กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (547)
ภาคเหนือ (2,437)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,363)
ภาคกลาง (4,363)
    กำแพงเพชร (376)
    ชัยนาท (170)
    นครนายก (77)
    นครปฐม (266)
    นครสวรรค์ (401)
    พระนครศรีอยุธยา (334)
    พิจิตร (256)
    พิษณุโลก (306)
    เพชรบูรณ์ (468)
    ลพบุรี (239)
    สมุทรสงคราม (72)
    สมุทรสาคร (114)
    สระบุรี (183)
    สิงห์บุรี (101)
    สุโขทัย (282)
    สุพรรณบุรี (353)
    อ่างทอง (150)
    อุทัยธานี (215)
ภาคตะวันออก (1,508)
ภาคตะวันตก (1,447)
ภาคใต้ (1,956)

รวม 23,621 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/10/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
4301   โรงเรียนฃุมชนวัดคลองคะเชนทร์
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:33:09
4302   โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:30:44
4303   โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
เพชรบูรณ์
สพม.สพม. เพชรบูรณ์  22 ธันวาคม 2554 13:30:32
4304   บ้านหนองขาว
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:29:27
4305   โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลฯ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:29:05
4306   โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:28:55
4307   โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคา
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:31
4308   โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:23:58
4309   โรงเรียนวัดคูบัว
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:23:46
4310   โรงเรียนกฤษณา
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:22:44
4311   โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:22:22
4312   โรงเรียนวัดบ้านเพชร
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:15:21
4313   โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
4314   โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:09:56
4315   โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:04:09
4316   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:00:03
4317   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:53:03
4318   โรงเรียนวัดหนองสนวน
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:50:36
4319   โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:48:11
4320   โรงเรียนวัดไดอีเผือก
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:43:58
4321   โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:41:15
4322   โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:27:50
4323   โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:27:10
4324   โรงเรียนบ้านลาดน้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:57
4325   โรงเรียนวังพลับใต้
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:19
4326   โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:09:54
4327   โรงเรียนบ้านทับกระดาษ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:01:28
4328   โรงเรียนบ้านโคก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:48
4329   โรงเรียนวัดบางใหญ่
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:21
4330   โรงเรียนวัดโป่งแดง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:47:46
4331   โรงเรียนวัดบ้านสระ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:45:26
4332   โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:28:27
4333   โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:20:57
4334   โรงเรียนวัดสร่างโศก ฯ
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:20:28
4335   โรงเรียนบ้านพนมเพชร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:13:56
4336   โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:39
4337   โรงเรียนวัดโคศุภราช(รัฐราษฎร
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:22
4338   โรงเรียนบ้านหนองจอก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:55:50
4339   โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:37
4340   โรงเรียนบ้านหนองฝาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:39:04
4341   โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 08:43:00
4342   โรงเรียนบ้านท่าสวาย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:37:56
4343   โรงเรียนบ้านวังเหว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 20:38:54
4344   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:26:28
4345   โรงเรียนวัดหนองโรง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 19:32:34
4346   โรงเรียนบ้านจัดสรร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:43:16
4347   โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:29:19
4348   โรงเรียนบ้านคลองบง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:24:53
4349   โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:14:46
4350   โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:12:40


ทั้งหมด 4,363 รายการ 87 / 88
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th