ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
401  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต1 29 เมษายน 2562 10:14:34
402  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 เมษายน 2562 21:42:04
403  อนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต1 28 เมษายน 2562 10:21:04
404  โรงเรียนบ้านควนยาง สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
405  บางโพธิ์เหนือ สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
406  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 เมษายน 2562 14:45:24
407  บ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 12:04:51
408  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 11:07:23
409  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
410  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
411  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 19 เมษายน 2562 10:16:46
412  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 18 เมษายน 2562 22:27:59
413  บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
414  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
415  บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
416  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
417  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 20:58:18
418  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
419  เจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
420  บ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
421  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
422  บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53
423  สุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 11 เมษายน 2562 23:32:47
424  โรงเรียนวัดนอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
425  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 เมษายน 2562 13:16:04
426  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 เมษายน 2562 11:56:07
427  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 18:17:45
428  บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต2 10 เมษายน 2562 12:55:44
429  โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 10:58:53
430  บ้านทุ่งโก สพป.สุรินทร์ เขต2 9 เมษายน 2562 20:43:10
431  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.  9 เมษายน 2562 14:18:36
432  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.  5 เมษายน 2562 13:24:17
433  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม.  5 เมษายน 2562 09:27:51
434  โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
435  บ้านสะแบง สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
436  ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
437  โรงเรียนวัดเนินสัก สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 16:17:10
438  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
439  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 07:13:41
440  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 22:03:31
441  โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:55:54
442  โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:20:09
443  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:16:30
444  โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
445  บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
446  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
447  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
448  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 12:41:55
449  บ้านซำป่ารัง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
450  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
451  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
452  ชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
453  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
454  บ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
455  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
456  บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
457  บ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
458  บ้านหัวดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
459  บ้านดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
460  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
461  บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
462  บ้านหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
463  บ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
464  โรงเรียนบ้นเรืองชัย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
465  โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
466  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
467  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
468  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25
469  บ้านคำม่วง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:45:42
470  โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:10:42
471  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
472  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 06:18:54
473  บ้านโพนงาม สพป.อุดรธานี เขต3 12 มีนาคม 2562 21:24:27
474  โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป.สุรินทร์ เขต2 11 มีนาคม 2562 11:14:16
475  โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ สพป.จันทบุรี เขต5 8 มีนาคม 2562 11:09:06
476  บ้านโคกกลาง สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
477  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
478  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
479  โรงเรียนวัดหอกลอง สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
480  บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
481  ห้วยยาวพิทยาคม สพม.  25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
482  บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
483  โรงเรียนเกาะสมุย สพม.  25 มกราคม 2562 13:42:07
484  ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
485  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03


ทั้งหมด 485 รายการ 5 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th