๓๐๙. VDO แนวทางการดำเนินงานการสอนพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชมเทปบันทึกแนวทางการสอนพระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-๑๙
สำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และ ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รอง ผอ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากร
คลิก https://www.youtube.com/watch?v=g_TypXJM53U&feature=youtu.be

เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2563 | อ่าน 1305
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๓๖.รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 299
 
๓๓๕. เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ "เด็กดีของสังคม"
28/12/2563
เปิดอ่าน 6326
 
๓๓๔. ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๑๐) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (ปีที่ ๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียดดังแนบ
21/12/2563
เปิดอ่าน 4567
 
๓๓๓. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ)
04/12/2563
เปิดอ่าน 2302
 
๓๓๒.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
04/12/2563
เปิดอ่าน 1387
 
๓๓๑. รับสมัครเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรม GSB Tutor Camp (เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑
02/12/2563
เปิดอ่าน 627
 
๓๓๐. เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๒ สำหรับครูที่สนใจอยากพัฒนาตนเองและสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
24/11/2563
เปิดอ่าน 6493
 
๓๒๙. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (โครงการครูดีไม่มีอบายมุข, โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
รายละเอียด ดังแนบ
18/11/2563
เปิดอ่าน 40925
 
๓๒๘. วิธีการเข้าประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
04/11/2563
เปิดอ่าน 1309
 
๓๒๗. การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM
03/11/2563
เปิดอ่าน 931
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th