๓๐๙. VDO แนวทางการดำเนินงานการสอนพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชมเทปบันทึกแนวทางการสอนพระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-๑๙
สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และ ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รอง ผอ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากร
คลิก https://www.youtube.com/watch?v=g_TypXJM53U&feature=youtu.be

เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2563 | อ่าน 8469
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 1616
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 1084
 
๔๔๐. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร
15/08/2566
เปิดอ่าน 2067
 
๔๓๙. การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 'อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2566
27/07/2566
เปิดอ่าน 2917
 
๔๓๘. ประกาศผลการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ (รอบเอกสาร)
27/07/2566
เปิดอ่าน 3444
 
๔๓๗. กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี" ขยายเวลาส่งผลงาน ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
12/07/2566
เปิดอ่าน 11624
 
๔๓๖. การประกวดสื่่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖
16/06/2566
เปิดอ่าน 13750
 
๔๓๕. ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม "ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
14/06/2566
เปิดอ่าน 7136
 
๔๓๔. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
06/06/2566
เปิดอ่าน 11680
 
๔๓๓. รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
06/06/2566
เปิดอ่าน 7548
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th