เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
รายละเอียดกิจกรรม คลิก
สื่อดีวิถีพุทธ
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2556 | อ่าน 3413
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

(เปิดดู2739)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ

(เปิดดู6433)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56

(เปิดดู6303)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗

(เปิดดู6480)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗

(เปิดดู6535)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล

(เปิดดู6513)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6781)

MV คนไทยรักกัน

(เปิดดู6060)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"

(เปิดดู6344)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย

(เปิดดู6277)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก

(เปิดดู6427)

วันพระโรงเรียน

(เปิดดู6301)

MCu contest

(เปิดดู4894)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ

(เปิดดู3900)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู10995)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส

(เปิดดู3121)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1

(เปิดดู3576)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2

(เปิดดู3414)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย

(เปิดดู11664)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ

(เปิดดู3449)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th