กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (513)
ภาคเหนือ (2,356)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,927)
    กาฬสินธุ์ (502)
    ขอนแก่น (810)
    ชัยภูมิ (610)
    นครพนม (499)
    นครราชสีมา (1,130)
    บึงกาฬ (186)
    บุรีรัมย์ (892)
    มหาสารคาม (597)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (391)
    ร้อยเอ็ด (670)
    เลย (347)
    ศรีสะเกษ (458)
    สกลนคร (634)
    สุรินทร์ (728)
    หนองคาย (257)
    หนองบัวลำภู (322)
    อำนาจเจริญ (124)
    อุดรธานี (812)
    อุบลราชธานี (894)
ภาคกลาง (4,325)
ภาคตะวันออก (1,469)
ภาคตะวันตก (1,423)
ภาคใต้ (1,829)

รวม 22,842 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/02/2563
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   ร่มเกล้า สกลนคร
สกลนคร
สพม.เขต 23  13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
2   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 13 กุมภาพันธ์ 2563 14:37:10
3   บ้านหนองบัวนาค
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:43:18
4   บ้านไทรงาม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 มกราคม 2563 13:31:13
5   โรงเรียนบ้านทันสมัย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มกราคม 2563 15:21:49
6   โรงเรียนบ้านหนองกุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 10 มกราคม 2563 14:08:31
7   มรุกขนคร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 14:22:25
8   โรงเรียนบ้านสุขเจริญ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 10:14:20
9   โรงเรียนบ้านสุขเกษม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 18:10:39
10   โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:48:56
11   โรงเรียนบ้านสร้างหิน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:45:44
12   โรงเรียนบ้านคำชะอี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:04:16
13   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากา
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
14   ท่านางแนววิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 30 ตุลาคม 2562 13:24:58
15   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
16   โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าว
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
17   ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 19 กันยายน 2562 05:27:46
18   โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 16 กันยายน 2562 00:00:27
19   บ้านนาประดู่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 กันยายน 2562 21:55:57
20   โรงเรียนหนองแซงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2562 21:25:00
21   โรงเรียนบ้านดงสวาง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2562 16:33:17
22   โพนสิมอนุเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
23   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2562 13:45:46
24   โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2562 21:07:28
25   บ้านจำปา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 16:12:59
26   บ้านยางชุมใหญ่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 กันยายน 2562 13:41:26
27   โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุป
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 12:38:06
28   ตานีวิทยา
สุรินทร์
สพม.เขต 33 สุรินทร์ 12 กันยายน 2562 18:03:17
29   โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 กันยายน 2562 15:44:44
30   โรงเรียนหนองเม็กวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 6 กันยายน 2562 19:51:42
31   โรงเรียนวัดบ้านหนองกก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 6 กันยายน 2562 14:23:37
32   โรงเรียนบ้านดอนดู่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 4 กันยายน 2562 20:08:03
33   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 4 กันยายน 2562 10:49:15
34   โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย (คุรุส
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 2 กันยายน 2562 15:21:56
35   โคกนางามพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 17:46:45
36   โรงเรียนบ้านดงดารา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
37   อุ่มเหม้าวิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:49:53
38   บ้านคำพอก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 10:10:12
39   โรงเรียนบ้านช้าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59
40   โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 สิงหาคม 2562 08:57:04
41   โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 27 สิงหาคม 2562 14:06:00
42   โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 18:58:58
43   โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:59:32
44   บ้านนามนดงติ้ววิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:36:22
45   บ้านขอนกองโพนทอง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 14:10:25
46   หนองสังข์ราษฎร์บำรุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 11:50:16
47   บ้านนาทุ่งมั่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 10:57:43
48   บ้านเนินสะอาด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 สิงหาคม 2562 09:53:42
49   โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 24 สิงหาคม 2562 11:41:40
50   บ้านหนองผักแว่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 23 สิงหาคม 2562 14:07:31


ทั้งหมด 10,927 รายการ 1 / 219
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th