เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
รายละเอียดกิจกรรม คลิก

 
ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
 
 
จำนวนผู้อบรม (คน)
ปี (พ.ศ.)
หน่วยงาน
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
ดูข้อมูล
2559
184
11,643
13,520
25,163
2560
270
21,052
25,178
46,230
2561
279
18,959
24,126
43,085
2562
149
11,614
14,112
25,726
2563
9
954
1,038
1,992
รวม
891
64,222
77,974
142,196
 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563
ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 • ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
  ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
   
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
  Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
  ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
  E-mail: stain2548@hotmail.com
  เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
  พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th