คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การนิเทศติดตามการดำเนิน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 1 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การประชุมนำเสนอการสังเคราะห์และการขยายผลการดำเนินการ สู่โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิจัย การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ แขวงท่าช้าง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 21 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ส กอลฟ์ คลับ จังหวัดปทุมธานี ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ทางวิชาชีพ เพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลตราด ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย วันที่อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องจามจุรี บ้านปูรีสอร์ท จังหว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมการเรียนรู้ ลักษณะของต้นไม้ต้นหญ้า และการดูแลรักษา สวนหย่อมและสนามเด็กเล่น ณ อาคารวิทยุการบิน ฯ วันที่ 6 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ณ วัดคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เรื่อง บ้านแห่งอนาคต ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมการจัดการน้ำเสีย ณ อาคารวิทยุการบิน ฯ วันที่ 15 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมวันครู ขอวันทา ก้มกราบมา บูชาครู ณ อบจ ตราด วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมวันพระ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ วัดคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง และขอขมาต่อแม่น้ำคงคา ณ อาคารวิทยุการบิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย โดยการเล่นฟุตบอล ปลูกฝัง การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ขอบคุณผู้กองศักดิ์ชัย และพี่ๆ ทหารจาก ชป.23 ช่วยปรับปรุงหลังคาบ้านผักครู ณ บ้านพักครู โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาวเยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูลักขณา พันธุเดช เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในรังไข่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลตราด ตึกศัลยกรรมหญิง พิเศษโกนแมนชั้น 2 ห้อง 204 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ เยี่ยมเยียน การดำเนินงานโครงการ โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายรัตนบุรี 4 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 4 เมษายน 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คริสต์มาส หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลอง ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานปัจฉิมนักเรียนชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 30 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานวันตราดรำลึก ครบรอบ 112 ปี ณ ศาลาร้อยปี จังหวัดตราด วันที่ 23 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี อังกะลุง ) ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 4 - 5 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
จิตอาสาการทำความสะอาด เก็บขยะ ทำลายลูกน้ำยุงลาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ หมูบ้านคลองมะนาว วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ดูแลรักษาความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ หอประชุม โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด วันที่ 27 - 28 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ต้อนรับครูฏิมากร บุ้นกี้ ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ตักบาตรในเทศกาล วันออกพรรษา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ณ วัดคลองมะนาว จังหวัดตราด วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
เตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยุการบิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ท่านรองพนม และพี่ทหาร มาช่วยตัดหญ้า ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ทุนการศึกษาของอาจารย์หมอประทีป ไวคำนวณ และคณะราศีจิตอาสา เพื่อเป็นการตระหนักรู้ถึงการทำความดีเป็นเด็กดีและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านคลองจาก วันที่ 4 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมครู ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงเรียนบ้านคลองมะนาวมีการปรับปรุงสถานที่ด้านหน้าอาคารวิทยุการบินฯ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ปล่อยเต่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หาดบานชื่น ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ปั่นวิ่ง ร่วมใจ รักษ์โลมาตราด ณ หาดบานชื่น อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ณ วัดคลองมะนาว วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ฝึกซ้อมขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสี คลองมะนาวเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พระอาจารย์ศักดา และพระมหาวสันต์ ได้มีเมตามาบรรยายธรรม ศีล 5 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
น้องบ้านคลองมะนาวมาให้กำลังใจให้น้านางหายป่วยไวๆ ณ บ้านน้าแดง / น้านาง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ร.ต.ต. เสรี อิ่มพรหม มอบประกาศนียบัตร (D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
รวมงานสวดอภิธรรมการบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อหลง ชะลาลัย ณ วัดห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 6 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
รับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ อาคารมะนาว โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็น ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงเรียนบ้านคลองขวางเป็นพี่เสี่ยง การดำเนินโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วันเด็กสุขสันต์ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลตราด วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อขยายผลโรงเรียนวิถีพุธ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ วันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ อาคารวิทยุการบิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันพระ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด ในสนามหลวง พ.ศ. 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
แสดงความยินดีคณะครู สอบผ่านนักธรรม ตรี / โท / เอก และนักเรียนในการแข่งขันกีฬาอำเภอคลองใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชิพ PLC (Professional Learning Community) ครูผู้ออกแบบนวัตกรรมนำการสอนเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด วันที่ 26 - 27 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ณ สถาบันอาศรมศิลป์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริธรรม ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 ธิดารัตน์ พุทธิสาร
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 ธิดารัตน์ พุทธิสาร
สวดมนต์และฟังธรรม ไม่ระบุ 31/05/2561 ธิดารัตน์ พุทธิสาร
กิจกรรมสวดมนต์ ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 ธิดารัตน์ พุทธิสาร
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 01/06/2561 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ไม่ระบุ 01/06/2561 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
รายงานผลการดำเนินจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ ไม่ระบุ 01/06/2561 โรงเรียนบ้านมาบคล้า
โครงการค่ายธรรมสัญจร ไม่ระบุ 01/06/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
กิจกรรมเวียนเทียนฟังเทศน์วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 01/06/2561 โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
กิจกรรมแห่เทียน ไม่ระบุ 01/06/2561 โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โครงการนำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระและสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ไม่ระบุ 02/06/2561 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
กิจกรรมลูกเสือ ไม่ระบุ 02/06/2561 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
เอกสารรายงาน ไม่ระบุ 03/06/2561 โรงเรียนบ้านท่าข้าม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 03/06/2561 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
กิจกรรมนั่งสมาธิหน้าเสาธง ไม่ระบุ 03/06/2561 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
กิจกรรมพุทธบุตร ไม่ระบุ 03/06/2561 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
โครงการกิจกรรมยามเช้าและพุธหรรษา ไม่ระบุ 04/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ไม่ระบุ 04/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 04/06/2561 โรงเรียนวังพร้าววิทยา
วันวิสาขบูา โรงเรียนบางดีวิทยาคม ไม่ระบุ 04/06/2561 โรงเรียนบางดีวิทยาคม
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม “วันดี ชั่วโมงดี วิถีพุทธ” ไม่ระบุ 04/06/2561 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โครงการประกวดมารยาทไทย มารยาทงาม ไม่ระบุ 04/06/2561 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
กิจกรรมศุกร์หรษา ธรรมะสุขใจ ไม่ระบุ 04/06/2561 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
รร.วิถีพุทธ รอบ 9 เดือน ไม่ระบุ 05/06/2561 โรงเรียนบ้านนาคต
วิสาขบูชา 2561 ไม่ระบุ 05/06/2561 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนวัดหัวฝาย อ.แม่เมาะ ไม่ระบุ 06/06/2561 โรงเรียนวัดหัวฝาย
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 06/06/2561 โรงเรียนบ้านท่าลี่
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 06/06/2561 โรงเรียนบ้านท่าลี่
กิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 06/06/2561 โรงเรียนบ้านท่าลี่
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 07/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1
ค่ายคุณธรรม 61 ไม่ระบุ 07/06/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
กิจกรรมค่ายธรรมมะ ไม่ระบุ 07/06/2561 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
กิจกรรมค่ายธรรมมะ ไม่ระบุ 07/06/2561 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
กิจกรรมวันพระ ไม่ระบุ 07/06/2561 โรงเรียนวัดตะลุ่ม
ข้อมูลการทำประเมิน 29 ประการ โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา ชัยภูมิ ไม่ระบุ 08/06/2561 โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา ไม่ระบุ 08/06/2561 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 08/06/2561 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์
ทำบุญวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 08/06/2561 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมอนุบาลแม่เมาะ ไม่ระบุ 08/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  

ทั้งหมด 2,263 รายการ 13 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th