โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2561
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
301  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
302  โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เขต1 28 พฤษภาคม 2561 14:01:28
303  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.นครราชสีมา เขต4 28 พฤษภาคม 2561 10:36:53
304  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต2 27 พฤษภาคม 2561 19:57:11
305  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต2 27 พฤษภาคม 2561 09:51:01
306  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2561 20:33:31
307  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 พฤษภาคม 2561 06:59:26
308  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
309  โรงเรียนบ้านดอนชี สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 พฤษภาคม 2561 15:59:52
310  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 25 พฤษภาคม 2561 13:26:41
311  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 พฤษภาคม 2561 11:57:48
312  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป.น่าน เขต1 24 พฤษภาคม 2561 16:00:07
313  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 พฤษภาคม 2561 14:54:55
314  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 สพป.ระยอง เขต1 24 พฤษภาคม 2561 10:27:00
315  บ้านกุดหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต4 23 พฤษภาคม 2561 20:06:46
316  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 23 พฤษภาคม 2561 16:52:39
317  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.น่าน เขต1 23 พฤษภาคม 2561 10:31:58
318  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.ขอนแก่น เขต5 22 พฤษภาคม 2561 12:44:40
319  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
320  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 21 พฤษภาคม 2561 12:51:25
321  โรงเรียนบ้านโคลด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 พฤษภาคม 2561 11:00:15
322  โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2561 09:32:28
323  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 20:35:45
324  โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 พฤษภาคม 2561 15:34:36
325  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 18 พฤษภาคม 2561 14:46:05
326  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท เขต1 18 พฤษภาคม 2561 13:41:42
327  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สพป.เชียงราย เขต4 18 พฤษภาคม 2561 13:13:15
328  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2561 11:50:10
329  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 18 พฤษภาคม 2561 10:15:33
330  โรงเรียนบ้านนาทม สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 09:30:33
331  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:48:18
332  โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:38:42
333  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
334  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2561 21:36:53
335  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 พฤษภาคม 2561 10:17:28
336  วัดถ้ำเขาล้าน สพป.ชุมพร เขต2 14 พฤษภาคม 2561 11:52:30
337  โรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 14 พฤษภาคม 2561 09:26:58
338  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 15:39:11
339  โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 11 พฤษภาคม 2561 14:32:58
340  บ้านเดื่อสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 13:33:17
341  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 10 พฤษภาคม 2561 16:29:37
342  โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​ สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
343  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 10 พฤษภาคม 2561 13:36:48
344  โรงเรียนวิถึพุทธ (บ้านคำเขื่อนแก้ว) สพป.อุบลราชธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2561 17:15:30
345  โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 พฤษภาคม 2561 14:12:27
346  โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2561 21:04:21
347  โรงเรียนบ้านปางยาง สพป.น่าน เขต2 7 พฤษภาคม 2561 12:14:13
348  โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป.นครราชสีมา เขต4 3 พฤษภาคม 2561 14:26:30
349  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 2 พฤษภาคม 2561 15:35:50
350  โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 2 พฤษภาคม 2561 12:56:57
351  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2561 12:39:43
352  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต3 1 พฤษภาคม 2561 07:49:54


ทั้งหมด 352 รายการ 4 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th