กิจกรรม “ธรรมะเดลิเวอลี่ พบครูพระสอนศีลธรรม”

กิจกรรม “ธรรมะเดลิเวอลี่ พบครูพระสอนศีลธรรม” โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากคณะครูพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดย  พระมหาสายัณท์ เปมฺสีโล ดร. , ป.ธ.๓  พระมหาคำปุน คุณฺปุญฺโญ นธ.เอก , ป.ธ.๓ ,ศษ.ม.  พระชินกร สุจิตฺโต นธ.เอก , ร.ม. พร้อมด้วยคณะครูพระสอนศีลธรรม จากวัดชูจิตธรรมาราม (พระอารามหลวง) รวมทั้งหมดจำนวน ๖ รูป จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ในสถานศึกษาเป็นประจำทุกวันศุกร์ จัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2562 | อ่าน 1111
เขียนโดย โรงเรียนคอตันคลอง 27

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
พระสอนศิลธรรม
09/08/2561
เปิดอ่าน 635
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 1941
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 1663
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 1629
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 2008
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 2072
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
08/07/2562
เปิดอ่าน 2002
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 2733
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/06/2561
เปิดอ่าน 4580
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/09/2560
เปิดอ่าน 3491
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th