ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 10 กันยายน 2558 12:31:04
202  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม สพป.เลย เขต3 10 กันยายน 2558 12:28:57
203  โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 10 กันยายน 2558 10:57:36
204  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม.  10 กันยายน 2558 10:09:44
205  โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป.เลย เขต3 10 กันยายน 2558 10:09:40
206  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 10 กันยายน 2558 09:47:02
207  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต1 10 กันยายน 2558 09:34:58
208  โรงเรียนวัดฝาละมี สพป.พัทลุง เขต2 10 กันยายน 2558 09:32:43
209  โรงเรียนบ้านแก่ง สพป.เลย เขต3 10 กันยายน 2558 09:28:49
210  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2558 08:33:15
211  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต2 10 กันยายน 2558 05:13:47
212  โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2558 22:29:27
213  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สพม.  9 กันยายน 2558 19:54:09
214  โรงเรียนบ้านสองคอน สพป.เลย เขต3 9 กันยายน 2558 18:48:58
215  โรงเรียนบ้านกุดบง สพป.หนองคาย เขต2 9 กันยายน 2558 18:26:15
216  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป.อุดรธานี เขต1 9 กันยายน 2558 15:50:55
217  โรงเรียนบ้านปากหาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 กันยายน 2558 15:14:37
218  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต6 9 กันยายน 2558 15:12:14
219  โรงเรียนวัดโตนด สพป.พัทลุง เขต2 9 กันยายน 2558 15:04:17
220  โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป.อุดรธานี เขต1 9 กันยายน 2558 14:42:13
221  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน สพป.เลย เขต3 9 กันยายน 2558 14:30:16
222  โรงเรียนบ้านคลองกรำ สพป.ระยอง เขต1 9 กันยายน 2558 14:18:56
223  โรงเรียนบ้านนามาลา สพป.เลย เขต3 9 กันยายน 2558 14:12:32
224  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สพป.เชียงใหม่ เขต5 9 กันยายน 2558 14:07:04
225  โรงเรียนบ้านซำทอง สพป.เลย เขต3 9 กันยายน 2558 13:58:09
226  โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม.  9 กันยายน 2558 13:47:56
227  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 กันยายน 2558 13:23:14
228  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น สพป.เลย เขต3 9 กันยายน 2558 13:15:46
229  โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 9 กันยายน 2558 12:58:51
230  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต4 9 กันยายน 2558 11:48:25
231  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด สพป.บึงกาฬ เขต1 9 กันยายน 2558 11:27:14
232  บ้านเมืองกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต6 9 กันยายน 2558 11:14:08
233  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2558 11:04:49
234  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 9 กันยายน 2558 10:59:30
235  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2558 10:44:18
236  โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ) สพป.พัทลุง เขต2 9 กันยายน 2558 10:44:14
237  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป.เลย เขต3 9 กันยายน 2558 10:26:26
238  โรงเรียนบ้านกกจาน สพป.เลย เขต3 9 กันยายน 2558 10:17:39
239  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต1 9 กันยายน 2558 10:11:37
240  โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 9 กันยายน 2558 10:04:21
241  โรงเรียนช่องเม็ก สพป.ยโสธร เขต2 9 กันยายน 2558 10:00:42
242  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป.เลย เขต3 8 กันยายน 2558 22:54:09
243  โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป.ระยอง เขต1 8 กันยายน 2558 22:42:15
244  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 8 กันยายน 2558 21:18:37
245  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป.พะเยา เขต1 8 กันยายน 2558 21:13:24
246  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม.  8 กันยายน 2558 21:12:25
247  โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.อุบลราชธานี เขต1 8 กันยายน 2558 20:48:58
248  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สพป.เชียงใหม่ เขต5 8 กันยายน 2558 15:30:51
249  โรงเรียนบ้านฉันเพล สพป.สุรินทร์ เขต1 8 กันยายน 2558 14:20:50
250  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 8 กันยายน 2558 14:17:30
251  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2558 13:11:47
252  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต1 8 กันยายน 2558 13:10:55
253  โรงเรียนบ้านคลองกา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 8 กันยายน 2558 13:05:20
254  โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 8 กันยายน 2558 12:47:12
255  โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 กันยายน 2558 12:39:27
256  โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป.นครพนม เขต1 8 กันยายน 2558 12:35:15
257  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.หนองคาย เขต2 8 กันยายน 2558 11:55:26
258  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กันยายน 2558 11:53:34
259  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป.สุรินทร์ เขต1 8 กันยายน 2558 11:08:18
260  โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม.  8 กันยายน 2558 10:32:48
261  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กันยายน 2558 10:26:24
262  โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป.นครพนม เขต2 8 กันยายน 2558 10:18:15
263  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 8 กันยายน 2558 10:15:56
264  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2558 10:09:12
265  โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป.ยโสธร เขต2 8 กันยายน 2558 09:49:57
266  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สพป.ปทุมธานี เขต1 8 กันยายน 2558 09:44:49
267  โรงเรียนบ้านยูงทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 8 กันยายน 2558 08:53:36
268  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต2 8 กันยายน 2558 08:21:14
269  โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม.  7 กันยายน 2558 19:08:12
270  โรงเรียนคลองลาดช้าง สพป.ปทุมธานี เขต1 7 กันยายน 2558 19:01:15
271  โรงเรียนบ้านซำตาโตง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 17:55:11
272  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2558 16:17:35
273  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) สพป.ชลบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 16:10:40
274  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 7 กันยายน 2558 15:42:21
275  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต4 7 กันยายน 2558 15:19:07
276  โรงเรียนบ้านบักดอก สพป.สุรินทร์ เขต3 7 กันยายน 2558 15:05:50
277  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สพป.บุรีรัมย์ เขต1 7 กันยายน 2558 15:03:39
278  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต4 7 กันยายน 2558 14:56:18
279  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป.ขอนแก่น เขต5 7 กันยายน 2558 14:39:58
280  โรงเรียนบ้านท่างาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2558 14:36:34
281  โรงเรียนบ้านสบหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2558 13:54:40
282  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2558 13:22:40
283  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร) สพป.เพชรบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 12:50:21
284  โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2558 12:40:35
285  โรงเรียนบ้านหนองขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 12:36:58
286  โรงเรียนบ้านนาง้อง สพป.ขอนแก่น เขต4 7 กันยายน 2558 12:09:54
287  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 11:25:23
288  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป.พัทลุง เขต2 7 กันยายน 2558 11:12:56
289  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.นครพนม เขต1 7 กันยายน 2558 11:06:15
290  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สพป.หนองคาย เขต2 7 กันยายน 2558 11:05:38
291  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 11:00:59
292  โรงเรียนบ้านปากหมัน สพป.เลย เขต3 7 กันยายน 2558 10:53:38
293  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 7 กันยายน 2558 10:45:49
294  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป.สุรินทร์ เขต1 7 กันยายน 2558 10:36:27
295  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) สพป.เลย เขต3 7 กันยายน 2558 10:34:02
296  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป.ระยอง เขต1 7 กันยายน 2558 10:28:37
297  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.  7 กันยายน 2558 09:47:35
298  โรงเรียนบ้านสระเกษ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 7 กันยายน 2558 09:36:31
299  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต6 7 กันยายน 2558 09:21:47
300  โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สุรินทร์ เขต1 6 กันยายน 2558 22:43:19


ทั้งหมด 1,687 รายการ 3 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th