กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (549)
ภาคเหนือ (2,440)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,381)
ภาคกลาง (4,364)
    กำแพงเพชร (377)
    ชัยนาท (170)
    นครนายก (77)
    นครปฐม (265)
    นครสวรรค์ (394)
    พระนครศรีอยุธยา (335)
    พิจิตร (256)
    พิษณุโลก (306)
    เพชรบูรณ์ (468)
    ลพบุรี (241)
    สมุทรสงคราม (72)
    สมุทรสาคร (114)
    สระบุรี (182)
    สิงห์บุรี (101)
    สุโขทัย (280)
    สุพรรณบุรี (354)
    อ่างทอง (155)
    อุทัยธานี (217)
ภาคตะวันออก (1,506)
ภาคตะวันตก (1,449)
ภาคใต้ (1,962)

รวม 23,651 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านหนองหญ้าปล้อง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 7 มิถุนายน 2567 20:29:38
2   โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 7 มิถุนายน 2567 16:02:49
3   โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 7 มิถุนายน 2567 13:14:52
4   โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  6 มิถุนายน 2567 09:12:54
5   โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2567 15:42:14
6   บ้านไร่พัฒนา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 22 พฤษภาคม 2567 09:59:40
7   โรงเรียนวัดพังม่วง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 20 พฤษภาคม 2567 12:59:49
8   โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิท
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 18 พฤษภาคม 2567 18:20:45
9   โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 มีนาคม 2567 12:24:34
10   โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
สระบุรี
สพม.สพม. สระบุรี  3 สิงหาคม 2566 09:24:44
11   บ้านลำโป่งเพชร
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 18 กรกฎาคม 2566 14:34:33
12   โรงเรียนวัดธรรมจริยา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กรกฎาคม 2566 11:21:38
13   วัดพรหมเพชร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 4 กรกฎาคม 2566 10:25:32
14   ไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว)
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 3 กรกฎาคม 2566 13:22:08
15   โรงเรียนวัดหนองทองทราย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 30 มิถุนายน 2566 21:41:17
16   โรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลราษฎร์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 29 มิถุนายน 2566 16:21:25
17   วัดศรีสุวรรณ
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 29 มิถุนายน 2566 10:25:35
18   โรงเรียนบ้านดีลัง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 29 มิถุนายน 2566 09:06:03
19   วัดนาหินลาด
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 16:09:01
20   วัดพรานนก
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2566 15:38:32
21   โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมช
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 14:11:44
22   บ้านคลอง 31
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 12:27:26
23   โรงเรียนวัดพรหมเกษร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 27 มิถุนายน 2566 23:05:34
24   โรงเรียนวัดบางหอย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 27 มิถุนายน 2566 21:03:30
25   โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 23 มิถุนายน 2566 14:58:40
26   โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2566 16:09:33
27   โรงเรียนวัดปรีดาราม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 มิถุนายน 2566 15:08:53
28   โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคค
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2566 13:07:46
29   โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาส
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 มิถุนายน 2566 21:49:35
30   โรงเรียนวัดศรีจุฬา
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 14 มิถุนายน 2566 11:02:02
31   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2566 08:53:37
32   โรงเรียนวัดพันลาน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 11 มิถุนายน 2566 15:13:38
33   โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทย
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 7 มิถุนายน 2566 15:20:59
34   โรงเรียนวัดบ้านไร่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 7 มิถุนายน 2566 10:08:22
35   โรงเรียนบ้านห้วยชัน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
36   โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มกราคม 2566 10:16:48
37   โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 14:53:22
38   น้ำรินพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  3 มกราคม 2566 14:38:30
39   วังมะด่านพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  29 ธันวาคม 2565 19:28:15
40   โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 11:52:47
41   ดอนทองวิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 11:09:27
42   โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 07:38:19
43   โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
44   โรงเรียนวังทองพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
45   โรงเรียนบ้านป่าเลา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
46   โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ปร
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2565 22:59:30
47   โรงเรียนบ้านตอรัง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
48   โรงเรียนวัดหนองมะคัง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 กันยายน 2565 14:06:28
49   โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 26 สิงหาคม 2565 13:04:02
50   โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุท
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:49:39


ทั้งหมด 4,364 รายการ 1 / 88
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th