โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,025
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,926
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,100
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,264
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,683
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,546
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
377
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
331
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
456
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
441
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
390
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
256
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,025
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566 12:58:29
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรัยนเสาวนิต (บ้านวังแซ) สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:07:50
202  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:53:36
203  ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:15:17
204  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:57:19
205  โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:55:06
206  บ้านเหล่าคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 เมษายน 2566 11:12:09
207  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 เมษายน 2566 10:18:27
208  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 เมษายน 2566 13:45:32
209  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 20:27:11
210  โรงเรียนบ้านคำบง สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 14:04:33
211  โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป.อุบลราชธานี เขต2 8 เมษายน 2566 12:56:05
212  โรงเรียนบ้านนาชุม สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 เมษายน 2566 16:40:41
213  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) สพป.อุบลราชธานี เขต2 7 เมษายน 2566 14:59:06
214  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 เมษายน 2566 14:36:59
215  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 18:33:42
216  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 14:44:42
217  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 13:15:14
218  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:44:19
219  บ้านเสาธงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:43:56
220  บ้านแข็งขยัน สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:34:18
221  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:21:15
222  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:44:35
223  บ้านกุดกลอย สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:37:32
224  บ้านดงบัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:17:50
225  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 10:38:35
226  โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 22:30:08
227  โรงเรียนบ้านาคอ (อุบลราชธานี) สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 10:41:39
228  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต2 4 เมษายน 2566 10:20:36
229  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป.นครราชสีมา เขต2 9 มีนาคม 2566 10:03:16
230  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 สพป.ขอนแก่น เขต2 5 มีนาคม 2566 11:11:54
231  บ้านท่ามะริด สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:51
232  บ้านโพรงเข้ สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:41
233  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฏร์นุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:13:22
234  โรงเรียนบ้านต้นเกด สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:51:06
235  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:40
236  โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 09:26:35
237  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:19
238  บ้านสองพี่น้องฯ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 16:04:02
239  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:40
240  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46:24
241  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:36:14
242  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:47
243  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 12:52:10
244  โรงเรียนบ้านพุเข็ม สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:03
245  บ้านน้ำทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:03
246  โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:36
247  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:27:39
248  โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์) สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:07
249  โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 14 กุมภาพันธ์ 2566 11:46:23
250  โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 13 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:09
251  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 27 มกราคม 2566 17:10:11
252  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มกราคม 2566 10:16:48
253  โรงเรียนวัดมุขธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มกราคม 2566 19:03:05
254  น้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 21:12:41
255  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 14:53:22
256  น้ำรินพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3 มกราคม 2566 14:38:30
257  วังมะด่านพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 29 ธันวาคม 2565 19:28:15
258  โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 18:43:03
259  โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:52:47
260  ดอนทองวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:09:27
261  โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 07:38:19
262  โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 20 ธันวาคม 2565 10:35:00
263  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 15:30:22
264  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 13:56:01
265  โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
266  โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 14 พฤศจิกายน 2565 22:19:07
267  โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
268  สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
269  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 ตุลาคม 2565 11:55:33
270  โรงเรียนบ้านหนองคอง สพป.นครพนม เขต1 3 ตุลาคม 2565 11:18:50
271  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 30 กันยายน 2565 18:17:06
272  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต1 26 กันยายน 2565 08:15:44
273  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
274  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
275  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2565 17:40:37
276  โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 16:45:08
277  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2565 14:10:37
278  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
279  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
280  โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 12:16:15
281  บ้านโคกม่วงชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2565 08:36:15
282  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2565 22:59:30
283  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2565 15:26:38
284  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 14 กันยายน 2565 14:49:43
285  กุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 14 กันยายน 2565 14:36:45
286  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต3 14 กันยายน 2565 13:59:52
287  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
288  บ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 กันยายน 2565 15:17:43
289  บ้านปวนพุ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 13:17:38
290  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 12:38:57
291  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2565 09:20:20
292  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2565 21:20:45
293  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
294  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป.ขอนแก่น เขต2 12 กันยายน 2565 15:06:18
295  โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
296  โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
297  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
298  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เลย เขต2 9 กันยายน 2565 10:51:18
299  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2565 10:38:25
300  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 21:55:02


ทั้งหมด 22,025 รายการ 3 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th