โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,985
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,957
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,127
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,290
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,795
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,688
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,552
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
378
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
333
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
457
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
449
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
473
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
403
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
83
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,985
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
102  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
103  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2565 17:40:37
104  โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 16:45:08
105  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2565 14:10:37
106  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
107  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
108  โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 12:16:15
109  บ้านโคกม่วงชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2565 08:36:15
110  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2565 22:59:30
111  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2565 15:26:38
112  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 14 กันยายน 2565 14:49:43
113  กุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 14 กันยายน 2565 14:36:45
114  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต3 14 กันยายน 2565 13:59:52
115  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
116  บ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 กันยายน 2565 15:17:43
117  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 13 กันยายน 2565 15:02:05
118  บ้านปวนพุ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 13:17:38
119  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 12:38:57
120  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2565 09:20:20
121  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2565 21:20:45
122  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
123  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป.ขอนแก่น เขต2 12 กันยายน 2565 15:06:18
124  โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
125  โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
126  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
127  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 9 กันยายน 2565 16:42:15
128  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เลย เขต2 9 กันยายน 2565 10:51:18
129  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2565 10:38:25
130  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 21:55:02
131  บ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต3 8 กันยายน 2565 16:09:08
132  โรงเรียนวัดหญ้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 8 กันยายน 2565 15:26:11
133  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 12:58:08
134  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:33:42
135  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:21:06
136  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 16:31:40
137  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:19:28
138  ชุมชนหนองหิน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:06:15
139  บ้านหนองขาม สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 13:17:25
140  โรงเรียนบ้านซำไฮ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 12:16:50
141  โรงเรียนบ้านผาขาว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:47:54
142  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:40:15
143  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:38:40
144  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:35:15
145  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:24:02
146  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:10:39
147  บ้านโนนกกข่า สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:06:06
148  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:05:24
149  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:48:36
150  โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:46:48
151  บ้านโคกมน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:21:26
152  โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป.พิษณุโลก เขต3 6 กันยายน 2565 14:06:28
153  โรงเรียนวัดหนองเค็ด(ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 กันยายน 2565 19:04:24
154  โรงเรียนบ้านสระคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 กันยายน 2565 10:33:23
155  อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
156  บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป.สกลนคร เขต1 1 กันยายน 2565 13:39:32
157  โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 1 กันยายน 2565 09:40:55
158  บ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
159  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
160  บ้านนาชุม สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2565 12:32:57
161  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก เขต1 26 สิงหาคม 2565 13:04:02
162  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครราชสีมา เขต3 26 สิงหาคม 2565 12:53:04
163  บ้านหลุ่งตะเคียน สพป.นครราชสีมา เขต2 25 สิงหาคม 2565 10:43:05
164  โรงเรียนวัดท้องตม สพป.ชุมพร เขต2 24 สิงหาคม 2565 14:52:38
165  โรงเรียนบ้านแก้งโตน สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 สิงหาคม 2565 14:50:20
166  บ้านห้วยน้ำคำ สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 สิงหาคม 2565 13:43:18
167  สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สพป.ชุมพร เขต2 24 สิงหาคม 2565 13:36:30
168  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 สิงหาคม 2565 11:07:35
169  โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป.อุบลราชธานี เขต3 23 สิงหาคม 2565 19:20:52
170  โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
171  บ้านสบรวก สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
172  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:49:39
173  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
174  วัดเกาะ สพป.สุโขทัย เขต2 19 สิงหาคม 2565 16:08:44
175  บ้านหนองหว้าสุขใจ สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2565 11:44:09
176  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 สิงหาคม 2565 09:54:14
177  บ้านค้างใจ สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
178  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป.ชัยนาท เขต1 17 สิงหาคม 2565 13:15:02
179  บ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต2 17 สิงหาคม 2565 10:48:56
180  โรงเรียนบ้านท่าอิทร์แปลง สพป.บึงกาฬ เขต1 16 สิงหาคม 2565 15:12:21
181  วัดเขาปูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 16 สิงหาคม 2565 11:28:49
182  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 สิงหาคม 2565 14:00:07
183  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. พิจิตร 15 สิงหาคม 2565 13:29:29
184  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 สิงหาคม 2565 13:14:22
185  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ยโสธร เขต2 13 สิงหาคม 2565 19:20:11
186  โรงเรียนวัดพะโค สพป.นครราชสีมา เขต2 13 สิงหาคม 2565 11:09:03
187  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ สพป.ขอนแก่น เขต4 13 สิงหาคม 2565 10:06:29
188  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 สิงหาคม 2565 09:49:34
189  พัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
190  ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 สิงหาคม 2565 09:57:24
191  วัดวงฆ้อง (ราษฎณ์สุริยศึกษา) สพป.นครสวรรค์ เขต2 8 สิงหาคม 2565 20:33:38
192  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 8 สิงหาคม 2565 17:01:01
193  โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.อุบลราชธานี เขต4 8 สิงหาคม 2565 13:20:30
194  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต7 8 สิงหาคม 2565 11:40:56
195  บ้านบึงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต4 8 สิงหาคม 2565 09:17:11
196  บ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2565 19:15:07
197  โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 4 สิงหาคม 2565 16:53:08
198  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป.ระยอง เขต1 22 กรกฎาคม 2565 14:51:24
199  ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 กรกฎาคม 2565 16:39:48
200  บ้านหนองขาม สพป.นครสวรรค์ เขต3 6 กรกฎาคม 2565 13:05:04


ทั้งหมด 21,985 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th