กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (547)
ภาคเหนือ (2,439)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,366)
    กาฬสินธุ์ (549)
    ขอนแก่น (851)
    ชัยภูมิ (586)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,173)
    บึงกาฬ (187)
    บุรีรัมย์ (897)
    มหาสารคาม (583)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ร้อยเอ็ด (680)
    เลย (403)
    ศรีสะเกษ (549)
    สกลนคร (637)
    สุรินทร์ (819)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุดรธานี (808)
    อุบลราชธานี (984)
ภาคกลาง (4,368)
ภาคตะวันออก (1,505)
ภาคตะวันตก (1,448)
ภาคใต้ (1,957)

รวม 23,630 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 24/09/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
11301   โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:04
11302   โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:41:26
11303   โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:40:30
11304   โรงเรียนบ้านหาญ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:28:22
11305   โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:26:33
11306   โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:23:12
11307   โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:21:12
11308   โรงเรียนบ้านนากระแต้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:07:41
11309   โรงเรียนบ้านโคกศรี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:03:53
11310   โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:02:17
11311   โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:00:21
11312   โรงเรียนบ้านเมืองแก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:48:29
11313   โรงเรียนบ้านหินดาด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:43:48
11314   โรงเรียนบ้านบุ่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:38:31
11315   โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:47
11316   โรงเรียนบ้านโนนแดง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:26
11317   โรงเรียนเพียงหลวง 10
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:08
11318   โรงเรียนบ้านโพนงาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:22
11319   โรงเรียนบ้านน้อยทวย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:00
11320   บ้านห้วยหัน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:51:18
11321   โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุรา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:49:26
11322   โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:42:56
11323   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:37:42
11324   โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:37:39
11325   โรงเรียนวัดพุทโธวาท
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:32:58
11326   โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:29:56
11327   โรงเรียนด่านขุนทด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:26:12
11328   โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:20:10
11329   โรงเรียนบ้านกุดไผ่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:20:03
11330   โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:13:15
11331   โรงเรียนบ้านมาบกราด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:05:33
11332   โรงเรียนบ้านนาเข
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:53:20
11333   โรงเรียนบ้านนาผักหมน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:44:13
11334   โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:43:15
11335   โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 12:26:45
11336   โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 12:05:15
11337   โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 12:00:27
11338   โรงเรียนบ้านชัยมงคล
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:51:07
11339   โรงเรียนบ้านดอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 11:34:02
11340   โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 11:19:07
11341   โรงเรียนขี้เหล็กใหญ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 11:13:41
11342   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชั
ชัยภูมิ
สพม.สพม. ชัยภูมิ  21 ธันวาคม 2554 10:53:06
11343   โรงเรียนบ้านตะคร้อ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 10:46:43
11344   โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:46:41
11345   โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 10:21:16
11346   โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(ค
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 21 ธันวาคม 2554 10:16:24
11347   โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:05:25
11348   โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 09:49:24
11349   โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
บึงกาฬ
สพม.สพม. บึงกาฬ  21 ธันวาคม 2554 09:37:50
11350   โรงเรียนบ้านเก่า - บ้านน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 09:36:38


ทั้งหมด 11,366 รายการ 227 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th