โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,032
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,177
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,482
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,878
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,621
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
405
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
350
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
498
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
290
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,032
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 14:56:44
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านวังทอง สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:36:08
102  โรงเรียนบ้านตึก สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:26:14
103  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 13:14:28
104  โรงเรียนบ้านแม่สำ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 16:03:50
105  สระหลงพิทยาคม สพม.  22 กรกฎาคม 2563 13:34:55
106  บ้านห้วยหยวก สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:33:36
107  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:30:48
108  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:55:50
109  วัดเกาะ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:14:20
110  โรงเรียนวัดแสนตอ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:39:15
111  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:37:22
112  บ้านดอนจันทร์ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:28:55
113  โรงเรียนบ้านลำโชค สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:08:41
114  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:02:55
115  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:59:05
116  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:51:55
117  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม.  21 กรกฎาคม 2563 15:24:58
118  โรงเรียนวัดโคกแจงฯ สพป.ชัยนาท เขต1 20 กรกฎาคม 2563 18:31:03
119  บ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต2 20 กรกฎาคม 2563 14:48:18
120  วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 16 กรกฎาคม 2563 09:28:04
121  บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 14 กรกฎาคม 2563 13:44:05
122  โรงเรียนวัดท่านางพรหม สพป.พัทลุง เขต2 13 กรกฎาคม 2563 09:32:38
123  โรงเรียนนารีนุกูล สพม.  12 กรกฎาคม 2563 11:03:58
124  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.  9 กรกฎาคม 2563 15:09:56
125  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย สพป.เชียงราย เขต2 29 มิถุนายน 2563 15:03:42
126  โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม.  26 มิถุนายน 2563 10:58:30
127  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.  25 มิถุนายน 2563 12:35:30
128  ชานุมานวิทยาคม สพม.  22 มิถุนายน 2563 13:53:41
129  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม.  20 มิถุนายน 2563 13:35:34
130  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต4 20 มิถุนายน 2563 07:08:06
131  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 19 มิถุนายน 2563 14:35:42
132  โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 19 มิถุนายน 2563 11:54:03
133  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 มิถุนายน 2563 09:04:10
134  ศาลจ้าวอาม้า สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 มิถุนายน 2563 21:25:14
135  โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่ เขต1 16 มิถุนายน 2563 13:46:34
136  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 15:27:25
137  บ้านคดศอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 14:50:59
138  วัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 มิถุนายน 2563 21:15:21
139  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2563 08:34:59
140  สระแก้ว สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 11 มิถุนายน 2563 13:48:04
141  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ เขต2 11 มิถุนายน 2563 11:20:42
142  โรงเรียนบ้านวังธาร สพป.สุโขทัย เขต2 10 มิถุนายน 2563 15:09:16
143  บ้านแทรง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 10 มิถุนายน 2563 10:37:00
144  โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 10 มิถุนายน 2563 09:55:41
145  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2563 09:53:24
146  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต2 9 มิถุนายน 2563 15:14:00
147  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2563 12:52:55
148  ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2563 11:14:38
149  บ้านนาดง สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 14:11:01
150  บ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 13:58:41
151  โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 16:30:40
152  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 15:18:08
153  โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2563 21:21:36
154  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2563 03:20:26
155  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 12:37:07
156  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป.ขอนแก่น เขต4 4 มิถุนายน 2563 12:33:54
157  บ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 11:49:53
158  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต2 4 มิถุนายน 2563 07:13:36
159  ตะดอบวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มิถุนายน 2563 12:28:31
160  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสำราญ สพป.นครสวรรค์ เขต1 1 มิถุนายน 2563 09:49:36
161  โรงเรียนบ้านศาลา (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2563 14:12:36
162  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สพป.พิจิตร เขต1 29 พฤษภาคม 2563 14:16:43
163  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
164  โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2563 09:57:44
165  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
166  โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
167  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 พฤษภาคม 2563 23:07:38
168  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
169  บ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
170  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
171  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
172  โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
173  บ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
174  บ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
175  บ้านเมืองหมี สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
176  บ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
177  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
178  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
179  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
180  บ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
181  โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48
182  โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 17:00:44
183  บ้านโคกกลาง(ลพบุรี) สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2563 06:26:53
184  บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
185  หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 18 พฤษภาคม 2563 14:22:19
186  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
187  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 17 พฤษภาคม 2563 22:36:20
188  โรงเรียนบ้านวังยายมาก สพป.เชียงใหม่ เขต2 15 พฤษภาคม 2563 08:29:52
189  โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2563 16:31:24
190  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:56:56
191  โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:29:49
192  สร้างนกทาวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 14 พฤษภาคม 2563 09:19:13
193  โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 13 พฤษภาคม 2563 17:58:29
194  ชุมชนบ้านสันมะค่า สพป.เชียงราย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 17:18:31
195  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
196   บ้านหนองยาว สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
197  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
198  โรงเรียนบ้านป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 15:21:32
199  อนุบาลอ่าวพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 12 พฤษภาคม 2563 11:26:50
200  ชุมชนวัดบ้านนร่อม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2563 09:29:55


ทั้งหมด 22,032 รายการ 2 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th