คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
    เชียงราย (439)
    น่าน (180)
    พะเยา (208)
    แพร่ (214)
    ลำปาง (282)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1301   โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 21 ธันวาคม 2554 20:03:31
1302   โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  21 ธันวาคม 2554 19:55:16
1303   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:01:26
1304   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:15:23
1305   โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  21 ธันวาคม 2554 15:37:22
1306   โรงเรียนบ้านวังมน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:34:46
1307   โรงเรียนต้นธงวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:08:40
1308   โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:55:28
1309   โรงเรียนบ้านช่อฟ้า
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:47:34
1310   โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:34:12
1311   โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:25:08
1312   โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:50
1313   โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  21 ธันวาคม 2554 13:58:56
1314   โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:27:00
1315   โรงเรียนบ้านสาแพะ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:16:59
1316   โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:09:48
1317   โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 12:21:09
1318   โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 11:25:52
1319   โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 11:23:43
1320   โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:06:13
1321   โรงเรียนบ้านสบคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 10:14:14
1322   โรงเรียนบ้านหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 21 ธันวาคม 2554 09:03:44
1323   โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 20 ธันวาคม 2554 13:26:34


ทั้งหมด 1,323 รายการ 27 / 27
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th