ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1701  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี สพป.ชัยนาท เขต1 16 พฤษภาคม 2557 13:53:14
1702  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 16 พฤษภาคม 2557 10:55:38
1703  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 พฤษภาคม 2557 10:47:39
1704  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป.เชียงราย เขต2 16 พฤษภาคม 2557 10:42:48
1705  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 16 พฤษภาคม 2557 09:53:14
1706  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม.  16 พฤษภาคม 2557 08:42:45
1707  โรงเรียนบ้านหัวหนอง(แหลมทองคุรุรัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต6 16 พฤษภาคม 2557 06:48:04
1708  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 พฤษภาคม 2557 19:02:13
1709  โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 พฤษภาคม 2557 18:23:10
1710  โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม.  15 พฤษภาคม 2557 17:25:48
1711  โรงเรียนบ้านสลก สพป.แพร่ เขต2 15 พฤษภาคม 2557 15:32:10
1712  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 พฤษภาคม 2557 15:00:34
1713  โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 พฤษภาคม 2557 12:29:22
1714  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง สพป.ตาก เขต1 15 พฤษภาคม 2557 11:06:33
1715  โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม.  15 พฤษภาคม 2557 11:04:50
1716  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 พฤษภาคม 2557 10:58:24
1717  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 พฤษภาคม 2557 10:55:18
1718  โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป.เชียงราย เขต2 15 พฤษภาคม 2557 10:36:31
1719  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 พฤษภาคม 2557 08:47:33
1720  โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป.เชียงราย เขต3 14 พฤษภาคม 2557 22:43:44
1721  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.  14 พฤษภาคม 2557 20:30:45
1722  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.  14 พฤษภาคม 2557 16:35:03
1723  โรงเรียนบ้านช่องไทร สพป.สตูล เขต1 14 พฤษภาคม 2557 14:31:45
1724  โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต3 14 พฤษภาคม 2557 13:56:41
1725  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2557 10:40:50
1726  โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป.ชลบุรี เขต3 13 พฤษภาคม 2557 12:56:23
1727  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 พฤษภาคม 2557 14:39:59
1728  บ้านยางโองนอก สพป.ตาก เขต1 12 พฤษภาคม 2557 11:21:22
1729  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 12 พฤษภาคม 2557 09:56:20
1730  โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น สพป.เชียงราย เขต2 10 พฤษภาคม 2557 20:30:55
1731  โรงเรียนห้วยเฮี้ย สพป.เชียงราย เขต2 10 พฤษภาคม 2557 20:22:41
1732  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 9 พฤษภาคม 2557 17:25:43
1733  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป.ตาก เขต1 9 พฤษภาคม 2557 17:21:46
1734  โรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป.ตาก เขต1 9 พฤษภาคม 2557 16:05:02
1735  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็ สพม.  9 พฤษภาคม 2557 11:55:37
1736  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 10:32:52
1737  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครอ สพม.  9 พฤษภาคม 2557 09:28:46
1738  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 07:39:47
1739  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต2 9 พฤษภาคม 2557 07:13:14
1740  โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป.เชียงราย เขต2 8 พฤษภาคม 2557 15:12:59
1741  โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 พฤษภาคม 2557 14:55:48
1742  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 8 พฤษภาคม 2557 14:47:31
1743  โรงเรียนบ้านห้วงหิน สพป.ระยอง เขต2 8 พฤษภาคม 2557 12:11:04
1744  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป.ชลบุรี เขต1 8 พฤษภาคม 2557 09:57:30
1745  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2557 21:38:52
1746  โรงเรียนบ้านวังประจบ สพป.ตาก เขต1 7 พฤษภาคม 2557 19:25:16
1747  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป.ชลบุรี เขต3 7 พฤษภาคม 2557 15:09:02
1748  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 7 พฤษภาคม 2557 14:12:24
1749  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) สพป.ชลบุรี เขต1 7 พฤษภาคม 2557 13:59:40
1750  โรงเรียนวัดคลองชากพง สพป.ระยอง เขต2 7 พฤษภาคม 2557 13:24:21
1751  โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม.  7 พฤษภาคม 2557 12:20:20
1752  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 6 พฤษภาคม 2557 21:33:09
1753  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 6 พฤษภาคม 2557 21:25:14
1754  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป.เชียงราย เขต2 6 พฤษภาคม 2557 14:50:11
1755  โรงเรียนวิหารเบิก(กาญจนานุกูล) สพป.พัทลุง เขต1 6 พฤษภาคม 2557 12:34:38
1756  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป.ระยอง เขต2 6 พฤษภาคม 2557 12:14:55
1757  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ สพป.ตาก เขต1 6 พฤษภาคม 2557 11:28:13
1758  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.  6 พฤษภาคม 2557 10:57:42
1759  โรงเรียนบ้านผาสุก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 6 พฤษภาคม 2557 10:01:58
1760  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล สพป.ตาก เขต1 6 พฤษภาคม 2557 09:35:02
1761  โรงเรียนบ้านคลองไผ่ สพป.ระยอง เขต2 5 พฤษภาคม 2557 19:38:30
1762  โรงเรียนหนองแวงแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 พฤษภาคม 2557 13:59:55
1763  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 พฤษภาคม 2557 10:29:22
1764  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว สพป.พัทลุง เขต1 5 พฤษภาคม 2557 10:15:58
1765  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 พฤษภาคม 2557 08:55:20
1766  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 4 พฤษภาคม 2557 21:37:00
1767  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป.พัทลุง เขต1 4 พฤษภาคม 2557 10:35:39
1768  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 4 พฤษภาคม 2557 07:12:01
1769  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป.หนองบัวลำภู เขต2 3 พฤษภาคม 2557 10:38:34
1770  โรงเรียนวัดลำพระยา(แช่มช้อยวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2557 23:21:47
1771  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) สพป.แพร่ เขต2 2 พฤษภาคม 2557 21:07:07
1772  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.  2 พฤษภาคม 2557 18:48:20
1773  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2557 16:28:47
1774  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป.ตาก เขต1 2 พฤษภาคม 2557 12:30:05
1775  โรงเรียนชุมชนดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต2 2 พฤษภาคม 2557 10:59:00
1776  โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฏร์วัฒนา) สพป.เพชรบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2557 09:35:11
1777  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2557 09:22:41
1778  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป.หนองบัวลำภู เขต2 2 พฤษภาคม 2557 05:21:50
1779  โรงเรียนบ้านบางกุฬา สพป.เพชรบุรี เขต1 1 พฤษภาคม 2557 20:48:54
1780  โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2557 19:59:02
1781  โรงเรียนบ้านภูพานทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 1 พฤษภาคม 2557 19:52:11
1782  ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2 สพป.ตาก เขต1 1 พฤษภาคม 2557 17:04:58
1783  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2557 15:01:53
1784  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม สพป.ตาก เขต1 1 พฤษภาคม 2557 14:53:46
1785  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว(สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 พฤษภาคม 2557 14:52:09
1786  โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2557 14:37:36
1787  โรงเรียนธนบูรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2557 13:12:27
1788  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป.กาญจนบุรี เขต1 1 พฤษภาคม 2557 13:01:54
1789  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป.เชียงราย เขต2 1 พฤษภาคม 2557 12:28:38
1790  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงราย เขต2 1 พฤษภาคม 2557 12:22:05
1791  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2557 11:31:52
1792  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต1 1 พฤษภาคม 2557 11:26:04
1793  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 1 พฤษภาคม 2557 11:12:13
1794  โรงเรียนวัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) สพป.อ่างทอง เขต1 1 พฤษภาคม 2557 11:09:54
1795  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต6 9 กุมภาพันธ์ 2557 20:46:31


ทั้งหมด 1,795 รายการ 18 / 18
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th