ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
102  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
103  โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 พฤษภาคม 2563 13:31:30
104  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 21:31:22
105  โรงเรียนวัดดอนสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
106  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 14:39:16
107  โรงเรียนบ้านนาสาร สพม.  3 พฤษภาคม 2563 13:29:43
108  โรงเรียนวิถีพุทธ(เพชรบูรณ์) สพม.  3 พฤษภาคม 2563 13:04:20
109  โรงเรียนนาวิทยา สพม.  3 พฤษภาคม 2563 12:07:22
110  โรงเรียนบ้านวังข่อย (นครสวรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 พฤษภาคม 2563 11:31:29
111  โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.สงขลา เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:47:01
112  โรงเรียนบ้านซ่าน สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
113  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 08:42:00
114  โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต2 2 พฤษภาคม 2563 19:28:23
115  โรงเรียนน้ำผุด สพม.  2 พฤษภาคม 2563 10:49:51
116  โรงเรียนบ้านวังคมคาย สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 พฤษภาคม 2563 20:04:24
117  โรงเรียนบ้านดอนสน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2563 12:55:43
118  ชุมชนบ้านโจดสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 พฤษภาคม 2563 10:17:36
119  โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต1 30 เมษายน 2563 16:09:39
120  โรงเรียนบ้านแก้ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 เมษายน 2563 16:05:23
121  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป.ระนอง เขต1 30 เมษายน 2563 11:55:28
122  โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.  29 เมษายน 2563 13:02:20
123  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 เมษายน 2563 09:45:26
124  โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สพม.  28 เมษายน 2563 18:03:53
125  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 เมษายน 2563 13:26:21
126  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 เมษายน 2563 12:20:07
127  เชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 12:17:51
128  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 08:51:19
129  โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.ยะลา เขต3 26 เมษายน 2563 09:06:45
130  บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร เขต1 25 เมษายน 2563 10:37:37
131  วัดสันติวัฒนาราม สพป.นครนายก เขต1 24 เมษายน 2563 15:54:57
132  บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) สพป.สุโขทัย เขต2 24 เมษายน 2563 10:35:33
133  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 เมษายน 2563 21:19:27
134  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 23 เมษายน 2563 14:45:36
135  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ สพป.สุโขทัย เขต2 23 เมษายน 2563 14:20:02
136  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์(สุราษฎร์ธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 เมษายน 2563 10:33:07
137  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 เมษายน 2563 23:05:15
138  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 21:31:08
139  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 18:19:45
140  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 15:15:08
141  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม.  21 เมษายน 2563 21:53:21
142  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม.  21 เมษายน 2563 13:11:56
143  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก สพป.มหาสารคาม เขต2 21 เมษายน 2563 12:39:20
144  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป.พิษณุโลก เขต3 21 เมษายน 2563 12:36:47
145  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 21 เมษายน 2563 11:45:55
146  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต2 21 เมษายน 2563 11:02:05
147  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.  20 เมษายน 2563 19:35:08
148  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 เมษายน 2563 12:34:15
149  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป.ยโสธร เขต1 19 เมษายน 2563 18:49:21
150  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป.นครพนม เขต1 19 เมษายน 2563 11:11:06
151  โรงเรียนโยนกวิทยา สพป.เชียงราย เขต3 16 เมษายน 2563 17:10:38
152  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต3 16 เมษายน 2563 16:56:40
153  โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) สพป.เชียงราย เขต3 15 เมษายน 2563 14:10:03
154  บ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป.อุดรธานี เขต1 14 เมษายน 2563 12:58:57
155  โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 4 เมษายน 2563 12:27:28
156  โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2563 20:29:17
157  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มีนาคม 2563 10:44:51
158  โรงเรียนวัดมหาจุฬา สพม.  24 มีนาคม 2563 13:30:17
159  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 มีนาคม 2563 11:58:15
160  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป.นครราชสีมา เขต3 22 มีนาคม 2563 11:21:18
161  บ้านคำเม็ก สพป.สกลนคร เขต2 16 มีนาคม 2563 21:51:37
162  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
163  โรงเรียนวัดโคกกะถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มีนาคม 2563 12:21:16
164  ร่มเกล้า สกลนคร สพม.  13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
165  บ้านหนองบัวนาค สพป.นครราชสีมา เขต7 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:43:18
166  บ้านไทรงาม สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 มกราคม 2563 13:31:13
167  โรงเรียนบ้านทันสมัย สพป.นครพนม เขต1 14 มกราคม 2563 15:21:49
168  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 10 มกราคม 2563 14:08:31
169  มรุกขนคร สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 14:22:25
170  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 10:14:20
171  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 18:10:39
172  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:48:56
173  โรงเรียนบ้านสร้างหิน สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:45:44
174  โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:04:16
175  โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม.  12 ธันวาคม 2562 10:06:13
176  โรงเรียนบ้านจ้อง สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
177  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม.  27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
178  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 27 พฤศจิกายน 2562 12:36:02
179  ท่านางแนววิทยายน สพม.  30 ตุลาคม 2562 13:24:58
180  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
181  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
182  วัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
183  ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต3 19 กันยายน 2562 05:27:46
184  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง สพป.ยโสธร เขต2 16 กันยายน 2562 00:00:27
185  บ้านนาประดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 กันยายน 2562 21:55:57
186  อัมพรจินตกานนท์ สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2562 21:26:38
187  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2562 21:25:00
188  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
189  โรงเรียนบ้านดงสวาง สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2562 16:33:17
190  โพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
191  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2562 13:45:46
192  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.  15 กันยายน 2562 11:58:57
193  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2562 21:07:28
194  บ้านจำปา สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 16:12:59
195  บ้านยางชุมใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 กันยายน 2562 13:41:26
196  บ้านเด่นใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
197  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต1 13 กันยายน 2562 13:14:13
198  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 12:38:06
199  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 กันยายน 2562 10:33:43
200  ตานีวิทยา สพม.  12 กันยายน 2562 18:03:17


ทั้งหมด 21,936 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th