โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,051
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,177
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,482
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,878
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,621
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
405
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
350
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
498
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
309
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,051
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:31:45
102  โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:31:04
103  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:30:36
104  โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:30:14
105  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:29:04
106  บ้านเมืองไผ่กระท่ม สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:27:50
107  โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:26:59
108  บ้านขี้เหล็ก สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:26:49
109  บ้านยาง​กระจับ​ สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:26:27
110  โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:26:11
111  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:24:23
112  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:23:58
113  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:23:46
114  โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:23:13
115  โรงเรียนบ้านกุดมะโน สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:20:44
116  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:20:40
117  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:20:23
118  บ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต2 24 กรกฎาคม 2563 10:20:02
119  โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 กรกฎาคม 2563 09:39:54
120  บ้านวังทอง สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:36:08
121  โรงเรียนบ้านตึก สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:26:14
122  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 13:14:28
123  โรงเรียนบ้านแม่สำ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 16:03:50
124  สระหลงพิทยาคม สพม.  22 กรกฎาคม 2563 13:34:55
125  บ้านห้วยหยวก สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:33:36
126  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:30:48
127  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:55:50
128  วัดเกาะ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:14:20
129  โรงเรียนวัดแสนตอ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:39:15
130  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:37:22
131  บ้านดอนจันทร์ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:28:55
132  โรงเรียนบ้านลำโชค สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:08:41
133  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:02:55
134  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:59:05
135  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:51:55
136  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม.  21 กรกฎาคม 2563 15:24:58
137  โรงเรียนวัดโคกแจงฯ สพป.ชัยนาท เขต1 20 กรกฎาคม 2563 18:31:03
138  บ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต2 20 กรกฎาคม 2563 14:48:18
139  วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 16 กรกฎาคม 2563 09:28:04
140  บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 14 กรกฎาคม 2563 13:44:05
141  โรงเรียนวัดท่านางพรหม สพป.พัทลุง เขต2 13 กรกฎาคม 2563 09:32:38
142  โรงเรียนนารีนุกูล สพม.  12 กรกฎาคม 2563 11:03:58
143  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.  9 กรกฎาคม 2563 15:09:56
144  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย สพป.เชียงราย เขต2 29 มิถุนายน 2563 15:03:42
145  โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม.  26 มิถุนายน 2563 10:58:30
146  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.  25 มิถุนายน 2563 12:35:30
147  ชานุมานวิทยาคม สพม.  22 มิถุนายน 2563 13:53:41
148  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม.  20 มิถุนายน 2563 13:35:34
149  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต4 20 มิถุนายน 2563 07:08:06
150  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 19 มิถุนายน 2563 14:35:42
151  โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 19 มิถุนายน 2563 11:54:03
152  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 มิถุนายน 2563 09:04:10
153  ศาลจ้าวอาม้า สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 มิถุนายน 2563 21:25:14
154  โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่ เขต1 16 มิถุนายน 2563 13:46:34
155  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 15:27:25
156  บ้านคดศอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 14:50:59
157  วัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 มิถุนายน 2563 21:15:21
158  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2563 08:34:59
159  สระแก้ว สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 11 มิถุนายน 2563 13:48:04
160  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ เขต2 11 มิถุนายน 2563 11:20:42
161  โรงเรียนบ้านวังธาร สพป.สุโขทัย เขต2 10 มิถุนายน 2563 15:09:16
162  บ้านแทรง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 10 มิถุนายน 2563 10:37:00
163  โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 10 มิถุนายน 2563 09:55:41
164  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2563 09:53:24
165  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต2 9 มิถุนายน 2563 15:14:00
166  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2563 12:52:55
167  ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 9 มิถุนายน 2563 11:14:38
168  บ้านนาดง สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 14:11:01
169  บ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 13:58:41
170  โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 16:30:40
171  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 15:18:08
172  โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2563 21:21:36
173  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2563 03:20:26
174  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 12:37:07
175  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป.ขอนแก่น เขต4 4 มิถุนายน 2563 12:33:54
176  บ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 11:49:53
177  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต2 4 มิถุนายน 2563 07:13:36
178  ตะดอบวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มิถุนายน 2563 12:28:31
179  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสำราญ สพป.นครสวรรค์ เขต1 1 มิถุนายน 2563 09:49:36
180  โรงเรียนบ้านศาลา (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2563 14:12:36
181  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สพป.พิจิตร เขต1 29 พฤษภาคม 2563 14:16:43
182  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
183  โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2563 09:57:44
184  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
185  โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
186  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 พฤษภาคม 2563 23:07:38
187  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
188  บ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
189  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
190  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
191  โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
192  บ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
193  บ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
194  บ้านเมืองหมี สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
195  บ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
196  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
197  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
198  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
199  บ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
200  โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48


ทั้งหมด 22,051 รายการ 2 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th