๓๐๙. VDO แนวทางการดำเนินงานการสอนพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชมเทปบันทึกแนวทางการสอนพระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-๑๙
สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และ ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รอง ผอ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากร
คลิก https://www.youtube.com/watch?v=g_TypXJM53U&feature=youtu.be

เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2563 | อ่าน 133
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๑๒. โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า : กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่งดเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๓
13/07/2563
เปิดอ่าน 62
 
๓๑๑. เชิญชวนคิด ร่าง ดำเนินการ โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
17/06/2563
เปิดอ่าน 740
 
๓๑๐. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาในโครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๒
สมัครรับทุนการศึกษาในโครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๒
15/06/2563
เปิดอ่าน 907
 
๓๐๘. งดประเมินตนเอง รอบที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๑.๔
รายละเอียด ดังแนบ
01/06/2563
เปิดอ่าน 494
 
๓๐๗. ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น ๑๑
16/04/2563
เปิดอ่าน 2490
 
๓๐๖. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ - ๑๐
07/04/2563
เปิดอ่าน 1690
 
๓๐๕. แผ่นพับโรงเรียนวิถีพุทธ
ดังแนบ คลิก
06/03/2563
เปิดอ่าน 611
 
๓๐๔. ทำเนียบประธานภาคสงฆ์ ฝ่าย สพฐ.
05/03/2563
เปิดอ่าน 306
 
๓๐๓. ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับเพิ่มเติม
ดังแนบ
31/01/2563
เปิดอ่าน 686
 
๓๐๒. ข้อมูลความรู้ เรื่องโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/01/2563
เปิดอ่าน 574
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th