โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2561
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านค้อโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
102  บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
103  บ้านขามป้อม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
104  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
105  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
106  ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
107  บ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
108  บ้านบัวงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
109  โรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
110  บ้านป่าดวนพังหาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
111  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
112  จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
113  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
114  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 กันยายน 2561 14:27:45
115  บ้านสามแยกจำปา สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
116  บ้านหนองมะเขือ สพป.ขอนแก่น เขต2 3 กันยายน 2561 16:44:44
117  คำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25
118  โรงเรียนภูผาม่าน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 3 กันยายน 2561 11:13:13
119  โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 3 กันยายน 2561 09:36:48
120  โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 3 กันยายน 2561 09:23:33
121  วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 สิงหาคม 2561 20:59:39
122  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
123  บ้านระเริง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2561 09:26:48
124  บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2561 16:59:41
125  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2561 11:59:09
126  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:58:59
127  บ้านตุงลุง สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:15:30
128  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 09:48:53
129  บ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 สิงหาคม 2561 09:41:07
130  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 สิงหาคม 2561 21:47:38
131  บ้านหนองสองห้อง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 18:01:31
132  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 10:33:55
133  กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 อุดรธานี 28 สิงหาคม 2561 09:32:30
134  บ้านหัวหนองยาง สพป.อุดรธานี เขต3 27 สิงหาคม 2561 11:09:43
135  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 13:17:52
136  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 12:18:20
137  บ้านแก่งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 09:43:39
138  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 23 สิงหาคม 2561 13:02:28
139  บ้านปากรอง สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
140  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 18:21:11
141  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น 22 สิงหาคม 2561 15:06:19
142  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 22 สิงหาคม 2561 11:20:21
143  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 11:02:06
144  บ้านหนองห้าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 10:08:02
145  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
146  บ้านคำไหล สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 08:50:34
147  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
148  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:48:15
149  บ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:22:00
150  รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป.นครพนม เขต1 20 สิงหาคม 2561 08:58:37
151  บ้านจุการ สพป.อุบลราชธานี เขต3 19 สิงหาคม 2561 17:14:32
152  โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2561 14:10:52
153  นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) สพป.สตูล เขต5 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
154  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
155  อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 17 สิงหาคม 2561 10:30:11
156  บ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต1 17 สิงหาคม 2561 00:30:23
157  บ้านทุ่งโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
158  โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2561 14:04:34
159  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
160  บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต1 16 สิงหาคม 2561 08:49:21
161  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
162  บ้านโนนเชียงค้ำ สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2561 21:09:05
163  บ้านซับสามัคคี สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 15:12:54
165  วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
166  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
167  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 09:54:13
168  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต7 9 สิงหาคม 2561 10:59:53
169  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต1 8 สิงหาคม 2561 15:23:13
170  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 8 สิงหาคม 2561 14:14:20
171  โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
172  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2561 09:46:12
173  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.อุดรธานี เขต1 7 สิงหาคม 2561 15:20:11
174  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
175  บ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต2 7 สิงหาคม 2561 11:35:22
176  บ้านหนองบก สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45
177  โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
178  โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม.เขต 23 สกลนคร 5 สิงหาคม 2561 14:53:01
179  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 3 สิงหาคม 2561 14:57:46
180  โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
181  บ้านโก้งโค้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
182  โรงเรียนบ้านควนโตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
183  บ้านสันมะนะ สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
184  โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป.ยโสธร เขต1 3 สิงหาคม 2561 10:08:32
185  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 08:04:27
186  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
187  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต2 1 สิงหาคม 2561 10:12:15
188  โรงเรียน​ดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​(สาขาบ้านดง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
189  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:29:16
190  โรงเรียนดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:24:51
191  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:20:52
192  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:29:00
193  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:12:21
194  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:31:43
195  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:09:33
196  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 15 มิถุนายน 2561 17:47:06
197  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 มิถุนายน 2561 17:00:59
198  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
199  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
200  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:36:52


ทั้งหมด 352 รายการ 2 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th