กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (547)
ภาคเหนือ (2,439)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,364)
    กาฬสินธุ์ (550)
    ขอนแก่น (851)
    ชัยภูมิ (586)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,171)
    บึงกาฬ (187)
    บุรีรัมย์ (897)
    มหาสารคาม (583)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ร้อยเอ็ด (680)
    เลย (403)
    ศรีสะเกษ (549)
    สกลนคร (637)
    สุรินทร์ (819)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุดรธานี (807)
    อุบลราชธานี (984)
ภาคกลาง (4,363)
ภาคตะวันออก (1,511)
ภาคตะวันตก (1,447)
ภาคใต้ (1,957)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
11351   โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 21:24:28
11352   โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 20 ธันวาคม 2554 21:07:28
11353   โรงเรียนบ้านซับชมภู
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 20:10:00
11354   โรงเรียนบ้านอ้อไพล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 20 ธันวาคม 2554 18:54:04
11355   โรงเรียนมาบกราดวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 20 ธันวาคม 2554 16:34:51
11356   โรงเรียนบ้านฝาย
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:52:39
11357   โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:48:32
11358   โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:48:11
11359   โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 15:44:29
11360   โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 20 ธันวาคม 2554 13:03:47
11361   โรงเรียนบ้านห้วยหว้า( อ.เมือง)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:31:06
11362   โรงเรียนบ้านหว้าน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 ธันวาคม 2554 12:14:13
11363   โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:05:28
11364   โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
สุรินทร์
สพม.สพม. สุรินทร์  19 ธันวาคม 2554 20:31:56


ทั้งหมด 11,364 รายการ 228 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th