.1
(22 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู504)

โครงการค่ายคุณธรรม 2565
(19 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู505)

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
(17 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู654)

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(17 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู501)

จิตอาสาสร้างเสวียนต้นไม้ : โรงเรียนบ้านโคกสูง
(17 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู464)

ประวัติหลวงปู่ทอง เล่าผ่านภาษาถิ่น
(17 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู498)

กิจกรรมวันมาฆบูชา : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(17 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู491)

กิจกรรมจิตอาสา
(17 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู506)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
(16 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู499)

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(16 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู516)

แนะนำโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมครับ
(15 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู522)

แห่เทียนพรรษา
(11 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู534)

ค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนวัดมังคลาราม
(11 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู575)

วันมาฆบูชา
(5 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู609)

โครงงานคุณธรรม
(3 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู636)

รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
(2 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู650)

โครงงานคุณธรรม ออนไลน์ ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู628)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู592)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี2565 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู649)

โครงการพี่ชวนน้องทำความดีถวายในหลวง ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(1 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู611)

วันนี้วันพระ
(8 กรกฎาคม 2565)

(เปิดดู860)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม
(7 กรกฎาคม 2565)

(เปิดดู851)

กิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา2565
(2 กรกฎาคม 2565)

(เปิดดู1429)

อบรม1ห้องเรียน 1โครงงานคุณธรรม
(30 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู823)

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม
(29 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู863)

วิถีพุทธ 2565ระยะที่1
(28 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู869)

ประกวด
(27 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู899)

ชั่วโมงวิถีพุทธวิถีไทย ม.1-3 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
(26 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู862)

กิจกรรมจิตอาสา
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู835)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร(นักเรียนประถม)
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู825)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู779)

กิจกรรมชื่นชมความดี หน้าเสาธง
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู756)

กิจกรรมสวดมนต์แปล
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู763)

กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา
(25 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู704)

กราบพระที่บ้าน
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู722)

สวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู711)

นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียน
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู690)

สวดมนต์วันศุกร์
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู712)

เจริญภาวนา
(24 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู724)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง "เหตุเกิดจากบันได"
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู980)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง"เสี้ยวนาที"
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู622)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู592)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู564)

กิจกรรมการทำสมาธิ ตามจังหวะเพลง ปล่อย
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู549)

โครงการคุณธรรม สพฐ. ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
(23 มิถุนายน 2565)

(เปิดดู561)
ทั้งหมด 547 รายการ 1 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th