วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมshare shop champ โครงงานคุณธรรม2563 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู35)

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู41)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์ รร.ตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู50)

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งวันธรรมสวนะ
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู43)

โครงงานคุณธรรม โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู39)

โครงงานคุณธรรมสวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยไว้ก่อน
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู29)

โครงงานคุณธรรมห้องน้ำสะอาดปราศจากโรค โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู44)

กิจกรรมหนึ่งวันธรรมสวนะ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู34)

กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู27)

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี2564 ณ วัดดอนรัก (โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม)
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู30)

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2563โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู28)

โครงงานคุณธรรม Time is of essence โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู31)

โครงงานคุณธรรมออนไลน์ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
(20 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู30)

บรรยายธรรม ปี 2565
(19 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู36)

บรรยายธรรม ปี 2564
(19 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู46)

นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน
(18 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู31)

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน
(14 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู128)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสารภัญญะ
(12 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู153)

แข่งขันโครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง
(12 พฤษภาคม 2565)

(เปิดดู152)

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม ระดับสามดาว
(3 เมษายน 2565)

(เปิดดู367)

นำเสนอโครงงาน พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาโรงเรียนสะอาด
(3 เมษายน 2565)

(เปิดดู364)

สวดมนต์หมู่ทีมหญิง
(7 กุมภาพันธ์ 2565)

(เปิดดู513)

สวดมนต์หมู่ทีมชาย
(7 กุมภาพันธ์ 2565)

(เปิดดู493)

บวร
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู970)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู933)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู989)

คุณธรรมจริธรรม
(27 กันยายน 2564)

(เปิดดู987)

กิจกรรมบาตรบุณ คุณธรรม
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู922)

?ด้วยจิตและศรัทธา ร่วมรักษาประเพณีไทย?
(14 กันยายน 2564)

(เปิดดู901)

ผลการดำเนินงานโรงเรียน?วิถี?พุทธ?โรงเรียน?มหา?ไชย?พิทยาคม?
(6 กันยายน 2564)

(เปิดดู896)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(2 กันยายน 2564)

(เปิดดู934)

ค่ายเพาะเมล็ดจรรยา ปลูกกล้าคุณธรรรรม 2563
(30 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู891)

รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ
(30 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู924)

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
(29 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู896)

กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ
(24 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู928)

โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่12 โรงเรียนบ้านเวียงคุก
(24 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู927)

สวดมนต์ก่อนกินข้าว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู930)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู929)

เล่านิทานคุณธรรม
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู910)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู848)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว
(23 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู833)

การจัดกิจกรรม 29 ประการ
(22 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู810)

นักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู844)

พิธีถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2563
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู582)

พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา ปีการศึกษา 2563
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู578)

นำเสนอโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรม
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู622)

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู561)

พิธีถวายเทียนพรรษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู495)

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู502)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู445)

พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู432)

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู424)

เดินรณรงค์ต่อต้านวันสูบบุหรีโลก
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู418)

แห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู393)

โรงเรียนสุนทรวัฒนารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(17 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู361)

วิดีโอ นำเสนอผลการดำเนินงานของบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
(12 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู417)

วันนั่งสมาธิโลก
(6 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู468)

นำเสนอวิดิทัศน์
(6 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู557)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12
(2 สิงหาคม 2564)

(เปิดดู536)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
(30 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู682)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(29 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู505)

หนังสั้นคุณธรรม
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู890)

ไปวัดวันพระ
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู824)

สร้างสำนัก
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู820)

ค่ายคุณธรรมนักเรียน
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู779)

นำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่องจิตอาสานำพาเป็นหนึ่งเดียว
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู795)

เด็กดี ศรีฟ้าแดง
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู829)

เชียงเพ็งร่วมใจ ฝักใฝ่จิตอาสา
(13 กรกฎาคม 2564)

(เปิดดู799)

กิจกรรมเวียนเทียน
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู1023)

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมะ
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู859)

ไหว้พระสวดมนต์
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู855)

วิดีโอ ยุวทูตความดี
(30 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู958)

กิจกรรมหลังเลิกเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ
(29 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู907)

การรายงานประเมินตนเองอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(29 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู1099)

สวดมนต์ไหว้พระ
(29 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู877)

วีดิทัศน์โรงเรียน
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู914)

ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู789)

โครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู804)

กิจกรรมคุณธรรม จริยะธรรม ทุกวันศุกร์
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู776)

วันมาฆบูชา 2564
(28 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู767)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองนองสรภัญญะ
(26 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู796)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์
(25 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู750)

สวดมนต์หมู่
(25 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู699)

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
(24 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู711)

วันมาฆบูชา ปี 2563
(23 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู720)

กิจกรรม วันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(23 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู716)

นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนระดับปฐมวัยตามแนวคิดวิถีพุทธ
(23 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู714)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero West School)
(22 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู733)

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
(22 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู611)

วีถีลูกดอกบัว
(22 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู589)

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
(21 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู623)

วิดีโอโรงเรียน
(17 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู639)

ปัจฉิมนิเทศ
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู583)

กิจกรรมนั่งสมาธิสวดคาถาชินบัญชรทุกกลางวัน
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู602)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู645)

กิจกรรมกลุ่มสีสร้างสรรค์
(16 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู601)

วีดีโอโรงเรียนวิถีพุทธ
(15 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู577)

โรงเรียนจิตศึกษาพัฒนาภายใน
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู559)

PLC กระบวนทัศน์จิตศึกษาหลักเหลี่ยม
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู602)

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
(13 มิถุนายน 2564)

(เปิดดู611)
ทั้งหมด 413 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th