คุณสมบัตรผู้ สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล เป้นครูดีไม่มีอบายมุขปี2556

รายละอียด การรับสมัคร
รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๕๖

ประเภท เขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน ๑๑ รางวัล

 

1 เป็นผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษา หรือ รองผู้อำนวยการ เขตพื้นที่การศึกษาหรือ ศึกษานิเทศก์

2 เป็นผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่

3 เป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด

4 เป็นผู้ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการลด-ละ เลิก-อบายมุขในเขตพื้นที่การศึกษา

5 ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนและสังคมด้าน ลด-ละ – เลิก-อบายมุข

 

ส่งใบสมัครได้ที่

charnb008@gmail.com

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พระมหาวิชาญ   สุวิชาโน      087-073-5035                 

 

สิ่งที่ต้องนำส่ง

1 หนังสือนำส่ง

2 แบบกรอกประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

หมายเหตุ:หมดเขตการส่งใบสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2555

 

                                  

 

 

 

 

ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน ๗๗ รางวัล

 

หลักเกณฑ์ รับสมัคร

1 เป็นผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดที่มีการคัดเลือก (ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ)

2 จังหวัดละ ๑ รางวัล

3 เป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด

4 เป็นผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่

5 สามารถบริหารจัดการโรงเรียนเป็นเขตปลอดเหล้าได้ 100 %

6 จัดกิจกรรม รณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข สู่ชุมชน อย่างสม่ำเสมอ

 

ส่งใบสมัครได้ที่

usa_khum@hotmail.com

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางอุษณีย์   ขำดวง          089-133-2443                    

 

สิ่งที่ต้องนำส่ง

1 หนังสือนำส่ง

2 แบบกรอกประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

หมายเหตุ:   หมดเขตการส่งใบสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2555

                                  

                                  

 

 

 

ประเภท ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
ประเด็นการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่

จำนวน ๒๐ รางวัล

 

หลักเกณฑ์ รับสมัคร

1เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานปลอดเหล้า ของ สคล

2ผ่านกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนปลอดเหล้าของ สคล

3 เป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด

4 ดำเนินตน เป็นแบบอย่าง แก่ชุมชนและสังคม ด้านลด ละ เลิก อบายมุข

5 เป็นผู้มีจิตอาสา

 

ส่งใบสมัครได้ที่

Teacherpeak55@hotmail.com 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางมะลิษา  บรรณาภูมิ     085-024-0043

 

สิ่งที่ต้องนำส่ง

1 หนังสือนำส่ง

2 แบบกรอกประวัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

หมายเหตุ หมดเขตการส่งใบสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2555     

                                  


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (282.5 kb)

เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2555 | อ่าน 1395
เขียนโดย โรงเรียนมาบกราดวิทยา

       
 
 
  อ่าน ธรรมะวันนี้ อื่นๆ
 
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย"
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย" พระเทพปฎิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต กทม
13/01/2563
เปิดอ่าน 162
 
นางฟ้าตกสวรรค์
โลกมนุษย์​ ยาวนานจริงหรือ​ อย่าประมาทในการทำความดี
06/10/2562
เปิดอ่าน 1117
 
สาธุ​ คืออะไร?
สาธุ
18/04/2562
เปิดอ่าน 1903
 
ธรรมชาติแมงป่อง
ธรรมชาติแมงป่อง
14/04/2562
เปิดอ่าน 1558
 
เต่าตาบอด
เต่าตาบอด​ 100ปี​ ยื่นคอขึ้นเหนือน้ำให้ลอดแอก​ยากยิ่งนัก
02/02/2562
เปิดอ่าน 1509
 
งูกับการสวดมนต์
งูกับการสวดมนต์
20/06/2561
เปิดอ่าน 1958
 
ลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
03/11/2560
เปิดอ่าน 2349
 
เปิดกลโกง กับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก
เปิดกลโกงกับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก ประเภทของคนโกงถูกเตือนแล้วโกรธ ไม่ใช่โกงเงินทอง แต่โกงความดี
01/11/2560
เปิดอ่าน 2055
 
บริษัท ๔ ป.อ.ปยุตโต
บริษัท ๔
23/09/2560
เปิดอ่าน 1732
 
ค ติ ธ ร ร ม สามสิ่ง
ค ติ ธ ร ร ม สามสิ่ง
22/07/2560
เปิดอ่าน 2044
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th