ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 15:18:08
2  โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2563 21:21:36
3  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2563 03:20:26
4  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 12:37:07
5  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป.ขอนแก่น เขต4 4 มิถุนายน 2563 12:33:54
6  บ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 11:49:53
7  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต2 4 มิถุนายน 2563 07:13:36
8  ตะดอบวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มิถุนายน 2563 12:28:31
9  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสำราญ สพป.นครสวรรค์ เขต1 1 มิถุนายน 2563 09:49:36
10  โรงเรียนบ้านศาลา (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2563 14:12:36
11  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สพป.พิจิตร เขต1 29 พฤษภาคม 2563 14:16:43
12  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
13  โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2563 09:57:44
14  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
15  โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
16  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 พฤษภาคม 2563 23:07:38
17  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
18  บ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
19  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
20  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
21  โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
22  บ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
23  บ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
24  บ้านเมืองหมี สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
25  โรงเรียนบ้นนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต1 20 พฤษภาคม 2563 23:34:35
26  บ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
27  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
28  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
29  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
30  บ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
31  โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48
32  โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 17:00:44
33  บ้านโคกกลาง(ลพบุรี) สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2563 06:26:53
34  บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
35  หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.  18 พฤษภาคม 2563 14:22:19
36  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ สพป.ราชบุรี เขต2 18 พฤษภาคม 2563 12:00:25
37  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
38  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 17 พฤษภาคม 2563 22:36:20
39  อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก เขต1 16 พฤษภาคม 2563 11:00:30
40  โรงเรียนบ้านวังยายมาก สพป.นครนายก เขต1 15 พฤษภาคม 2563 08:29:52
41  โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2563 16:31:24
42  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.  14 พฤษภาคม 2563 09:56:56
43  โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม.  14 พฤษภาคม 2563 09:29:49
44  สร้างนกทาวิทยาคม สพม.  14 พฤษภาคม 2563 09:19:13
45  โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.  13 พฤษภาคม 2563 17:58:29
46  ชุมชนบ้านสันมะค่า สพป.เชียงราย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 17:18:31
47  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
48   บ้านหนองยาว สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
49  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
50  โรงเรียนบ้านป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 15:21:32
51  อนุบาลอ่าวพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 12 พฤษภาคม 2563 11:26:50
52  ชุมชนวัดบ้านนร่อม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2563 09:29:55
53  โรงเรียนวัดจิกพนม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 พฤษภาคม 2563 20:05:30
54  โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต6 8 พฤษภาคม 2563 15:01:35
55  โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
56  ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต1 7 พฤษภาคม 2563 15:42:50
57  โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต2 7 พฤษภาคม 2563 14:37:10
58  บ้านท่าวิเศษ สพป.สุโขทัย เขต2 7 พฤษภาคม 2563 10:14:55
59  บ้านหนองสะโน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 14:37:19
60  โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 11:00:30
61  ชุมชนบ้านปากเสียว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2563 23:19:48
62  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 21:10:20
63  โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 14:19:57
64  โรงเรียนบ้านซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต1 5 พฤษภาคม 2563 13:56:02
65  โรงเรียนรัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที๙๒) สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 12:35:42
66  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 พฤษภาคม 2563 11:08:14
67  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สพป.ชลบุรี เขต3 5 พฤษภาคม 2563 10:01:16
68  โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 21:04:36
69  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม.  4 พฤษภาคม 2563 15:09:35
70  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม.  4 พฤษภาคม 2563 14:30:59
71  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
72  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
73  โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 พฤษภาคม 2563 13:31:30
74  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 21:31:22
75  โรงเรียนวัดดอนสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
76  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 14:39:16
77  โรงเรียนบ้านนาสาร สพม.  3 พฤษภาคม 2563 13:29:43
78  โรงเรียนวิถีพุทธ(เพชรบูรณ์) สพม.  3 พฤษภาคม 2563 13:04:20
79  โรงเรียนนาวิทยา สพม.  3 พฤษภาคม 2563 12:07:22
80  โรงเรียนบ้านวังข่อย (นครสวรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 พฤษภาคม 2563 11:31:29
81  โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.สงขลา เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:47:01
82  โรงเรียนบ้านซ่าน สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
83  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 08:42:00
84  โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต2 2 พฤษภาคม 2563 19:28:23
85  โรงเรียนน้ำผุด สพม.  2 พฤษภาคม 2563 10:49:51
86  โรงเรียนบ้านวังคมคาย สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 พฤษภาคม 2563 20:04:24
87  โรงเรียนบ้านดอนสน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2563 12:55:43
88  ชุมชนบ้านโจดสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 พฤษภาคม 2563 10:17:36
89  โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต1 30 เมษายน 2563 16:09:39
90  โรงเรียนบ้านแก้ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 เมษายน 2563 16:05:23
91  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป.ระนอง เขต1 30 เมษายน 2563 11:55:28
92  โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.  29 เมษายน 2563 13:02:20
93  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 เมษายน 2563 09:45:26
94  โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สพม.  28 เมษายน 2563 18:03:53
95  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 เมษายน 2563 13:26:21
96  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 เมษายน 2563 12:20:07
97  เชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 12:17:51
98  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 08:51:19
99  โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.ยะลา เขต3 26 เมษายน 2563 09:06:45
100  บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร เขต1 25 เมษายน 2563 10:37:37


ทั้งหมด 21,914 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th