คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
กิจกรรมวันพระ วัดคลองมะนาว วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงพยาบาลคลองใหญ่ หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลหนองสนิด สพป. สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ อาคารฟินิค 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โลกแห่งการสื่อสาร “ได้ยินฉันไหม” โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 5-9 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 14 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ออกกำลังกายยามเช้า โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 14 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การทำสื่อหุ่นมือ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 18-19 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
อบรมครู สื่อการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 19 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การปฏิรูปโรงเรียนวิธีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 28 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คุณพจนีย์ ดาวประเสริฐ นำขนมมาให้เด็ก โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 29 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานเกษียณอายุราชการครู ปี 59 อำเภอคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่เหนือ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วัดคลองมะนาวโรงเรียนบ้านคลองมะนาว โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ วันที่ 10 -12 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วันปวารณาออกพรรษา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
จัดสวนอาคารวิทยุการบิน ฯ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กฐินสามัคคีวัดคลองมะนาว โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ผอ.เขตคนใหม่ ดร.ครรชิต วรรณชา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/02/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานเข้าปริวาสที่วัดป่าโนนแคน ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่ระบุ 26/02/2561 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
รายงานผลการจัดกิจกรรม ไม่ระบุ 03/03/2561 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 ไม่ระบุ 27/04/2561 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/04/2561 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
กิจกรรมค่านิยมไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 02/05/2561 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม
รายงานข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 03/05/2561 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา
แห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 03/05/2561 โรงเรียนบ้านวังตะโก
กิจกรรมวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 05/05/2561 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
กิจกรรมวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 05/05/2561 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 05/05/2561 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
วันพระ ไม่ระบุ 05/05/2561 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
ทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 61 ไม่ระบุ 05/05/2561 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
รูปภาพกิจกรรมประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ(โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)สพป.พบ.2) ไม่ระบุ 05/05/2561 โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)
วันมาฆะบูชาเวียนเทียนวัดหนองหอย ไม่ระบุ 05/05/2561 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ(โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)สพป.พบ.2) ไม่ระบุ 18/05/2561 โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)
กิจกรรม ไม่ระบุ 10/05/2561 โรงเรียนบ้านหนองขาม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 10/05/2561 โรงเรียนบ้านหนองขาม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 10/05/2561 โรงเรียนบ้านหนองขาม
วันมาฆบูชา ไม่ระบุ 10/05/2561 โรงเรียนบ้านหนองขาม
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ 60 ไม่ระบุ 12/05/2561 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 16/05/2561 โรงเรียนบ้านท่าศาลา
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 2561 ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนบ้านดงเย็น
ค่ายวัยใสโรงเรียนศีล๕ครอบครัวอบอุ่น3 ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ส่งแบบประเมิน ไม่ระบุ 16/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาพนม
กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 16/05/2561 โรงเรียนบ้านบะป่าคา
ค่ายวัยใสโรงเรียนศีล๕ครอบครัวอบอุ่น3 ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ค่ายวัยใสโรงเรียนศีล๕ครอบครัวอบอุ่น3 ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรถวายในหลวง ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรถวายในหลวง ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
กิจกรรมฝึกเดินจงกรม ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ค่ายวัยใสโรงเรียนศีล๕ครอบครัวอบอุ่น2 ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ค่ายวัยใสโรงเรียนศีล๕ครอบครัวอบอุ่น1 ไม่ระบุ 17/05/2561 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
โรงเรียนตลาดเจริญสุข อ.บางเลน ต.บัวปากท่า จ.นครปฐม ไม่ระบุ 21/05/2561 โรงเรียนตลาดเจริญสุข
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 21/05/2561 โรงเรียนฃุมชนบ้านไม้งาม
รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ ประการ ไม่ระบุ 22/05/2561 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 22/05/2561 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนวิถีพุทธ แบบประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 22/05/2561 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
โครงงานคุณธรรม “เด็กแหลมแท่นนิสัยดี มีความรู้คู่คุณธรรม” ไม่ระบุ 22/05/2561 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
กิจกรรมดอกไม้บานยามเช้า ไม่ระบุ 22/05/2561 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
กิจกรรมวันสำคัญอุ้ยจูงหลานเข้าวัด ไม่ระบุ 23/05/2561 โรงเรียนบ้านแม่พริก
กิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ระบุ 24/05/2561 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
โรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 24/05/2561 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไม่ระบุ 25/05/2561 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต
โคงการเศรษศาสตร์ อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑๕ ไม่ระบุ 25/05/2561 โรงเรียนบ้านท่าศาลา
วันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 25/05/2561 โรงเรียนบ้านห้วยลาด
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรมนำความรู้สู่โรงเรียนดีศรีตำบล ไม่ระบุ 27/05/2561 โรงเรียนเทพรัตน์
กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 ไม่ระบุ 28/05/2561 โรงเรียนวัดเตาปูน
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ไม่ระบุ 28/05/2561 โรงเรียนวัดเตาปูน
วินวิสาขบูชา 2561 ไม่ระบุ 29/05/2561 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 29/05/2561 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
พัฒนาจิตเเนววิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
ปนะเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 30/05/2561 โรงเรียนบ้านหนองไผ่
กิจกรรมสวนมนต์วิถีพุทธทุกวันศุกร์และวันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เข้าร่วมอบรมคุณธรรมที่มูลนิธิกวนอู อ.ศรีราชา ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาด ดูแลปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานธรรม ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ทำพุทธศาสนาสุภาษิตและพระราชดำรัสฯติดตามบริเวณต่างๆ ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสดุดีมหาราช ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ
การฝึกซ้อมและการเข้าแข่งขันบรรยายธรรม ณ จ.ชลบุรี ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมสมุดบันทึกความดีของนักเรียน ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นักเรียน ป.4-ม.3 เรียนวิชาธรรมศึกษา สัปดาห์ละ 1 วัน ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ุคณะครูและนักเรียนร่วมฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องวันมาฆบูชา ที่วัดเขาคันทรง จ.ชลบุรี ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมวิถีพุทธทุกวันศุกร์และวันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านกุง
นักเรียนเข้าเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาในบริเวณลานธรรม ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากับชุมชน ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ครูฝึกนักเรียนทำสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียน ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
คณะครูและนักเรียนร่วมกับทำบุญในวันสำคัญ(วันพ่อแห่งชาติ-วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2560) ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
กิจกรรมค่ายผู้นำ ปี2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
จิตอาสา2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
กราบขอพรจากพระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดคลองมะนาว วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การแข่งขันกีฬาภายใน “คลองมะนาว เกมส์” ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 28 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนวัดเนินยาง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอคลองใหญ่ ณ สนามกีฬากลางอำเภอคลองใหญ่ วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/05/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

ทั้งหมด 2,223 รายการ 12 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th