กิจกรรม ตั้งในอธิษฐานจิต ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้พรรษา ประจำปี 2564

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) เข้าโครงการ ตั้งใจอธิษฐานจิต ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักยราช 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (400.66 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (401.54 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (401.69 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (400.76 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (400.87 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (400.46 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (401.47 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม8 : Download? (402.11 kb)

เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 150
เขียนโดย โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 281
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 1227
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 1112
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 1137
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 2122
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 1895
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 1925
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 2016
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 1767
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 4851
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th