ค่ายคุณธรรมนักเรียน ปี ๖๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติธรรรม ค่ายคุณธรรมนักเรียน "กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย" ระหว่างวันที่ ๑-๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนย 

กิจกรรม บิณฑบาตรความดี ตักบาตรความชั่ว
   
  เขียนเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 | เปิด 137 | โดย โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th