โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,960
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,914
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,079
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,244
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,779
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,681
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
390
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
263
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,960
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 15:18:35
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 พฤศจิกายน 2566 15:18:35
2  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 พฤศจิกายน 2566 13:41:09
3  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 6 พฤศจิกายน 2566 10:57:35
4  โรงเรียนวัดมาบชลูด สพป.ระยอง เขต1 17 ตุลาคม 2566 08:54:42
5  โรงเรียนบ้านมาบเตย สพป.ระยอง เขต1 16 ตุลาคม 2566 18:12:26
6  บ้านทุ่งหนอง สพป.พะเยา เขต2 14 ตุลาคม 2566 12:56:12
7  บ้านหนองละลอก สพป.ระยอง เขต1 14 ตุลาคม 2566 08:56:31
8  บ้านชะวึก สพป.ระยอง เขต1 28 กันยายน 2566 12:58:29
9  โรงเรียนบ้านปากแพรก (ระยอง) สพป.ระยอง เขต1 28 กันยายน 2566 10:26:05
10  โรงเรียนบ้านเขาหวาย สพป.ระยอง เขต1 26 กันยายน 2566 20:35:37
11  เกาะแก้วพิศดาร สพป.ระยอง เขต1 21 กันยายน 2566 14:02:17
12  โรงเรียนวัดราษฎร์สรัทธาราม สพป.นครปฐม เขต2 21 กันยายน 2566 10:49:23
13  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป.นครสวรรค์ เขต1 19 กันยายน 2566 15:10:12
14  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 14 กันยายน 2566 15:34:15
15  โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 กันยายน 2566 09:48:45
16  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป.นครสวรรค์ เขต3 13 กันยายน 2566 11:16:38
17  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2566 16:03:19
18  โรงเรียนจ่าการบุญ สพป.พิษณุโลก เขต1 12 กันยายน 2566 14:02:42
19  โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 11 กันยายน 2566 14:16:29
20  โรงเรียนบ้านหมูม้น (สหมิตรวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 5 กันยายน 2566 12:51:16
21  ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป.นครสวรรค์ เขต3 5 กันยายน 2566 10:03:16
22  โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กันยายน 2566 16:39:29
23  โรงเรียนบ้านโนนจำปา สพป.สุรินทร์ เขต2 4 กันยายน 2566 09:05:05
24  โรงเรียนวัดดงกะพี้ สพป.นครสวรรค์ เขต1 31 สิงหาคม 2566 12:47:56
25  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 31 สิงหาคม 2566 10:56:29
26  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2566 16:09:53
27  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว) สพป.ตรัง เขต1 30 สิงหาคม 2566 14:45:48
28  โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 สิงหาคม 2566 13:26:06
29  โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต2 30 สิงหาคม 2566 11:29:40
30  วัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 30 สิงหาคม 2566 10:02:04
31  บ้านสบสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 29 สิงหาคม 2566 11:25:42
32  บ้านพรุวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 สิงหาคม 2566 11:11:30
33  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สกลนคร เขต1 28 สิงหาคม 2566 21:03:05
34  โรงเรียนสมสรร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 สิงหาคม 2566 13:08:45
35  โรงเรียนบ้านควนนิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 26 สิงหาคม 2566 11:37:44
36  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ สพป.เชียงราย เขต1 23 สิงหาคม 2566 15:37:00
37  โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 17 สิงหาคม 2566 12:22:36
38  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. สระบุรี 3 สิงหาคม 2566 09:24:44
39  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต2 19 กรกฎาคม 2566 12:46:51
40  บ้านลำโป่งเพชร สพป.ลพบุรี เขต2 18 กรกฎาคม 2566 14:34:33
41  บ้านแม่บอน สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
42  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ สพป.พังงา เขต1 10 กรกฎาคม 2566 21:40:00
43  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน (นครพนม) สพป.นครพนม เขต2 10 กรกฎาคม 2566 09:22:14
44  โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 กรกฎาคม 2566 14:07:02
45  โรงเรียนบ้านน้ำพิ สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
46  โรงเรียนวัดธรรมจริยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กรกฎาคม 2566 11:21:38
47  วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก เขต1 4 กรกฎาคม 2566 10:25:32
48  ไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) สพป.นครนายก เขต1 3 กรกฎาคม 2566 13:22:08
49  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต1 3 กรกฎาคม 2566 10:59:47
50  โรงเรียนวัดควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 3 กรกฎาคม 2566 09:21:45
51  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต2 1 กรกฎาคม 2566 17:46:22
52  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 1 กรกฎาคม 2566 15:36:02
53  โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. สมุทรปราการ 1 กรกฎาคม 2566 11:47:30
54  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 1 กรกฎาคม 2566 09:57:03
55  พูลเจริญวิทยาคม สพม. สมุทรปราการ 30 มิถุนายน 2566 22:44:42
56  โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 21:47:47
57  โรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก เขต1 30 มิถุนายน 2566 21:41:17
58  วัดคงคาเจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 17:54:30
59  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า สพป.ขอนแก่น เขต4 30 มิถุนายน 2566 17:48:08
60  บ้านคลองกุ่ม สพป.ชลบุรี เขต2 30 มิถุนายน 2566 16:11:06
61  โมโกรวิทยาคม สพม. ตาก 30 มิถุนายน 2566 13:54:49
62  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 13:12:11
63  โรงเรียนบ้านขะยูง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2566 13:10:06
64  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 30 มิถุนายน 2566 11:22:11
65  โรงเรียนวัดหาดสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 11:11:23
66  บ้านคอกวัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 30 มิถุนายน 2566 10:31:12
67  โรงเรียนสุราษธานี 30 มิถุนายน 2566 08:49:01
68  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 08:31:48
69  โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 มิถุนายน 2566 23:08:08
70  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ชัยภูมิ เขต1 29 มิถุนายน 2566 20:31:23
71  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ สพป.เลย เขต2 29 มิถุนายน 2566 19:32:54
72  โรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลราษฎร์บำรุง) สพป.อ่างทอง เขต1 29 มิถุนายน 2566 16:21:25
73  ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2566 16:12:49
74  โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2566 15:43:34
75  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2566 15:37:29
76  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2566 12:57:48
77  บ้านกงพาน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 มิถุนายน 2566 11:32:17
78  วัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก เขต1 29 มิถุนายน 2566 10:25:35
79  โรงเรียนบ้านดีลัง สพป.ลพบุรี เขต2 29 มิถุนายน 2566 09:06:03
80  วัดนาหินลาด สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 16:09:01
81  วัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2566 15:38:32
82  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 14:11:44
83  บ้านคลอง 31 สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 12:27:26
84  บ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต1 28 มิถุนายน 2566 11:23:58
85  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2566 11:05:15
86  โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป.พิษณุโลก เขต1 27 มิถุนายน 2566 23:05:34
87  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก เขต1 27 มิถุนายน 2566 21:03:30
88  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป.สกลนคร เขต1 27 มิถุนายน 2566 16:10:11
89  โรงเรียนบ้านโคก สพป.ศรีสะเกษ เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:14:06
90  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:01:43
91  บ้านนาลึก สพป.สงขลา เขต2 27 มิถุนายน 2566 14:23:02
92  โรงเรียนบ้านบางลึก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 27 มิถุนายน 2566 14:19:40
93  สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2566 11:00:00
94  Ban Thangsai School สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 27 มิถุนายน 2566 10:12:01
95  โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2566 09:36:27
96  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 26 มิถุนายน 2566 19:36:39
97  โรงเรียนบ้านหัวคู สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 26 มิถุนายน 2566 14:04:03
98  บ้านตาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต2 26 มิถุนายน 2566 10:32:47
99  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 23 มิถุนายน 2566 14:58:40
100  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03


ทั้งหมด 21,960 รายการ 1 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th