กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (541)
ภาคเหนือ (2,463)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,328)
ภาคกลาง (4,382)
    กำแพงเพชร (375)
    ชัยนาท (173)
    นครนายก (69)
    นครปฐม (267)
    นครสวรรค์ (396)
    พระนครศรีอยุธยา (331)
    พิจิตร (264)
    พิษณุโลก (304)
    เพชรบูรณ์ (473)
    ลพบุรี (237)
    สมุทรสงคราม (75)
    สมุทรสาคร (114)
    สระบุรี (182)
    สิงห์บุรี (102)
    สุโขทัย (294)
    สุพรรณบุรี (355)
    อ่างทอง (155)
    อุทัยธานี (216)
ภาคตะวันออก (1,498)
ภาคตะวันตก (1,448)
ภาคใต้ (1,919)

รวม 23,579 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
4351   โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:20:57
4352   โรงเรียนวัดสร่างโศก ฯ
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:20:28
4353   โรงเรียนบ้านพนมเพชร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:13:56
4354   โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:39
4355   โรงเรียนวัดโคศุภราช(รัฐราษฎร
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:22
4356   โรงเรียนบ้านหนองจอก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:55:50
4357   โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:37
4358   โรงเรียนบ้านหนองฝาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:39:04
4359   โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 08:43:00
4360   โรงเรียนบ้านท่าสวาย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:37:56
4361   โรงเรียนบ้านวังเหว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 20:38:54
4362   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:26:28
4363   โรงเรียนวัดหนองโรง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 19:32:34
4364   โรงเรียนบ้านจัดสรร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:43:16
4365   โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:29:19
4366   โรงเรียนบ้านคลองบง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:24:53
4367   โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:14:46
4368   โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:12:40
4369   โรงเรียนบ้านหนองแหน
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:08:03
4370   โรงเรียนบ้านยางสาว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:02:18
4371   โรงเรียนวัดบ้านทึง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:52:27
4372   โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:35
4373   โรงเรียนบ้านท่าช้าง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:10:02
4374   ชุมชนบ้านโค้งไผ่
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:51:32
4375   โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:52:44
4376   โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 06:51:20
4377   โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 20 ธันวาคม 2554 23:27:48
4378   โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 20 ธันวาคม 2554 20:09:56
4379   โรงเรียนบ้านลานคา
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 20 ธันวาคม 2554 16:21:55
4380   โรงเรียนบ้านหูช้าง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 20 ธันวาคม 2554 14:20:53
4381   โรงเรียนวัดตุ้มหู
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:38:02
4382   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  20 ธันวาคม 2554 12:00:23


ทั้งหมด 4,382 รายการ 88 / 88
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th