คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
    เชียงราย (432)
    น่าน (179)
    พะเยา (209)
    แพร่ (213)
    ลำปาง (274)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,664)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (774)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,036)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 05/12/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
น่าน
สพป.น่าน เขต1 19 สิงหาคม 2564 15:47:31
52   โรงเรียนบ้านปางสา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 18 สิงหาคม 2564 14:08:52
53   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:48:05
54   บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 5 สิงหาคม 2564 11:26:53
55   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 2 สิงหาคม 2564 16:32:10
56   โรงเรียนบ้านเมืองจัง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 15 กรกฎาคม 2564 11:36:55
57   โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 15:22:25
58   โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 14:38:56
59   โรงเรียนบ้านแม่พร้าว
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:59:57
60   โรงเรียนเพียงหลวง16
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 18 มิถุนายน 2564 14:28:57
61   โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 24 พฤษภาคม 2564 13:28:41
62   โรงเรียนบ้านกลาง(เชียงราย)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤษภาคม 2564 17:11:01
63   บ้านผารางวังหม้อ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:50:37
64   โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 4 พฤษภาคม 2564 19:17:07
65   โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 29 เมษายน 2564 09:52:32
66   บ้านเมืองน้อย ( นิมมานเหมินทานุสรณ์ )
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 25 เมษายน 2564 11:15:00
67   ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 เมษายน 2564 14:23:26
68   บ้านป่าสัก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 5 เมษายน 2564 15:02:45
69   โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 16:22:17
70   โรงเรียนบ้านหนองบัว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 15:40:46
71   โรงเรียนแม่ตะละวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 14:23:53
72   เสริมงามวิทยาคม
ลำปาง
สพม.สพม. ลำปาง ลำพูน  21 มีนาคม 2564 21:28:14
73   โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 20:10:50
74   โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 15:59:52
75   โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 12:51:21
76   โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 10 กุมภาพันธ์ 2564 11:59:08
77   โรงเรียนบ้านร้องบง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2564 15:15:23
78   บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 14:56:37
79   โรงเรียนบ้านถ้ำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:22:31
80   บ้านขุนสรวย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 30 มกราคม 2564 14:48:33
81   โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 29 มกราคม 2564 10:58:02
82   โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 16:32:57
83   โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 14:29:48
84   โรงเรียนบ้านโป่งเทวี
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 11:34:38
85   โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:37:42
86   โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:33:55
87   โรงเรียนบ้านป่าต้าก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 09:30:37
88   โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
89   โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
90   เจดีย์หลวงพิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
91   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 4 ธันวาคม 2563 10:49:45
92   บ้านสบยาง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
93   โรงเรียนบ้านน้ำหิน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
94   โรงเรียนบ้านป่าสัก
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
95   บ้านน้ำแก่นเหนือ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
96   บ้านสะเลียม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2563 14:49:23
97   โรงเรียนบ้านสองแคว
น่าน
สพป.น่าน เขต1 31 สิงหาคม 2563 10:19:32
98   โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 สิงหาคม 2563 11:16:41
99   โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
น่าน
สพม.สพม. น่าน  14 สิงหาคม 2563 15:02:02
100   โรงเรียนสตรีศรีน่าน
น่าน
สพม.สพม. น่าน  13 สิงหาคม 2563 20:26:03


ทั้งหมด 1,307 รายการ 2 / 27
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th