โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,960
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,914
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,079
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,244
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,779
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,681
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
390
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
263
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,960
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 15:18:35
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป.ระยอง เขต1 22 มิถุนายน 2566 11:53:36
102  โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต5 22 มิถุนายน 2566 11:20:58
103  บ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2566 11:16:23
104  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 22 มิถุนายน 2566 11:03:41
105  โรงเรียนมหาราช ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2566 09:25:54
106  โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 22 มิถุนายน 2566 08:34:15
107  โรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต5 21 มิถุนายน 2566 16:18:43
108  บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
109  วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 21 มิถุนายน 2566 13:06:57
110  โรงเรียนบ้านปลายราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:25:11
111  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:06:57
112  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2566 09:05:18
113  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2566 17:05:21
114  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2566 15:29:38
115  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2566 15:04:07
116  โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2566 14:29:52
117  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 20 มิถุนายน 2566 12:07:59
118  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2566 11:47:03
119  บ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 มิถุนายน 2566 11:23:34
120  หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2566 09:59:41
121  บ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2566 20:04:02
122  บ้านห้วยผักขะ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:28:36
123  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.ตรัง เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:17:25
124  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 10:58:21
125  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สพป.พัทลุง เขต2 19 มิถุนายน 2566 10:28:52
126  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2566 16:09:33
127  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
128  โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 มิถุนายน 2566 15:08:53
129  โรงเรียนวัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 มิถุนายน 2566 14:42:13
130  โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
131  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
132  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2566 15:54:28
133  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2566 14:46:44
134  โรงเรียนบ้านใสถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:59:28
135  โรงเรียนวัดเถลิงกิิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:27:37
136  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2566 13:07:46
137  โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 มิถุนายน 2566 21:49:35
138  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต2 14 มิถุนายน 2566 17:27:57
139  โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2566 13:50:11
140  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2566 11:35:11
141  โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป.นครนายก เขต1 14 มิถุนายน 2566 11:02:02
142  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 14 มิถุนายน 2566 09:35:00
143  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 18:19:33
144  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 15:07:40
145  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:54:46
146  โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:41:38
147  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2566 13:57:32
148  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต2 13 มิถุนายน 2566 13:48:21
149  โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 13 มิถุนายน 2566 10:01:48
150  โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 12 มิถุนายน 2566 16:42:05
151  โรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 12 มิถุนายน 2566 15:00:51
152  บ้านบางเตย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:30:13
153  โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:20:38
154  บ้านนาเรือง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28
155  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 09:50:40
156  โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:45:22
157  โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:06:02
158  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2566 08:53:37
159  โรงเรียนบ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2566 07:49:18
160  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป.นครราชสีมา เขต3 9 มิถุนายน 2566 16:40:27
161  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:27:31
162  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:21:42
163  ทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 มิถุนายน 2566 13:59:12
164  บ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
165  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
166  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:21:33
167  บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต2 9 มิถุนายน 2566 11:08:40
168  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2566 10:37:58
169  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 มิถุนายน 2566 08:49:12
170  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต6 8 มิถุนายน 2566 15:44:39
171  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 7 มิถุนายน 2566 16:49:40
172  บางกะจะ สพม. จันทบุรี ตราด 7 มิถุนายน 2566 15:46:16
173  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป.สุโขทัย เขต1 7 มิถุนายน 2566 15:20:59
174  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.พิษณุโลก เขต1 7 มิถุนายน 2566 10:08:22
175  โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 16:45:59
176  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต7 6 มิถุนายน 2566 16:15:46
177  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2566 13:25:47
178  โรงเรียนวัดฉิมหลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 12:59:34
179  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.อุบลราชธานี เขต4 6 มิถุนายน 2566 09:40:11
180  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2566 15:51:39
181  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต4 3 มิถุนายน 2566 11:58:12
182  โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 2 มิถุนายน 2566 19:36:00
183  ชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 2 มิถุนายน 2566 18:24:54
184  โรงเรียนบ้านบะไห สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2566 12:54:36
185  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
186  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 พฤษภาคม 2566 10:57:47
187  ประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
188  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย สพป.เลย เขต1 25 พฤษภาคม 2566 15:00:00
189  บ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2566 13:22:24
190  โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
191  บ้านสองคอน สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2566 08:08:23
192  โรงเรียนบ้านจำปา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤษภาคม 2566 14:03:19
193  โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2566 01:27:49
194  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง เขต1 9 พฤษภาคม 2566 16:13:14
195  โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 4 พฤษภาคม 2566 13:49:12
196  บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 พฤษภาคม 2566 16:37:10
197  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 17:49:04
198  โรงเรียนบ้านกะเตียด สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 15:53:51
199  บ้านดอนหมู สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 เมษายน 2566 08:50:38
200  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 18:44:50


ทั้งหมด 21,960 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th