เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
รายละเอียดกิจกรรม คลิก

 
 
   
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านไทรงาม สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 มกราคม 2563 13:31:13
2  โรงเรียนบ้านทันสมัย สพป.นครพนม เขต1 14 มกราคม 2563 15:21:49
3  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 10 มกราคม 2563 14:08:31
4  มรุกขนคร สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 14:22:25
5  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 10:14:20
6  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 18:10:39
7  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:48:56
8  โรงเรียนบ้านสร้างหิน สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:45:44
9  โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:04:16
10  โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม.เขต 18 ชลบุรี 12 ธันวาคม 2562 10:06:13
11  โรงเรียนบ้านจ้อง สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
12  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม.เขต 25 ขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
13  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 27 พฤศจิกายน 2562 12:36:02
14  ท่านางแนววิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 30 ตุลาคม 2562 13:24:58
15  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
16  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
17  วัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
18  ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต3 19 กันยายน 2562 05:27:46
19  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง สพป.ยโสธร เขต2 16 กันยายน 2562 00:00:27
20  บ้านนาประดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 กันยายน 2562 21:55:57
21  อัมพรจินตกานนท์ สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2562 21:26:38
22  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2562 21:25:00
23  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
24  โรงเรียนบ้านดงสวาง สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2562 16:33:17
25  โพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
26  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2562 13:45:46
27  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 15 กันยายน 2562 11:58:57
28  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2562 21:07:28
29  บ้านจำปา สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 16:12:59
30  บ้านยางชุมใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 กันยายน 2562 13:41:26
31  ชุนชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม) สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
32  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต1 13 กันยายน 2562 13:14:13
33  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 12:38:06
34  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 กันยายน 2562 10:33:43
35  ตานีวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 12 กันยายน 2562 18:03:17
36  โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป.ปทุมธานี เขต1 12 กันยายน 2562 01:41:26
37  บ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์" สพป.พิจิตร เขต2 11 กันยายน 2562 16:25:44
38  บ้านน้ำขียว สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 11 กันยายน 2562 13:23:49
39  โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต4 8 กันยายน 2562 15:44:44
40  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 กันยายน 2562 12:35:55
41  โรงเรียนบ้านนาวังแหน สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 กันยายน 2562 16:55:10
42  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กันยายน 2562 19:51:42
43  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก สพป.นครราชสีมา เขต7 6 กันยายน 2562 14:23:37
44  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 6 กันยายน 2562 11:40:14
45  โรงเรียนบ้านปากโตน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 6 กันยายน 2562 09:07:47
46  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 5 กันยายน 2562 09:53:08
47  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.นครพนม เขต1 4 กันยายน 2562 20:08:03
48  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครพนม เขต1 4 กันยายน 2562 10:49:15
49  บ้านมะเดิ่อหวาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 กันยายน 2562 21:43:10
50  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 กันยายน 2562 15:33:28
51  บ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
52  บ้านบ่อน้ำร้อน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 กันยายน 2562 07:55:33
53  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต7 2 กันยายน 2562 15:21:56
54  วัดบัวหลวง สพป.ปทุมธานี เขต1 30 สิงหาคม 2562 16:00:46
55  โคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 25 ขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 17:46:45
56  โรงเรียนบ้านดงดารา สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
57  อุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:49:53
58  บ้านคำพอก สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:10:12
59  โรงเรียนบ้านช้าง สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59
60  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 08:57:04
61  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2562 14:06:00
62  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 18:58:58
63  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:59:32
64  บ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:36:22
65  บ้านขอนกองโพนทอง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:10:25
66  หนองสังข์ราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 11:50:16
67  บ้านนาทุ่งมั่ง สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 10:57:43
68  บ้านเนินสะอาด สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 09:53:42
69  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง สพป.นครพนม เขต1 24 สิงหาคม 2562 11:41:40
70  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ สพป.พัทลุง เขต2 23 สิงหาคม 2562 16:06:43
71  ลิ้นจี่อุทิศ สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2562 15:12:42
72  บ้านหนองผักแว่น สพป.ชัยภูมิ เขต3 23 สิงหาคม 2562 14:07:31
73  บ้านหนองมะเกลือ สพป.สุโขทัย เขต1 23 สิงหาคม 2562 13:46:51
74  โรงเรียนสาขาบ้านตะพิเดอ สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
75  โรงเรียนบ้านป่าดู่ สพป.ขอนแก่น เขต2 21 สิงหาคม 2562 18:07:09
76  โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 15:37:28
77  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 13:12:46
78  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 11:11:04
79  ศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 10:33:50
80  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:28:05
81  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป.ปราจีนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:07:32
82  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 16 สิงหาคม 2562 12:54:51
83  โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 16:03:16
84  โรงเรียนวัดดงไชยมัน สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 15:46:32
85  โรงเรียนบ้านนาฮัง สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 14:07:04
86  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 11:31:07
87  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 09:46:04
88  บ้านคำบอน สพป.อุดรธานี เขต3 14 สิงหาคม 2562 16:05:17
89  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 สิงหาคม 2562 13:19:59
90  โรงเรียนบ้านสิบสอง สพป.เชียงราย เขต2 14 สิงหาคม 2562 09:43:55
91  บ้านดอนนางคำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 สิงหาคม 2562 16:15:26
92  วาริชภูมิพิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต2 13 สิงหาคม 2562 12:37:34
93  วัดแหลมไผ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 9 สิงหาคม 2562 11:40:00
94  สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต4 8 สิงหาคม 2562 10:39:48
95  โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต1 7 สิงหาคม 2562 09:15:08
96  โรงเรียนบ้านคำไหล สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 สิงหาคม 2562 12:11:04
97  โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 5 สิงหาคม 2562 15:41:23
98  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง สพป.หนองคาย เขต1 5 สิงหาคม 2562 14:17:16
99  โรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก เขต1 5 สิงหาคม 2562 12:58:58
100  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 2 สิงหาคม 2562 11:57:17


ทั้งหมด 22,839 รายการ 1 / 229
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th