สธ. ชวนวัยรุ่น สวดมนต์ข้ามปี ถวายพ่อหลวง ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เย็นวันนี้ ( 31 ธันวาคม 2555)  นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงานมหกรรมทำดี  สวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่  ชีวิตสดใสไปกับธรรมะ ฉบับวัยรุ่น ในโครงการพี่ชวนน้องท่องโลกธรรมะ เรียนรู้ เวทีสร้างสรรค์ ลานธรรมสร้างสุข  จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือมจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  มีวัยรุ่น เยาวชน นักเรียนจากทม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนนทบุรีร่วมพิธีประมาณ 1,000 คน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว พัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันปัญหาในการเรียน และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ให้วัยรุ่น

นายแพทย์วิชระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ กรมสุขภาพจิตได้รับความกรุณาสนับสนุนจากสังฆาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  ให้ความสำคัญกับกลุ่มวัยรุ่นเป็นการเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัย สถานศึกษา วัดและสื่อมวลชน มีบทบาทร่วมกันในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในวัดให้กับวัยรุ่นทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชน จูงใจให้วัยรุ่นมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าวัด  มีพฤติกรรมการเข้าวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การหล่อหลอมพัฒนาให้วัยรุ่นมีความเป็นผู้นำ มีกลุ่มเพื่อน และความผูกพันที่สร้างสรรค์ มีต้นแบบในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่น เป็นคนดี เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

นายแพทย์วิชระกล่าวต่อว่า กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้ เน้นกิจกรรมที่ส่งผลสู่การพัฒนาจิตใจ เพิ่มพูนทักษะชีวิต สติและปัญญาที่สอดคล้องและตรงกับความสนใจของวัยรุ่น เช่นจัดตลาดนัดแรงบุญ การเย็บเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การส่งโปสการ์ดถึงทหารตำรวจชายแดนใต้ การประดิษฐ์สมุดทำมือ ช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  โดยมีสื่อมวลชน นักร้อง นักแสดงและนักศึกษา  มาร่วมกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรม มีการจัดโรงทานจากร้านดัง การให้ความรู้บนเวทีก่อนนำเข้าสู่การนั่งสมาธิและการสวดมนต์ข้ามปี  เพื่อพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง  การขอพรจากพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  รวมทั้งจัดเวทีโต้วาทีและเวที ยอวาที เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่ ใฝ่ใจธรรมะ

ทั้งนี้ผลการสำรวจปัญหาวัยรุ่นไทย ตั้งแต่ปี 2554 พบว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรมากถึง 131,400 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของหญิงคลอดบุตรทั้งหมดในประเทศ สูงกว่าค่าเฉลี่ยการคลอดบุตรในวัยรุ่นระดับโลกที่มีร้อยละ 11 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในทวีปเอเชียที่พบเฉลี่ยร้อยละ 14  นอกจากนี้ยังมีปัญหาความรุนแรง เด็กนักเรียนอาชีวะตีกัน ใช้อาวุธที่รุนแรงและอันตราย รวมไปถึงปัญหาติดเกม และมีพฤติกรรมก้าวร้าวมีจำนวนมากขึ้น ปัญหายาเสพติด วัตถุนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุของปัญหาวัยรุ่นดังกล่าว มีหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม พฤติกรรมการเลียนแบบ รวมถึงความอ่อนแอของภูมิปกป้องจากครอบครัวและสังคม และความห่างไกลต่อศาสนาและวัฒนธรรมดีงามสังคมไทย


เขียนเมื่อ 2 มกราคม 2556 | อ่าน 1457
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ธรรมะวันนี้ อื่นๆ
 
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย"
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย" พระเทพปฎิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต กทม
13/01/2563
เปิดอ่าน 162
 
นางฟ้าตกสวรรค์
โลกมนุษย์​ ยาวนานจริงหรือ​ อย่าประมาทในการทำความดี
06/10/2562
เปิดอ่าน 1117
 
สาธุ​ คืออะไร?
สาธุ
18/04/2562
เปิดอ่าน 1903
 
ธรรมชาติแมงป่อง
ธรรมชาติแมงป่อง
14/04/2562
เปิดอ่าน 1558
 
เต่าตาบอด
เต่าตาบอด​ 100ปี​ ยื่นคอขึ้นเหนือน้ำให้ลอดแอก​ยากยิ่งนัก
02/02/2562
เปิดอ่าน 1509
 
งูกับการสวดมนต์
งูกับการสวดมนต์
20/06/2561
เปิดอ่าน 1958
 
ลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
03/11/2560
เปิดอ่าน 2349
 
เปิดกลโกง กับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก
เปิดกลโกงกับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก ประเภทของคนโกงถูกเตือนแล้วโกรธ ไม่ใช่โกงเงินทอง แต่โกงความดี
01/11/2560
เปิดอ่าน 2055
 
บริษัท ๔ ป.อ.ปยุตโต
บริษัท ๔
23/09/2560
เปิดอ่าน 1732
 
ค ติ ธ ร ร ม สามสิ่ง
ค ติ ธ ร ร ม สามสิ่ง
22/07/2560
เปิดอ่าน 2044
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th