โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ

โรงเรียนกุศลวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม ?กตัญญู คู่วินัย ใจพอเพียง?บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผู้เรียนร่วมปฏิบัติและพัฒนาตนเองตามศักยภาพผสานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อพัฒนาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการปฎิบัติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (128 kb)

เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2564 | อ่าน 37
โดย โรงเรียนกุศลวิทยา

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th