รายชื่อโครงงานคุณธรรมฯ ค่ายที่ ๙

 

 

ค่าย

สพท.

ชื่อโครงงาน

โรงเรียน

1

1

สพป. สระแก้ว เขต 1

จิตอาสาเรียงร้อยคุณธรรมมุ่งมั่นทำความดี เพื่อชีวีผู้สูงอายุ

บ้านคลองผักขม

2

1

สพม. เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)

ใกล้ชิดผู้ป่วยช่วยอาสา  

วัดป่าประดู่

3

2

สพม. เขต 4 (สระบุรี)

พี่ช่วยน้อง เราช่วยกัน รวมพลังอัพเกรด

แก่งคอย

4

2

สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ)

ปันรักให้น้อง-The Miracle of Giving 

มัธยมวัดหนองแขม

5

2

สพม. เขต 2 (กรุงเทพฯ)

รวมพลังบานบุรีอาสาทำดี ถวายองค์จักรีภูมิพลฯ พัฒนาชุมชนธาตุทองอย่างพอเพียง

มัธยมวัดธาตุทอง

6

3

สพป. นครพนม เขต 2

สืบสานวัฒนธรรมน้อมนำจิตอาสา พัฒนาภูมิปัญญามีคุณค่าพอเพียง

ราษฎร์สามัคคี

7

3

สพป. สกลนคร เขต 3

ลด เลิก บุหรี่ เทิดไท้ องค์ราชันย์

บ้านแก้ง

8

3

สพป. อุบลราชธานี เขต 1

รอยรักความห่วงใยผู้สูงวัยประสานใจ บวร ถวายพ่อ

ชุมชนบ้านหนองขุ่น

9

3

สพม. เขต 19 (เลย)

5 คน 10 มือ พาเพื่อนทำความดี 500 ชีวี ทำความดีถวายพ่อหลวง

เชียงกลมวิทยา

10

3

สพม. เขต 21 (หนองคาย)

เมล็ดพันธ์อาสาสมัคร รักผู้สูงวัย ตามรอยกษัตริย์ไทยยอดกตัญญู

พานพร้าว

11

3

สพม. เขต 23 (สกลนคร)

คิดดี ทำดีร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน

พังโคนวิทยา

12

3

สพม. เขต 28 (ยโสธร)

รู้ค่าผู้สูงอายุ น้อมใจสู่หลักธรรม

มหาชนะชัยพิทยาคม

13

3

สพม. เขต 22 (นครพนม)

จิตอาสาวัยใส คุณธรรมคู่ใจ สานสายใยครอบครัว

นาทมวิทยา

14

4

สพม. นครราชสีมา เขต 5

พี่ชวนน้องเล่าขานนิทานธรรม“ทศชาติ ทศบารี”

บ้านห้วยจระเข้

15

4

สพม. นครราชสีมา เขต 31

สานรักสองวัย บึงพะไลใส่ใจชุมชน  

บึงพะไล   

16

4

สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

ภูมิคุ้มกันชีวิต ปลูกจิตอาสา

บ้านพักแว่นอนามัย

17

4

สพม. เขต 32 บุรีรัมย์

สานใยรักผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทย  ด้วยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน

บ้านกรวดวิทยาคาร

18

4

สพม. เขต 26 มหาสารคาม

มหัศจรรย์ขวดน้ำพลาสติก สิ่งประดิษฐ์พิชิตโลก

นาดูนประชาสรรค์

19

4

สพป. ชัยภูมิ เขต 2

ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงหลีกเลี่ยงอบายมุขพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหนองกุงใหม่

20

4

สพป. สุรินทร์ เขต 2

เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยดวงใจคนรักดี

โนนนารายณ์วิทยา

21

4

สพม. เขต 32 สุรินทร์

ยุวทูตสมานฉันท์ และสันติในสถานศึกษา

ศรีขรภูมิพิสัย

22

4

สพม. เขต24 

เยาวชนกมลาไสย  ใส่ใจวัฒนธรรม น้อมนำความดี พุทธชยันตีเฉลิมราช

กมลาไสย  

23

5

สพป. ชุมพร เขต 1

วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจช่วยชุมชน

บ้านหินแก้ว  

24

5

สพป. ชุมพร เขต 2

สองวัยผูกพัน ถวายองค์ราชัน

บ้านน้ำลอดน้อย

25

5

สพป. พัทลุง เขต 1

รักษ์น้อง ดูแลพี่ เพื่อนและชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน

วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์)

26

5

สพม. เขต15นราธิวาส

เยาวชนรวมใจสานสายใยสองศาสนา จิตอาสาทำความดีสามัคคีเพื่อพ่อหลวง

นราสิกขาลัย

27

5

สพม. เขต 11 สุราษฎ์ธานี

เยาวชนสีขาว  (เป็นโครงงานสำรอง)

มาบอำมฤตวิทยา

28

6

สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

มงคล25 กตัญญูคู่แผ่นดิน

โรตารี่ กรุงเทพ  

29

6

สพม. เขต 8 (ราชบุรี)

จิตอาสา สร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด

หนองโพวิทยา

30

6

สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)

พุทธชยันตี  2600 ปี 7 สี 7 ความดีตามวิธีพุทธ

ท่ามะกาวิทยาคม

31

6

สพม. เขต 8 (ราชบุรี)

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน  (เป็นโครงงานสำรอง)

วัดหนองกบ

32

7

สพป. พิษณุโลก เขต 1

จิตอาสาช่วยเหลือคนยากจนและงานศพท้องถิ่น

ชุมชนที่11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

33

7

สพป. นครสวรรค์ เขต 3  

สานรักต่างวัย หัวใจอบอุ่น สู่วัยชรา

บ้านโพธิ์ประสาท

34

7

สพป. ลพบุรี เขต 2  

ลูกท่ากรวด จิตอาสา พัฒนาชุมชน

บ้านท่ากรวด

35

7

สพป. ตาก เขต2

รักษ์ดี รักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

บ้านห้วยบง

36

7

สพม. เขต 38 (สุโขทัย/ตาก)

ลูกไม้หล่นใต้ร่มพระบารมี เยาวชนทำความดี สู่วิถีแห่งความพอเพียง

สรรพวิทยาคม

37

7

สพม. เขต 5 (ลพบุรี)

พลังวัยใส หัวใจภักดี อาสาทำความดี เฉลิมพระเกียรติฯ

พิบูลวิทยาลัย

38

7

สพป. สุโขทัย เขต 1

มัคคุเทศก์น้อยจิตอาสา พาเที่ยวชมวิถีคนกงไกรลาส(เป็นโครงงานสำรอง)

บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

39

8

สพป.เชียงราย เขต 2

ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงการติดเกมส์

ป่าแดงวิทยา

40

8

สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า รัก

บ้านห้วยสิงห์

41

8

สพป. น่าน เขต 2

สานใยรักในครอบครัว ยับยั้งในวัยเรียน ลดความเสี่ยงออกกลางคันสานสัมพันธ์ บวร

สมาคมพยาบาลไทย

42

8

สพป. เชียงใหม่ เขต 5 

ดูแลผู้สูงวัย  ด้วยหัวใจจิตอาสา  

บ้านตาลเหนือ

43

8

สพม. 35 เชียงใหม่

ลูกสนคนอาสา เทิดไท้องค์ราชันย์  

ลำปางกัลยาณี

44

8

สพม. 34 เชียงใหม่

รู้คุณค่าข้าวทุกเมล็ด ข้าวของพ่อ เพื่อลูก เพื่อโลก (เป็นโครงงานสำรอง)

แม่ริมวิทยาคม

45

8

สพม. 34 เชียงใหม่

ร้อยเรียงคุณธรรมนำชีวิตจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติดถวายองค์ราชัน (โครงงานสำรอง)

แม่แจ่ม

 โครงงานดังกล่าวนี้ จะเข้าสู่การประเมินในระดับประเทศ ด้วยการติดตามประเมินผลผ่านเวบเพจเฟซบุ๊ค และการเยี่ยมประเมินเชิงประจักษ์ในพื้นที่จริง และได้รับสิทธิให้มาเข้าค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ (ค่ายสุดยอดผู้นำเยาวชนไทย – ค่าย ๙) ต่อไป


เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2556 | อ่าน 751
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 3290
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 2603
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 2623
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 4504
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 5209
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 3891
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5107
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 4427
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 4812
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 4873
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th